Örebro län
Fakta & Perspektiv
306 792 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser fördelade ef…

Företagskonkurser fördelade efter storleksklass

Senast uppdaterad 2022-01-14
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
PDF
Diagram nuläge
Antal företagskonkurser efter region och storleksklasser 2021

Region 0 anställda 1-4 anställda 5-9 anställda 10-19 anställda 20-49 anställda 50- anställda Totalt
Stockholms län 1 736 295 94 61 30 10 2 226
Uppsala län 155 31 5 5 0 1 197
Södermanlands län 135 34 8 2 0 0 179
Östergötlands län 134 27 7 4 4 0 176
Jönköpings län 124 27 6 11 3 1 172
Kronobergs län 89 20 9 3 3 0 124
Kalmar län 79 22 5 6 3 0 115
Gotlands län 20 8 2 0 0 0 30
Blekinge län 59 12 2 0 1 0 74
Skåne län 671 161 61 24 11 2 930
Hallands län 101 29 12 13 3 0 158
Västra Götalands län 705 157 33 33 18 2 948
Värmlands län 106 24 9 3 3 0 145
Örebro län 97 33 9 4 0 0 143
Västmanlands län 111 23 5 3 2 0 144
Dalarnas län 84 30 9 3 4 0 130
Gävleborgs län 116 27 9 7 2 0 161
Västernorrlands län 93 28 14 4 0 0 139
Jämtlands län 42 17 4 1 1 0 65
Västerbottens län 78 18 8 2 0 1 107
Norrbottens län 76 20 1 2 1 0 100
Riket 4 811 1 043 312 191 89 17 6 463

Företagskonkurser 2001-2021 efter storleksklasser

               

Örebro län

År

0 anställda

1-4 anställda

5-9 anställda

10-19 anställda

20-49 anställda

50- anställda

Totalt

2001

71

52

15

4

4

1

147

2002

98

51

11

12

3

1

176

2003

84

49

20

14

5

3

175

2004

100

44

20

12

8

5

189

2005

105

48

18

12

2

0

185

2006

71

35

6

5

5

0

122

2007

64

34

19

3

4

0

124

2008

74

34

12

8

1

1

130

2009

67

36

12

6

7

0

128

2010

93

51

24

10

3

1

182

2011

76

69

21

3

2

2

173

2012

89

65

26

9

5

2

196

2013

76

54

23

8

2

1

164

2014

72

77

14

5

4

3

175

2015

79

53

11

10

4

1

158

2016

68

60

16

5

2

0

151

2017

72

46

9

6

2

4

139

2018

95

67

24

6

1

0

193

2019

88

72

15

12

4

1

192

2020

88

58

12

13

6

0

177

2021

97

33

9

4

0

0

143

Riket

År

0 anställda

1-4 anställda

5-9 anställda

10-19 anställda

20-49 anställda

50- anställda

Totalt

2001

4 168

2 011

647

344

212

51

7 433

2002

4 553

2 005

652

420

232

68

7 930

2003

4 811

1 984

735

419

225

63

8 237

2004

4 573

1 969

592

323

153

39

7 649

2005

4 108

1 807

487

255

102

25

6 784

2006

3 600

1 763

485

198

96

18

6 160

2007

3 322

1 724

454

181

94

16

5 791

2008

3 157

2 089

603

274

137

38

6 298

2009

3 719

2 447

774

431

215

52

7 638

2010

3 931

2 159

685

318

145

36

7 274

2011

3 506

2 356

667

282

118

29

6 958

2012

3 656

2 539

731

344

146

55

7 471

2013

3 919

2 442

749

388

160

43

7 701

2014

3 799

2 233

651

299

147

25

7 154

2015

3 429

2 074

567

223

118

15

6 426

2016

3 197

1 859

542

286

109

26

6 019

2017

3 372

2 043

574

258

119

28

6 394

2018

3 830

2 321

594

316

124

38

7 223

2019

3 708

2 400

698

349

156

47

7 358

2020

3 802

2 331

652

306

156

49

7 296

2021

4 811

1 043

312

191

89

17

6 463

Källa: Statistiska centralbyrån

               

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta