Örebro län
Fakta & Perspektiv
306 792 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Nystartade företag // Kvinnliga företagare i nystart…

Kvinnliga företagare i nystartade företag

Senast uppdaterad 2022-06-29
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2021 procentuellt fördelade på län och kön

Län Kvinnlig ledning % Nya företag per 1 000 kvinnor 16-64 år Manlig ledning% Nya företag per 1 000 män 16-64 år
Stockholms län 33,7 10,5 63,5 19,2
Uppsala län 33,3 7,6 64,6 14,3
Södermanlands län 33,5 7,5 64,7 13,9
Östergötlands län 30,7 6,3 67,8 12,9
Jönköpings län 30,0 6,5 68,3 13,6
Kronobergs län 29,7 6,5 68,3 13,8
Kalmar län 29,7 6,2 67,3 13,1
Gotlands län 36,7 9,9 60,0 15,8
Blekinge län 31,1 6,6 67,3 12,9
Skåne län 33,8 9,0 63,4 16,5
Hallands län 30,9 8,0 65,1 16,1
Västra Götalands län 31,8 8,0 65,8 15,6
Värmlands län 32,1 6,6 65,0 12,6
Örebro län 30,7 6,4 67,5 13,5
Västmanlands län 32,6 7,3 65,7 13,9
Dalarnas län 33,6 7,4 64,4 13,3
Gävleborgs län 31,0 6,4 66,4 12,9
Västernorrlands län 30,7 6,8 67,3 14,0
Jämtlands län 36,2 9,7 62,0 15,7
Västerbottens län 29,6 5,9 68,7 12,8
Norrbottens län 31,5 6,8 66,3 12,8
Riket 32,6 8,3 64,9 15,7

Nystartade företag 2001-2021. Könsfördelad efter ledning

   
 

 

 

 

 

   

År

Örebro län

Riket

   

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

   

2001

30,0

69,0

31,0

67,0

   

2002

31,4

66,9

31,4

66,4

   

2003

28,9

70,1

31,5

66,5

   

2004

33,1

65,2

32,2

65,4

   

2005

36,9

63,1

33,7

66,3

   

2006

31,6

68,4

35,0

65,0

   

2007

30,2

69,8

33,7

66,3

   

2008

34,7

65,3

34,1

65,9

   

2009

32,0

62,9

33,1

60,9

   

2010

32,8

61,3

32,0

60,6

   

2011

39,9

54,3

31,2

59,9

   

2012

32,2

62,8

31,1

59,9

   

2013

29,3

70,7

34,0

66,0

   

2014

31,9

68,1

34,2

65,8

   

2015

33,8

66,2

33,5

66,5

   

2016

29,8

68,9

32,1

66,4

   

2017

28,8

70,6

31,6

66,9

   

2018

30,0

69,3

32,3

66,3

   

2019

31,2

67,9

32,5

66,0

   

2020

31,7

67,8

32,4

66,4

   

2021

30,7

67,5

32,6

64,9

   

Källa: Tillväxtanalys

   
             
             

Nystartade företag 2001-2021 per 1000 invånare fördelade efter ledning

             

År

Örebro län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

2001

2,8

6,1

4,5

4,0

8,3

6,3

2002

3,2

6,7

5,0

4,2

8,7

6,6

2003

2,5

5,9

4,2

4,1

8,4

6,4

2004

3,3

6,6

5,1

4,7

9,4

7,3

2005

3,9

6,9

5,4

5,2

9,9

7,6

2006

3,7

7,8

5,8

5,4

9,6

7,6

2007

4,3

9,8

7,6

6,2

11,9

9,7

2008

5,2

9,6

8,0

6,3

11,8

9,7

2009

4,7

9,1

7,3

6,7

11,9

10,0

2010

5,9

10,7

8,8

7,6

13,9

11,6

2011

7,6

10,1

9,4

7,8

14,5

12,3

2012

6,1

11,6

9,4

7,3

13,6

11,5

2013

5,4

12,6

9,1

7,9

14,9

11,5

2014

6,2

12,9

9,6

8,3

15,4

11,9

2015

6,6

12,5

9,6

7,9

15,1

11,6

2016

6,1

13,6

9,9

7,6

15,0

11,4

2017

5,9

13,9

10,0

7,3

14,8

11,3

2018

5,7

12,7

9,4

7,1

14,0

10,8

2019

5,8

12,0

9,0

7,1

13,8

10,6

2020

6,2

12,8

9,7

7,7

15,1

11,7

2021

6,4

13,5

10,2

8,3

15,7

12,4

Källa: Tillväxtanalys

Utveckling av antalet nystartade företag 2001-2021 per 1000 invånare. Index år 2001=100

             

År

Örebro län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

2001

100

100

100

100

100

100

2002

114

110

111

105

105

105

2003

89

97

93

103

101

102

2004

118

108

113

118

113

116

2005

140

113

120

129

119

120

2006

132

127

129

134

116

120

2007

154

161

169

155

143

154

2008

186

157

178

158

142

154

2009

169

150

163

167

144

158

2010

209

175

196

190

168

184

2011

272

166

209

195

174

195

2012

218

191

208

182

163

183

2013

193

207

202

199

180

183

2014

223

211

214

207

185

189

2015

236

206

214

197

182

183

2016

218

222

220

189

181

181

2017

210

227

222

182

178

179

2018

205

209

208

178

169

172

2019

206

197

199

178

167

168

2020

223

211

215

194

182

185

2021

228

221

227

207

189

197

Källa: Tillväxtanalys

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta