Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2020-11-26
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Företagare.
Endast personer som deklarerar inkomst av aktiv näringsverksamhet redovisas som förvärvsarbetande i RAMS. För att betraktas som aktiv skall den skattskyldige ha ägnat sig åt verksamheten i en omfattning som motsvarar minst en tredjedel (500 timmar) av en anställning på heltid.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2019 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Örebro län

Antal Riket           

Andel kvinnor Örebro  län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män    

totalt    

kvinnor    

män          

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

717

2 272

2 989

24 165

73 520

97 685

24,0

24,7

Tillverkning och utvinning

4 626

15 502

20 128

133 618

414 160

547 778

23,0

24,4

Energiförsörjning; miljöverksamhet

325

924

1 249

13 219

38 492

51 711

26,0

25,6

Byggverksamhet

987

9 782

10 769

35 915

326 883

362 798

9,2

9,9

Handel

6 627

9 309

15 936

268 188

326 167

594 355

41,6

45,1

Transport och magasinering

1 526

5 503

7 029

50 803

185 162

235 965

21,7

21,5

Hotell- och restaurangverksamhet

2 278

2 109

4 387

91 688

89 897

181 585

51,9

50,5

Information och kommunikation

823

2 474

3 297

63 308

154 461

217 769

25,0

29,1

Finans- och försäkringsverksamhet

541

496

1 037

48 330

47 716

96 046

52,2

50,3

Fastighetsverksamhet

1 030

1 577

2 607

35 103

51 393

86 496

39,5

40,6

Företagstjänster

5 564

7 367

12 931

269 535

345 934

615 469

43,0

43,8

Offentlig förvaltning och försvar

5 773

3 977

9 750

178 237

124 843

303 080

59,2

58,8

Utbildning

12 406

4 429

16 835

411 345

143 901

555 246

73,7

74,1

Vård och omsorg; sociala tjänster

22 358

5 727

28 085

645 306

169 892

815 198

79,6

79,2

Kulturella och personliga tjänster

3 463

2 691

6 154

134 841

95 534

230 375

56,3

58,5

Näringsgren okänd

993

709

1 702

37 592

25 745

63 337

58,3

59,4

Totalt

70 037

74 848

144 885

2 441 193

2 613 700

5 054 893

48,3

48,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Förvärvsarbetande per bransch 2010-2019 (SNI 2007). Örebro län

                     

Näringsgren

2010   

2011     

2012 

2013  

2014  

2015  

2016   

2017

2018

2019

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

2 481

3 100

3 110

3 155

3 127

3 042

2 927

2 906

2 857

2 989

Tillverkning och utvinning

20 790

21 681

21 560

20 708

20 023

19 717

19 945

20 090

20 643

20 128

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 189

1 177

1 185

1 168

1 232

1 244

1 239

1 201

1 244

1 249

Byggverksamhet

8 791

9 202

9 033

8 980

9 257

9 528

10 095

10 714

10 969

10 769

Handel

15 275

15 532

15 390

15 604

15 507

15 399

15 633

15 761

15 760

15 936

Transport och magasinering

6 176

6 219

6 389

6 573

6 578

6 746

6 776

6 875

6 967

7 029

Hotell- och restaurangverksamhet

3 330

3 415

3 635

3 779

3 767

3 958

4 089

4 132

4 024

4 387

Information och kommunikation

2 353

2 432

2 595

2 604

2 807

2 796

2 858

3 003

3 073

3 297

Finans- och försäkringsverksamhet

1 131

1 101

1 135

1 141

1 193

1 195

1 141

1 026

992

1 037

Fastighetsverksamhet

2 046

2 103

2 018

2 080

2 123

2 200

2 302

2 320

2 413

2 607

Företagstjänster

11 543

11 942

11 939

11 522

11 647

12 026

12 014

12 571

13 020

12 931

Offentlig förvaltning och försvar

7 915

8 096

8 289

8 718

8 843

9 020

9 552

9 956

10 227

9 750

Utbildning

13 901

13 800

14 086

14 281

14 226

14 669

15 334

15 877

16 255

16 835

Vård och omsorg; sociala tjänster

23 220

23 293

23 803

24 182

24 878

25 978

26 299

26 604

26 514

28 085

Kulturella och personliga tjänster

5 084

5 093

5 228

5 471

5 384

5 398

5 618

5 578

5 695

6 154

Näringsgren okänd

1 250

1 449

1 457

1 595

1 591

1 377

1 366

1 464

1 352

1 702

Totalt

126 475

129 635

130 852

131 561

132 183

134 293

137 188

140 078

142 005

144 885

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2010-2019 (SNI 2007), Örebro län. Index år=2010

                     

Näringsgren

2010   

2011     

2012 

2013  

2014  

2015  

2016   

2017

2018

2019

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

125

125

127

126

123

118

117

115

120

Tillverkning och utvinning

100

104

104

100

96

95

96

97

99

97

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

99

100

98

104

105

104

101

105

105

Byggverksamhet

100

105

103

102

105

108

115

122

125

123

Handel

100

102

101

102

102

101

102

103

103

104

Transport och magasinering

100

101

103

106

107

109

110

111

113

114

Hotell- och restaurangverksamhet

100

103

109

113

113

119

123

124

121

132

Information och kommunikation

100

103

110

111

119

119

121

128

131

140

Finans- och försäkringsverksamhet

100

97

100

101

105

106

101

91

88

92

Fastighetsverksamhet

100

103

99

102

104

108

113

113

118

127

Företagstjänster

100

103

103

100

101

104

104

109

113

112

Offentlig förvaltning och försvar

100

102

105

110

112

114

121

126

129

123

Utbildning

100

99

101

103

102

106

110

114

117

121

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

100

103

104

107

112

113

115

114

121

Kulturella och personliga tjänster

100

100

103

108

106

106

111

110

112

121

Näringsgren okänd

100

116

117

128

127

110

109

117

108

136

Totalt

100

102

103

104

105

106

108

111

112

115

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta