Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta i IT-företag efter…

Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet

Senast uppdaterad 2021-01-22
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Sysselsatta i IT-företag 2019 efter verksamhetstyp

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Askersund

 

1

6

 

7

2 020

0,3

Degerfors

1

 

4

 

5

1 399

0,4

Hallsberg

 

1

8

 

9

3 557

0,3

Hällefors

 

 

6

 

6

1 329

0,5

Karlskoga

 

12

17

103

132

7 085

1,9

Kumla

 

5

11

 

16

3 722

0,4

Laxå

 

 

1

 

1

1 051

0,1

Lekeberg

 

 

1

 

1

1 258

0,1

Lindesberg

4

1

4

 

9

5 078

0,2

Ljusnarsberg

12

 

 

3

15

849

1,8

Nora

 

 

 

 

 

1 875

0,0

Örebro

88

127

430

47

692

40 814

1,7

Örebro län

105

147

488

153

893

70 037

1,3

Riket

4 457

7 794

40 913

6 150

59 314

2 441 193

2,4

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Askersund

 

5

16

 

21

2 578

0,8

Degerfors

1

 

7

1

9

1 642

0,5

Hallsberg

 

2

17

 

19

4 421

0,4

Hällefors

 

 

5

 

5

1 461

0,3

Karlskoga

 

32

103

118

253

7 868

3,2

Kumla

 

7

110

4

121

3 897

3,1

Laxå

 

 

6

 

6

1 365

0,4

Lekeberg

 

1

6

 

7

1 244

0,6

Lindesberg

9

3

17

 

29

5 518

0,5

Ljusnarsberg

24

1

3

1

29

900

3,2

Nora

 

1

11

1

13

1 697

0,8

Örebro

153

392

1 645

158

2 348

42 257

5,6

Örebro län

187

444

1 946

283

2 860

74 848

3,8

Riket

11 240

24 241

121 339

14 666

171 486

2 613 700

6,6

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Askersund

0

6

22

0

28

4 598

0,6

Degerfors

2

0

11

1

14

3 041

0,5

Hallsberg

0

3

25

0

28

7 978

0,4

Hällefors

0

0

11

0

11

2 790

0,4

Karlskoga

0

44

120

221

385

14 953

2,6

Kumla

0

12

121

4

137

7 619

1,8

Laxå

0

0

7

0

7

2 416

0,3

Lekeberg

0

1

7

0

8

2 502

0,3

Lindesberg

13

4

21

0

38

10 596

0,4

Ljusnarsberg

36

1

3

4

44

1 749

2,5

Nora

0

1

11

1

13

3 572

0,4

Örebro

241

519

2 075

205

3 040

83 071

3,7

Örebro län

292

591

2 434

436

3 753

144 885

2,6

Riket

15 697

32 035

162 252

20 816

230 800

5 054 893

4,6

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta