Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Kultur och fritid // Länets museer

Länets museer

Senast uppdaterad 2021-06-17
Förklaring
Enligt den definition av museer som fastställts av The International Council of Museums (ICOM) ska en museiinstitution uppfylla vissa kriterier. Ett museum är en institution som genom förvärv och bevarande, forskning och dokumentation, förmedling och undervisning ska främja förståelsen av det kulturella arvet och fördjupa kunskaperna om samhällets framväxt och dess situation idag. Samlingar och verksamhet ska vara garanterade ett framtida bestånd. Verksamheten ska ledas av yrkesutbildad personal och vara allmänt tillgänglig och öppen för offentlig insyn. Den officiella statistiken omfattar museer och konsthallar som har anställd yrkesutbildad personal. Statistiken har avgränsats ytterligare genom att den endast omfattar institutioner där personalens sammanlagda arbete uppgår till minst ett årsverk, 1 570 arbetstimmar, under uppgiftsåret. ICOMs kriterier och ovan nämnda avgränsningar medför att flera mindre museer faller utanför statistiken. Det finns till exempel omkring 1 000 hembygdsgårdar och över 2 000 arbetslivsmuseer, som naturligtvis har stor betydelse lokalt och många gånger utför ett värdefullt arbete men som inte kommer med i den officiella statistiken. Detta gäller också för öppna konstnärshem, fornbyar, konstgallerier, herrgårdar och industriminnen som alla ger sitt bidrag till det svenska museilandskapet och inte minst till kulturturismen.

Antal besök på länets museer 2010-2020. Tusental

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kommun

Museum

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Askersund

Hembygdsgården

 

 

 

 

 

20

20

20

20

.

30

Olshammargården

 

 

 

 

5

.

21

.

.

22

.

Karlskoga

Nobelmuseet

20

 

.

.

.

.

.

.

.

.

9

Kumla

Skoindustrimuseet

4

5

5

6

8

8

8

8

9

7

3

Lindesberg

Lindesbergs museum och Stripa Gruva

 

 

.

1

3

4

3

10

.

.

.

Frövifors Pappersbruksmuseum

 

 

 

5

6

7

6

8

9

12

6

Nora

Nora järnvägsmuseum och veteranjärnväg NJOV

 

 

 

 

 

6

6

11

10

20

47

Örebro

Örebro konsthall

 

 

 

 

20

.

.

 

21

.

.

Örebro läns museum

166

101

74

73

73

74

40

79

74

125

89

Wadköping

 

 

 

 

 

 

 

460

340

361

338

Karlslund herrgård med trädgård

 

 

 

15

.

5

.

.

 

.

.

Karlsund Tekniska Kvarnen

 

 

 

 

13

16

13

.

.

.

7

Källa: Kulturrådet, Kulturanalys   . = uppgift saknas

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta