Örebro län
Fakta & Perspektiv
306 792 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser med fördelni…

Företagskonkurser med fördelning på bransch

Senast uppdaterad 2022-01-14
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
PDF
Diagram nuläge

Konkurser 2021efter näringsgren

 

 

 

 

 

Bransch

Antal

Procent

Örebro län

Riket

Örebro län

Riket

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

1

68

0,7

1,1

Tillverkning, gruvor och energi

7

316

4,9

4,9

Byggindustri

29

1 236

20,3

19,1

Handel

36

1 269

25,2

19,6

Hotell o restaurang

10

629

7,0

9,7

Transport

6

348

4,2

5,4

Finansiell verksamhet

2

84

1,4

1,3

Fastighetsbolag, företagstjänster

26

1 254

18,2

19,4

Utbildning, hälso- och sjukvård

8

228

5,6

3,5

Samhälleliga o personliga tjänster

12

611

8,4

9,5

Uppgift saknas

6

420

4,2

6,5

Totalt

143

6 463

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

 

 

 

 

 

Konkurser 2011-2021 efter näringsgren

 

                     

Örebro län

Bransch

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

4

3

2

1

4

0

3

6

1

2

1

Tillverkning, gruvor och energi

8

12

9

14

12

16

9

13

9

10

7

Byggindustri

26

24

22

32

21

21

15

42

31

28

29

Handel

43

57

54

58

46

36

40

44

38

36

36

Hotell o restaurang

9

23

14

18

16

16

9

19

26

23

10

Transport

10

8

4

8

13

5

5

9

6

7

6

Finansiell verksamhet

2

1

4

0

3

2

1

2

3

1

2

Fastighetsbolag, företagstjänster

30

30

29

21

21

28

26

22

42

38

26

Utbildning, hälso- och sjukvård

5

7

3

2

2

4

7

12

13

12

8

Samhälleliga o personliga tjänster

16

4

11

10

13

16

13

17

14

16

12

Uppgift saknas

20

27

12

11

7

7

11

7

9

4

6

Totalt

173

196

164

175

158

151

139

193

192

177

143

Riket

 

Bransch

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

109

104

126

103

98

76

82

99

113

64

68

Tillverkning, gruvor och energi

461

490

497

460

416

376

355

385

398

387

316

Byggindustri

1062

1202

1277

1259

1043

1069

1240

1 338

1 351

1 271

1 236

Handel

1549

1641

1811

1601

1533

1332

1468

1 502

1 552

1 523

1 269

Hotell o restaurang

511

463

485

497

467

429

517

594

622

734

629

Transport

322

368

394

336

338

291

295

363

348

406

348

Finansiell verksamhet

102

92

102

109

96

105

77

90

101

131

84

Fastighetsbolag, företagstjänster

1211

1310

1447

1352

1231

1163

1141

1 252

1 364

1 438

1 254

Utbildning, hälso- och sjukvård

138

174

188

176

146

143

199

246

279

223

228

Samhälleliga o personliga tjänster

532

532

620

603

542

496

564

633

677

620

611

Uppgift saknas

961

1095

754

658

516

539

456

721

553

499

420

Totalt

6958

7471

7701

7154

6426

6019

6394

7 223

7 358

7 296

6 463

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av konkurser 2011-2021 efter näringsgren. Index år 2011=100

 

                     

Örebro län

Bransch

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

100

75

50

25

100

0

75

150

25

50

25

Tillverkning, gruvor och energi

100

150

113

175

150

200

113

163

113

125

88

Byggindustri

100

92

85

123

81

81

58

162

119

108

112

Handel

100

133

126

135

107

84

93

102

88

84

84

Hotell o restaurang

100

256

156

200

178

178

100

211

289

256

111

Transport

100

80

40

80

130

50

50

90

60

70

60

Finansiell verksamhet

100

50

200

0

150

100

50

100

150

50

100

Fastighetsbolag, företagstjänster

100

100

97

70

70

93

87

73

140

127

87

Utbildning, hälso- och sjukvård

100

140

60

40

40

80

140

240

260

240

160

Samhälleliga o personliga tjänster

100

25

69

63

81

100

81

106

88

100

75

Uppgift saknas

100

135

60

55

35

35

55

35

45

20

30

Totalt

100

113

95

101

91

87

80

112

111

102

83

Riket

 

Bransch

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

100

95

116

94

90

70

75

91

104

59

62

Tillverkning, gruvor och energi

100

106

108

100

90

82

77

84

86

84

69

Byggindustri

100

113

120

119

98

101

117

126

127

120

116

Handel

100

106

117

103

99

86

95

97

100

98

82

Hotell o restaurang

100

91

95

97

91

84

101

116

122

144

123

Transport

100

114

122

104

105

90

92

113

108

126

108

Finansiell verksamhet

100

90

100

107

94

103

75

88

99

128

82

Fastighetsbolag, företagstjänster

100

108

119

112

102

96

94

103

113

119

104

Utbildning, hälso- och sjukvård

100

126

136

128

106

104

144

178

202

162

165

Samhälleliga o personliga tjänster

100

100

117

113

102

93

106

119

127

117

115

Uppgift saknas

100

114

78

68

54

56

47

75

58

52

44

Totalt

100

107

111

103

92

87

92

104

106

105

93

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta