Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Kultur och fritid // Medielån per invånare

Medielån per invånare

Senast uppdaterad 2021-05-19
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge
Utlåning i de kommunala biblioteken 2020

Kommun/Region Bok- och medielån per invånare
Askersund 4
Degerfors 4
Hallsberg 3
Hällefors 3
Karlskoga 4
Kumla 7
Laxå 5
Lekeberg 5
Lindesberg 4
Ljusnarsberg 4
Nora 6
Örebro 4
Örebro län 4
Riket 5
Utlåning i de kommunala biblioteken 2008-2020. Antal bok- och medialån per invånare

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Askersund 7 7 7 6 6 5 6 5 5 5 5 5 4
Degerfors 6 6 6 6 5 6 6 9 8 10 5 5 4
Hallsberg 7 7 7 7 6 6 6 5 5 4 4 3 3
Hällefors 8 8 8 8 8 9 7 6 10 8 5 5 3
Karlskoga 9 10 9 9 8 7 7 7 6 5 5 5 4
Kumla 11 11 10 10 9 9 8 9 8 8 8 7 7
Laxå 8 8 8 8 8 6 5 5 4 5 4 5 5
Lekeberg 9 8 7 8 8 7 8 7 6 5 4 5 5
Lindesberg 8 7 8 7 7 6 6 6 5 5 5 5 4
Ljusnarsberg 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4
Nora 9 10 9 9 10 10 9 9 9 8 7 7 6
Örebro 7 7 7 7 6 6 5 5 5 4 4 4 4
Örebro län 8 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5 5 4
Riket 8 8 7 7 7 7 .. 8 6 6 6 5 5
Utveckling av utlåning i de kommunala biblioteken 2008-2020. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Askersund 100 99 99 88 86 78 85 76 70 77 70 77 62
Degerfors 100 108 98 95 94 101 106 156 138 177 91 78 71
Hallsberg 100 104 105 106 93 84 82 78 70 58 51 47 48
Hällefors 100 108 108 106 102 117 88 83 131 102 63 59 41
Karlskoga 100 106 101 101 90 81 78 73 63 57 55 54 46
Kumla 100 99 94 96 87 80 75 80 75 76 70 67 61
Laxå 100 100 100 100 94 75 66 64 53 58 51 57 56
Lekeberg 100 83 80 83 82 81 85 73 64 56 43 53 50
Lindesberg 100 97 100 97 90 83 85 78 70 71 66 66 52
Ljusnarsberg 100 95 99 99 85 93 97 84 86 70 83 63 79
Nora 100 107 105 104 107 109 102 97 98 87 82 81 70
Örebro 100 101 100 92 86 84 72 71 67 62 60 60 55
Örebro län 100 101 100 95 89 85 84 77 72 68 62 61 55
Riket 100 100 96 96 93 91 .. 105 80 75 73 72 66

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta