Örebro län
Fakta & Perspektiv
306 792 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2021-12-13
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2020

         

Omsättning

Örebro län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

 -250 Tkr

486

2 029

22 522

85 513

250-999 Tkr

155

380

6 723

16 003

1-1,9 Mnkr

62

164

2 684

5 937

2-4,9 Mnkr

70

138

3 177

6 041

5-9,9 Mnkr

38

76

1 840

3 481

10-49 Mnkr

67

103

3 014

5 126

50-99 Mnkr

22

26

847

1 238

100 - Mnkr

32

23

1 364

1 667

Samtliga

932

2 939

42 171

125 006

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2011-2020

                     

Örebro län

                   

Omsättning

Exportföretag

2011

2012

2013

2014   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 -250 Tkr

410

432

449

485

454

461

501

463

486

486

250-999 Tkr

147

157

142

152

170

158

152

179

165

155

1-1,9 Mnkr

57

53

54

53

61

72

86

66

69

62

2-4,9 Mnkr

62

68

66

71

68

75

65

65

74

70

5-9,9 Mnkr

35

34

42

33

30

33

35

44

32

38

10-49 Mnkr

64

67

58

56

52

51

64

68

74

67

50-99 Mnkr

14

17

12

15

16

17

16

22

17

22

100 - Mnkr

29

26

29

28

30

32

31

28

34

32

Samtliga

818

854

852

893

881

899

950

935

951

932

Omsättning

Importföretag

2011

2012

2013

2014   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 -250 Tkr

1 228

1 313

1 613

1 746

1 837

1 918

1 935

1 909

1 993

2 029

250-999 Tkr

365

369

363

351

419

421

405

393

409

380

1-1,9 Mnkr

111

110

108

132

120

125

139

147

149

164

2-4,9 Mnkr

120

112

118

117

117

130

137

121

148

138

5-9,9 Mnkr

65

59

59

63

62

78

77

89

73

76

10-49 Mnkr

96

93

82

87

91

95

101

111

110

103

50-99 Mnkr

17

17

20

21

26

23

18

19

22

26

100 - Mnkr

29

26

25

25

23

26

28

29

27

23

Samtliga

2 031

2 099

2 388

2 542

2 695

2 816

2 840

2 818

2 931

2 939

                     

Riket

Omsättning

Exportföretag

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 -250 Tkr

19 208

19 091

20 978

21 270

21 239

21 641

21 332

21 483

22 520

22 522

250-999 Tkr

6 202

6 330

6 287

6 283

6 452

6 443

6 443

6 669

6 794

6 723

1-1,9 Mnkr

2 608

2 562

2 580

2 648

2 753

2 727

2 746

2 821

2 852

2 684

2-4,9 Mnkr

2 974

2 964

2 943

2 931

2 984

2 997

3 094

3 135

3 262

3 177

5-9,9 Mnkr

1 698

1 718

1 697

1 706

1 762

1 751

1 790

1 879

1 862

1 840

10-49 Mnkr

2 701

2 681

2 676

2 676

2 759

2 838

2 929

2 950

3 073

3 014

50-99 Mnkr

700

683

658

713

730

731

726

796

824

847

100 - Mnkr

1 122

1 097

1 087

1 122

1 161

1 169

1 247

1 326

1 404

1 364

Samtliga

37 213

37 126

38 906

39 349

39 840

40 297

40 307

41 059

42 591

42 171

Omsättning

Importföretag

2011

2012

2013

2014     

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 -250 Tkr

51 238

52 337

64 940

70 297

73 443

78 856

80 494

80 822

85 648

85 513

250-999 Tkr

13 643

13 738

14 592

15 057

15 454

16 084

15 971

16 013

16 348

16 003

1-1,9 Mnkr

5 303

5 291

5 430

5 578

5 705

5 973

6 044

6 042

6 215

5 937

2-4,9 Mnkr

5 260

5 279

5 295

5 501

5 830

5 849

5 991

6 054

6 071

6 041

5-9,9 Mnkr

2 971

2 936

2 923

3 072

3 225

3 401

3 387

3 477

3 585

3 481

10-49 Mnkr

4 318

4 200

4 257

4 430

4 704

4 823

4 918

5 096

5 198

5 126

50-99 Mnkr

947

915

928

991

1 090

1 089

1 145

1 197

1 202

1 238

100 - Mnkr

1 335

1 282

1 274

1 348

1 441

1 498

1 607

1 716

1 782

1 667

Samtliga

85015

85978

99639

106274

110892

117573

119557

120417

126049

125006

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta