Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Kväve

Senast uppdaterad 2024-04-25
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2022/23, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

Region Kg kväve (N) per hektar
Stockholms län 68
Uppsala län 86
Södermanlands län 83
Östergötlands län 84
Jönköpings län 34
Kronobergs län 38
Kalmar län 78
Gotlands län 68
Blekinge län 63
Skåne län 119
Hallands län 86
Västra Götalands län 79
Värmlands län 40
Örebro län 77
Västmanlands län 77
Dalarnas län 40
Gävleborgs län 30
Västernorrlands län 18
Jämtlands län 17
Västerbottens län 29
Norrbottens län 37
Riket 77
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2003/2004-2022/2023, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

År Örebro län Riket
2003/2004 73 75
2004/2005 64 68
2005/2006 69 69
2006/2007 74 71
2007/2008 74 75
2008/2009 55 57
2009/2010 63 69
2010/2011 61 69
2011/2012 64 60
2012/2013 64 66
2013/2014 67 74
2014/2015 75 79
2015/2016 76 78
2016/2017 75 83
2017/2018 82 77
2018/2019 80 76
2019/2020 86 90
2020/2021 90 82
2021/2022 86 78
2022/2023 77 77
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2003/2004-2022/2023, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker. Index år 2003/2004=100

År Örebro län Riket
2003/2004 100 100
2004/2005 88 91
2005/2006 95 92
2006/2007 101 95
2007/2008 101 100
2008/2009 75 76
2009/2010 86 92
2010/2011 84 92
2011/2012 88 80
2012/2013 88 88
2013/2014 92 99
2014/2015 103 105
2015/2016 104 104
2016/2017 103 111
2017/2018 112 103
2018/2019 110 101
2019/2020 118 120
2020/2021 123 109
2021/2022 118 104
2022/2023 105 103
Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta