Örebro län
Fakta & Perspektiv
307 772 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta i IT-företag efter…

Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet

Senast uppdaterad 2023-01-31
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Sysselsatta i IT-företag 2021 efter verksamhetstyp

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Askersund

 

0

3

 

3

2 047

0,1

Degerfors

0

 

4

 

4

1 309

0,3

Hallsberg

 

0

7

 

7

3 640

0,2

Hällefors

 

 

8

 

8

1 263

0,6

Karlskoga

 

11

11

87

109

7 268

1,5

Kumla

 

6

11

 

17

3 620

0,5

Laxå

0

 

 

 

0

982

0,0

Lekeberg

 

 

0

 

0

1 290

0,0

Lindesberg

4

 

3

 

7

4 990

0,1

Ljusnarsberg

12

 

 

3

15

803

1,9

Nora

 

 

0

 

0

1 897

0,0

Örebro

90

103

496

34

723

41 223

1,8

Örebro län

106

120

543

124

893

70 332

1,3

Riket

4 564

7 707

45 518

5 794

63 583

2 458 942

2,6

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Askersund

 

4

11

 

15

2 632

0,6

Degerfors

 

 

8

 

8

1 569

0,5

Hallsberg

 

0

12

 

12

4 452

0,3

Hällefors

 

 

11

0

11

1 478

0,7

Karlskoga

 

40

82

126

248

8 005

3,1

Kumla

 

5

114

0

119

3 853

3,1

Laxå

17

 

4

 

21

1 373

1,5

Lekeberg

 

0

4

 

4

1 240

0,3

Lindesberg

7

0

17

 

24

5 384

0,4

Ljusnarsberg

18

0

3

0

21

822

2,6

Nora

 

0

7

0

7

1 676

0,4

Örebro

132

397

1 727

139

2 395

44 104

5,4

Örebro län

174

446

2 000

265

2 885

76 588

3,8

Riket

11 571

22 923

129 240

13 599

177 333

2 645 237

6,7

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Askersund

0

4

14

0

18

4 679

0,4

Degerfors

0

0

12

0

12

2 878

0,4

Hallsberg

0

0

19

0

19

8 092

0,2

Hällefors

0

0

19

0

19

2 741

0,7

Karlskoga

0

51

93

213

357

15 273

2,3

Kumla

0

11

125

0

136

7 473

1,8

Laxå

17

0

4

0

21

2 355

0,9

Lekeberg

0

0

4

0

4

2 530

0,2

Lindesberg

11

0

20

0

31

10 374

0,3

Ljusnarsberg

30

0

3

3

36

1 625

2,2

Nora

0

0

7

0

7

3 573

0,2

Örebro

222

500

2 223

173

3 118

85 327

3,7

Örebro län

280

566

2 543

389

3 778

146 920

2,6

Riket

16 135

30 630

174 758

19 393

240 916

5 104 179

4,7

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta