Örebro län
Fakta & Perspektiv
306 792 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Arbetsställen efter kommun och…

Arbetsställen efter kommun och näringsgren

Senast uppdaterad 2021-12-13
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.

Antal arbetsställen 2021 efter region och näringsgren (SNI 2007)*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt         

Askersund

587

304

816

1 707

Degerfors

247

150

460

857

Hallsberg

475

333

945

1 753

Hällefors

211

128

393

732

Karlskoga

383

427

1 817

2 627

Kumla

342

364

1 239

1 945

Laxå

216

135

408

759

Lekeberg

501

256

587

1 344

Lindesberg

1 044

498

1 447

2 989

Ljusnarsberg

156

143

313

612

Nora

387

216

803

1 406

Örebro

1 915

1 895

12 487

16 297

Örebro län

6 464

4 849

21 716

33 029

Riket

244 775

181 889

940 043

1 366 707

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

         

Procentuell fördelning*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Askersund

34,4

17,8

47,8

100

Degerfors

28,8

17,5

53,7

100

Hallsberg

27,1

19,0

53,9

100

Hällefors

28,8

17,5

53,7

100

Karlskoga

14,6

16,3

69,2

100

Kumla

17,6

18,7

63,7

100

Laxå

28,5

17,8

53,8

100

Lekeberg

37,3

19,0

43,7

100

Lindesberg

34,9

16,7

48,4

100

Ljusnarsberg

25,5

23,4

51,1

100

Nora

27,5

15,4

57,1

100

Örebro

11,8

11,6

76,6

100

Örebro län

19,6

14,7

65,7

100

Riket

17,9

13,3

68,8

100

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal arbetsställen 2001-2021 efter näringsgrupp

         

Örebro län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt         

2001

4 086

3 501

14 020

21 607

2002

4 190

3 504

14 251

21 945

2003

4 415

3 506

14 407

22 328

2004

4 420

3 513

14 668

22 601

2005

5 009

3 616

15 055

23 680

2006

5 534

3 743

15 364

24 641

2007

5 581

3 882

15 845

25 308

2008

5 643

3 886

16 368

25 897

2009

5 504

4 238

17 781

27 523

2010

5 498

3 871

16 131

25 500

2011

6 396

4 128

18 112

28 636

2012

6 523

4 180

18 555

29 258

2013

6 198

4 135

18 688

29 021

2014

6 447

4 177

19 062

29 686

2015

6 575

4 686

18 977

30 238

2016

6 560

4 508

19 693

30 761

2017

6 512

4 516

20 150

31 178

2018

6 457

4 572

20 469

31 498

2019

6 456

4 629

20 797

31 882

2020

6 470

4 726

21 072

32 268

2021

6 464

4 849

21 716

33 029

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2001

159 083

117 725

541 945

818 753

2002

164 488

119 755

555 168

839 411

2003

174 582

122 028

571 312

867 922

2004

174 894

125 105

588 771

888 770

2005

189 754

129 451

610 116

929 321

2006

207 904

134 464

634 179

976 547

2007

210 117

138 665

658 568

1 007 350

2008

207 821

138 396

683 994

1 030 211

2009

202 877

141 270

698 717

1 042 864

2010

207 433

142 077

689 525

1 039 035

2011

240 285

154 593

780 134

1 175 012

2012

248 816

156 597

796 959

1 202 372

2013

238 283

156 528

803 619

1 198 430

2014

248 883

159 186

821 503

1 229 572

2015

250 502

162 885

836 441

1 249 828

2016

249 798

167 560

854 709

1 272 067

2017

248 228

167 285

868 669

1 284 182

2018

247 678

168 896

884 482

1 301 056

2019

246 129

170 882

899 745

1 316 756

2020

245 937

174 408

915 905

1 336 250

2021

244 775

181 889

940 043

1 366 707

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Utveckling av antal arbetsställen 2001-2021 efter näringsgrupp. Index år 2001=100

         

Örebro län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

103

100

102

102

2003

108

100

103

103

2004

108

100

105

105

2005

123

103

107

110

2006

135

107

110

114

2007

137

111

113

117

2008

138

111

117

120

2009

135

121

127

127

2010

135

111

115

118

2011

157

118

129

133

2012

160

119

132

135

2013

152

118

133

134

2014

158

119

136

137

2015

161

134

135

140

2016

161

129

140

142

2017

159

129

144

144

2018

158

131

146

146

2019

158

132

148

148

2020

158

135

150

149

2021

158

139

155

153

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

103

102

102

103

2003

110

104

105

106

2004

110

106

109

109

2005

119

110

113

114

2006

131

114

117

119

2007

132

118

122

123

2008

131

118

126

126

2009

128

120

129

127

2010

130

121

127

127

2011

151

131

144

144

2012

156

133

147

147

2013

150

133

148

146

2014

156

135

152

150

2015

157

138

154

153

2016

157

142

158

155

2017

156

142

160

157

2018

156

143

163

159

2019

155

145

166

161

2020

155

148

169

163

2021

154

155

173

167

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta