Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Kultur och fritid // Kommunernas kostnader för kult…

Kommunernas kostnader för kultur

Senast uppdaterad 2021-09-02
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens kulturverksamhet innefattar kostnader för bibliotek, museer, musik- och kulturskola samt stöd till kulturella föreningar och studieorganisationer.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2020

Kommun/Region Kronor per invånare
Askersund 1 805
Degerfors 1 241
Hallsberg 1 064
Hällefors 1 548
Karlskoga 1 593
Kumla 1 352
Laxå 1 280
Lekeberg 842
Lindesberg 1 432
Ljusnarsberg 1 353
Nora 1 640
Örebro 1 345
Örebro län 1 374
Riket 1 295
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2010-2020. Kronor per invånare

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Askersund 966 966 928 881 909 879 1 355 1 943 1 849 1 878 1 805
Degerfors 1 244 1 177 1 025 1 004 982 985 1 002 1 050 1 101 1 169 1 241
Hallsberg 838 936 953 949 872 904 990 985 1 017 1 027 1 064
Hällefors 1 024 1 141 1 240 1 181 1 276 1 328 1 311 1 350 1 477 1 476 1 548
Karlskoga 1 610 1 627 1 812 1 558 1 551 1 585 1 693 1 639 1 627 1 631 1 593
Kumla 1 216 1 255 1 267 1 188 1 248 1 261 1 314 1 321 1 387 1 400 1 352
Laxå 763 777 763 758 697 676 772 761 1 258 1 308 1 280
Lekeberg 639 590 619 577 610 595 642 696 669 815 842
Lindesberg 1 291 1 328 1 442 1 467 1 483 1 382 1 446 1 419 1 464 1 518 1 432
Ljusnarsberg 953 1 005 884 901 913 1 059 1 067 1 071 1 223 1 575 1 353
Nora 1 061 1 064 1 105 894 974 920 1 416 1 125 1 323 1 619 1 640
Örebro 1 130 1 198 1 232 1 304 1 269 1 317 1 208 1 344 1 311 1 379 1 345
Örebro län 1 061 1 089 1 106 1 055 1 065 1 074 1 185 1 225 1 309 1 400 1 374
Riket 1 042 1 061 1 103 1 118 1 144 1 160 1 211 1 235 1 273 1 314 1 295
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Askersund 100 100 96 91 94 91 140 201 191 194 187
Degerfors 100 95 82 81 79 79 81 84 88 94 100
Hallsberg 100 112 114 113 104 108 118 117 121 123 127
Hällefors 100 111 121 115 125 130 128 132 144 144 151
Karlskoga 100 101 113 97 96 98 105 102 101 101 99
Kumla 100 103 104 98 103 104 108 109 114 115 111
Laxå 100 102 100 99 91 89 101 100 165 171 168
Lekeberg 100 92 97 90 95 93 100 109 105 128 132
Lindesberg 100 103 112 114 115 107 112 110 113 118 111
Ljusnarsberg 100 105 93 95 96 111 112 112 128 165 142
Nora 100 100 104 84 92 87 133 106 125 153 155
Örebro 100 106 109 115 112 117 107 119 116 122 119
Örebro län 100 103 104 99 100 101 112 115 123 132 130
Riket 100 102 106 107 110 111 116 119 122 126 124

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta