Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Arbetsställen efter kommun och…

Arbetsställen efter kommun och näringsgren

Senast uppdaterad 2020-12-10
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.

Antal arbetsställen 2020 efter region och näringsgren (SNI 2007)*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt         

Askersund

582

285

798

1 665

Degerfors

252

143

438

833

Hallsberg

474

316

915

1 705

Hällefors

205

127

379

711

Karlskoga

383

419

1 768

2 570

Kumla

344

356

1 200

1 900

Laxå

221

132

402

755

Lekeberg

492

246

551

1 289

Lindesberg

1 035

496

1 425

2 956

Ljusnarsberg

158

143

312

613

Nora

384

218

778

1 380

Örebro

1 940

1 845

12 106

15 891

Örebro län

6 470

4 726

21 072

32 268

Riket

245 937

174 408

915 905

1 336 250

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

         

Procentuell fördelning*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Askersund

35,0

17,1

47,9

100

Degerfors

30,3

17,2

52,6

100

Hallsberg

27,8

18,5

53,7

100

Hällefors

28,8

17,9

53,3

100

Karlskoga

14,9

16,3

68,8

100

Kumla

18,1

18,7

63,2

100

Laxå

29,3

17,5

53,2

100

Lekeberg

38,2

19,1

42,7

100

Lindesberg

35,0

16,8

48,2

100

Ljusnarsberg

25,8

23,3

50,9

100

Nora

27,8

15,8

56,4

100

Örebro

12,2

11,6

76,2

100

Örebro län

20,1

14,6

65,3

100

Riket

18,4

13,1

68,5

100

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal arbetsställen 2000-2020 efter näringsgrupp

         

Örebro län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt         

2000

4 188

3 459

13 786

21 433

2001

4 086

3 501

14 020

21 607

2002

4 190

3 504

14 251

21 945

2003

4 415

3 506

14 407

22 328

2004

4 420

3 513

14 668

22 601

2005

5 009

3 616

15 055

23 680

2006

5 534

3 743

15 364

24 641

2007

5 581

3 882

15 845

25 308

2008

5 643

3 886

16 368

25 897

2009

5 504

4 238

17 781

27 523

2010

5 498

3 871

16 131

25 500

2011

6 396

4 128

18 112

28 636

2012

6 523

4 180

18 555

29 258

2013

6 198

4 135

18 688

29 021

2014

6 447

4 177

19 062

29 686

2015

6 575

4 686

18 977

30 238

2016

6 560

4 508

19 693

30 761

2017

6 512

4 516

20 150

31 178

2018

6 457

4 572

20 469

31 498

2019

6 456

4 629

20 797

31 882

2020

6 470

4 726

21 072

32 268

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2000

147 088

114 806

524 823

786 717

2001

159 083

117 725

541 945

818 753

2002

164 488

119 755

555 168

839 411

2003

174 582

122 028

571 312

867 922

2004

174 894

125 105

588 771

888 770

2005

189 754

129 451

610 116

929 321

2006

207 904

134 464

634 179

976 547

2007

210 117

138 665

658 568

1 007 350

2008

207 821

138 396

683 994

1 030 211

2009

202 877

141 270

698 717

1 042 864

2010

207 433

142 077

689 525

1 039 035

2011

240 285

154 593

780 134

1 175 012

2012

248 816

156 597

796 959

1 202 372

2013

238 283

156 528

803 619

1 198 430

2014

248 883

159 186

821 503

1 229 572

2015

250 502

162 885

836 441

1 249 828

2016

249 798

167 560

854 709

1 272 067

2017

248 228

167 285

868 669

1 284 182

2018

247 678

168 896

884 482

1 301 056

2019

246 129

170 882

899 745

1 316 756

2020

245 937

174 408

915 905

1 336 250

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Utveckling av antal arbetsställen 2000-2020 efter näringsgrupp. Index år 2000=100

         

Örebro län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2000

100

100

100

100

2001

98

101

102

101

2002

100

101

103

102

2003

105

101

105

104

2004

106

102

106

105

2005

120

105

109

110

2006

132

108

111

115

2007

133

112

115

118

2008

135

112

119

121

2009

131

123

129

128

2010

131

112

117

119

2011

153

119

131

134

2012

156

121

135

137

2013

148

120

136

135

2014

154

121

138

139

2015

157

135

138

141

2016

157

130

143

144

2017

155

131

146

145

2018

154

132

148

147

2019

154

134

151

149

2020

154

137

153

151

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2000

100

100

100

100

2001

108

103

103

104

2002

112

104

106

107

2003

119

106

109

110

2004

119

109

112

113

2005

129

113

116

118

2006

141

117

121

124

2007

143

121

125

128

2008

141

121

130

131

2009

138

123

133

133

2010

141

124

131

132

2011

163

135

149

149

2012

169

136

152

153

2013

162

136

153

152

2014

169

139

157

156

2015

170

142

159

159

2016

170

146

163

162

2017

169

146

166

163

2018

168

147

169

165

2019

167

149

171

167

2020

167

152

175

170

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta