Örebro län
Fakta & Perspektiv
306 792 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2021-12-13
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2020

         

Landområde

Antal

Örebro län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

483

334

20 371

14 604

EU

700

2 556

29 440

106 652

Övriga Europa

162

214

7 798

9 596

Fjärran Östern

147

459

7 758

20 696

Övriga Asien

93

100

4 181

4 657

Nord- och Centralamerika

147

350

8 192

16 828

Sydamerika

43

17

1 938

882

Afrika

50

19

2 319

1 218

Samtliga

932

2 939

42 171

125 006

         

Landområde

Procentuell fördelning

Örebro län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

51,8

11,4

48,3

11,7

EU

75,1

87,0

69,8

85,3

Övriga Europa

17,4

7,3

18,5

7,7

Fjärran Östern

15,8

15,6

18,4

16,6

Övriga Asien

10,0

3,4

9,9

3,7

Nord- och Centralamerika

15,8

11,9

19,4

13,5

Sydamerika

4,6

0,6

4,6

0,7

Afrika

5,4

0,6

5,5

1,0

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2014-2020

                             

Örebro län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Norden

514

476

490

503

508

495

483

58

54

55

53

54

52

52

EU

614

642

653

696

703

706

700

69

73

73

73

75

74

75

Övriga Europa

129

148

137

154

135

145

162

14

17

15

16

14

15

17

Fjärran Östern

158

139

158

154

152

154

147

18

16

18

16

16

16

16

Övriga Asien

92

96

104

108

100

102

93

10

11

12

11

11

11

10

Nord- och Centralamerika

135

148

149

152

143

149

147

15

17

17

16

15

16

16

Sydamerika

52

47

51

47

42

46

43

6

5

6

5

4

5

5

Afrika

58

68

58

57

63

61

50

6

8

6

6

7

6

5

Samtliga

893

881

899

950

935

951

932

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Norden

328

311

308

339

346

358

334

13

12

11

12

12

12

11

EU

2 139

2 292

2 410

2 464

2 410

2 562

2 556

84

85

86

87

86

87

87

Övriga Europa

143

133

147

155

168

160

214

6

5

5

5

6

5

7

Fjärran Östern

421

471

475

470

461

465

459

17

17

17

17

16

16

16

Övriga Asien

98

100

114

105

108

96

100

4

4

4

4

4

3

3

Nord- och Centralamerika

377

408

393

376

375

382

350

15

15

14

13

13

13

12

Sydamerika

22

19

17

23

21

18

17

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

21

23

29

27

22

23

19

1

1

1

1

1

1

1

Samtliga

2 542

2 695

2 816

2 840

2 818

2 931

2 939

 

 

 

 

 

 

 

   

Riket

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Norden

20605

20362

20422

20712

20557

20526

20 371

52

51

51

51

50

48

48

EU

28003

28588

28990

28897

28710

30174

29 440

71

72

72

72

70

71

70

Övriga Europa

6270

6249

6378

6531

6483

6674

7 798

16

16

16

16

16

16

18

Fjärran Östern

7410

7544

7798

7647

7628

7749

7 758

19

19

19

19

19

18

18

Övriga Asien

4226

4327

4345

4483

4324

4254

4 181

11

11

11

11

11

10

10

Nord- och Centralamerika

7430

7829

8184

8104

8102

8251

8 192

19

20

20

20

20

19

19

Sydamerika

2096

2077

2100

2094

2045

1981

1 938

5

5

5

5

5

5

5

Afrika

2502

2534

2551

2420

2451

2427

2 319

6

6

6

6

6

6

5

Samtliga

39349

39840

40297

40307

41059

42591

42171

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2014    

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Norden

14672

14147

14126

14579

14439

14553

14 604

14

13

12

12

12

12

12

EU

87679

92978

99757

102093

101194

106956

106652

83

84

85

85

84

85

85

Övriga Europa

6483

6639

6926

7151

7429

7688

9 596

6

6

6

6

6

6

8

Fjärran Östern

19110

19738

20388

21204

21002

21442

20 696

18

18

17

18

17

17

17

Övriga Asien

4388

4495

4642

4756

4787

4914

4 657

4

4

4

4

4

4

4

Nord- och Centralamerika

19142

18980

18969

18726

18521

18287

16 828

18

17

16

16

15

15

13

Sydamerika

929

916

967

967

985

950

882

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

1117

1115

1444

1308

1309

1284

1 218

1

1

1

1

1

1

1

Samtliga

106274

110892

117573