Örebro län
Fakta & Perspektiv
306 792 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Antal arbetsställen med anstäl…

Antal arbetsställen med anställda

Senast uppdaterad 2021-12-13
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge
Antal arbetsställen med anställda 1991-2021

År Örebro län Riket Länets andel (%) av arbets-ställen i riket
1991 7 761 264 181 2,9
1992 7 936 263 560 3,0
1993 7 738 264 288 2,9
1994 7 806 267 494 2,9
1995 8 068 275 279 2,9
1996 8 092 279 212 2,9
1997 7 896 275 116 2,9
1998 8 035 282 002 2,8
1999 8 132 287 239 2,8
2000 8 379 291 803 2,9
2001 8 293 293 995 2,8
2002 8 165 290 477 2,8
2003 8 177 290 879 2,8
2004 8 194 293 235 2,8
2005 8 223 297 594 2,8
2006 8 478 310 448 2,7
2007 8 833 320 621 2,8
2008 9 021 329 117 2,7
2009 8 979 331 387 2,7
2010 9 068 340 097 2,7
2011 9 321 355 356 2,6
2012 9 702 369 398 2,6
2013 9 862 376 892 2,6
2014 10 044 384 420 2,6
2015 10 173 392 114 2,6
2016 10 277 395 331 2,6
2017 10 462 406 898 2,6
2018 10 704 419 132 2,6
2019 10 860 427 133 2,5
2020 10 136 389 659 2,6
2021 10 406 402 611 2,6

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta