Örebro län
Fakta & Perspektiv
306 792 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser

Företagskonkurser

Senast uppdaterad 2022-01-14
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
PDF
Diagram nuläge

Företagskonkurser 2001-2021

         

År

Antal företagskonkurser

Index 2001=100

Örebro län

Riket

Örebro län

Riket

2001

147

7 433

100

100

2002

176

7 930

120

107

2003

175

8 237

119

111

2004

189

7 649

129

103

2005

185

6 784

126

91

2006

122

6 160

83

83

2007

124

5 791

84

78

2008

130

6 298

88

85

2009

128

7 638

87

103

2010

182

7 274

124

98

2011

173

6 958

118

94

2012

196

7 471

133

101

2013

164

7 701

112

104

2014

175

7 159

119

96

2015

158

6 563

107

88

2016

151

6 019

103

81

2017

139

6 394

95

86

2018

193

7 223

131

97

2019

192

7 358

131

99

2020

177

7 296

120

98

2021

143

6 463

97

87

Källa: Statistiska centralbyrån

         
         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta