Örebro län
Fakta & Perspektiv
306 792 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2022-10-13
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2021

Djurslag Örebro län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 5 504 301 850 1,8
Kor, uppfödning av kalvar 5 566 209 745 2,7
Kvigor, tjurar och stutar 10 962 476 497 2,3
Kalvar, under 1 år 11 314 465 211 2,4
Baggar och tackor 9 119 271 638 3,4
Lamm 8 282 251 810 3,3
Galtar för avel 34 1 451 2,3
Suggor för avel 4 883 127 788 3,8
Slaktsvin >20 kg 33 897 845 483 4,0
Smågrisar <20 kg 10 440 376 225 2,8
Höns 185 956 6 363 416 2,9
Värpkycklingar 626 042 2 390 120 26,2
Slaktkycklingar .. 10 315 262 ..
Kalkoner .. .. ..
Hästar* .. .. ..
Nötkreatur 33 346 1 453 303 2,3
Får 17 401 523 448 3,3
Svin 49 254 1 350 947 3,6
Höns 811 998 19 068 798 4,3

Livsmedelsproducerande husdjur, antal 2012-2021

Örebro län

Djurslag                 

2012         

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

2020

2021

Kor mjölkproduktion

6 702

6 468

6 608

6 356

6 173

5 968

5 804

5 581

5 451

5 504

Kor uppf av kalvar

5 081

4 975

4 907

4 859

4 946

5 372

5 641

5 460

5 498

5 566

Kvigor, tjurar, stutar

11 533

11 757

11 351

11 290

11 166

11 737

11 296

11 384

10 986

10 962

Kalvar, under 1 år

11 582

11 015

10 935

10 787

11 277

11 140

11 263

10 518

11 191

11 314

Baggar och tackor

12 267

11 390

10 968

11 300

10 438

11 042

9 480

8 649

9 544

9 119

Lamm

13 509

12 080

11 051

11 042

10 881

10 610

9 866

8 402

8 186

8 282

Galtar för avel

38

33

55

33

32

30

43

25

30

34

Suggor för avel

5 114

4 661

5 480

4 982

5 284

4 660

4 826

4 652

4 557

4 883

Slaktsvin >20 kg

34 723

33 636

36 410

35 720

31 217

27 807

36 056

35 995

36 189

33 897

Smågrisar <20 kg

11 370

10 716

11 057

10 066

14 642

9 580

7 698

10 553

9 956

10 440

Höns

213 170

258 559

267 006

278 281

609 440

236 018

611 290

464 544

356 627

185 956

Värpkycklingar

126 079

159 639

309 400

 

 

311 284

 

277 857

337 049

626 042

Slaktkycklingar

67 537

24 072

59 511

 

54 063

 

 

 

54 057

 

Kalkoner

 

38

 

 

 

 

 

 

5 015

 

Hästar

 

3 782

 

 

3 395

 

 

 

3 008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

34 898

34 215

33 801

33 292

33 562

34 217

34 004

32 943

33 126

33 346

Får

25 776

23 470

22 019

22 342

21 319

21 652

19 346

17 051

17 730

17 401

Svin

51 245

49 046

53 002

50 801

51 175

42 077

48 623

51 225

50 732

49 254

Höns

406 786

442 270

635 917

278 281

663 503

547 302

611 290

742 401

747 733

811 998

                     

Riket

                   

Djurslag                 

2012         

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

2020

2021

Kor mjölkproduktion

347 969

344 021

344 339

338 379

330 883

322 010

319 387

305 570

303 390

301 850

Kor uppf av kalvar

192 501

188 810

186 260

184 094

193 657

207 620

214 257

210 086

206 950

209 745

Kvigor, tjurar, stutar

478 562

496 919

490 507

487 035

489 217

499 556

498 176

500 009

480 493

476 497

Kalvar, under 1 år

481 261

466 776

472 013

466 017

475 917

472 159

474 817

450 630

462 149

465 211

Baggar och tackor

296 685

285 520

287 303

288 675

281 327

301 468

295 912

279 888

263 369

271 638

Lamm

313 849

291 249

301 454

306 078

296 847

304 611

291 235

269 002

237 784

251 810

Galtar för avel

1 539

2 074

1 743

1 548

1 481

1 574

1 532

1 476

1 421

1 451

Suggor för avel

140 055

148 066

143 362

140 249

138 983

139 627

130 302

128 113

129 889

127 788

Slaktsvin >20 kg

851 358

847 022

856 754

830 257

835 323

836 002

900 866

943 019

868 799

845 483

Smågrisar <20 kg

370 412

401 713

375 671

383 973

378 499

384 731

360 549

383 439

367 646

376 225

Höns

6 735 325

6 873 650

6 549 379

7 571 087

8 174 310

7 293 848

7 699 306

8 909 127

8 403 424

6 363 416

Värpkycklingar

1 551 047

1 708 316

1 713 137

1 842 362

1 575 281

1 994 435

1 926 766

2 067 477

2 420 149

2 390 120

Slaktkycklingar

6 474 613

7 958 398

7 911 012

8 443 326

9 002 683

9 075 870

9 196 953

9 698 723

10 779 686

10 315 262

Kalkoner

 

79 867

 

 

 

 

 

 

88 979

 

Hästar

 

111 363

 

 

101 247

 

 

 

88 594

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

1 500 293

1 496 526

1 493 119

1 475 525

1 489 674

1 501 345

1 506 637

1 466 295

1 452 982

1 453 303

Får

610 534

576 769

588 757

594 753

578 174

606 079

587 147

548 890

501 153

523 448

Svin

1 363 364

1 398 875

1 377 530

1 356 027

1 354 286

1 361 934

1 393 249

1 456 047

1 367 755

1 350 947

Höns

14 760 985

16 540 364

16 173 528

17 856 775

18 752 274

18 364 153

18 823 025

20 675 327

21 603 259

19 068 798

Källa: Jordbruksverket