Örebro län
Fakta & Perspektiv
307 772 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Regional ekonomi // BRP per bransch och sektor

BRP per bransch och sektor

Senast uppdaterad 2022-12-14
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2020. Miljoner kronor, löpande priser

     

 

Örebro län

Riket

Varuproducenter

37 070

1 154 735

Tjänsteproducenter

49 151

2 339 150

Offentlig förvaltning

29 459

978 510

Ej branschfördelat

13 972

566 143

Summa

129 652

5 038 538

     

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2020. Procent

     

 

Örebro län

Riket

Varuproducenter

28,6

22,9

Tjänsteproducenter

37,9

46,4

Offentlig förvaltning

22,7

19,4

Ej branschfördelat

10,8

11,2

Summa

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

BRP per branschgrupp 2001-2020. Miljoner kronor, löpande priser

           

Örebro län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch-fördelat

Summa

2001

20 289

21 276

14 304

7 058

62 927

2002

21 032

22 493

15 692

7 522

66 739

2003

22 279

23 313

17 009

7 897

70 498

2004

24 552

24 172

18 100

8 289

75 113

2005

23 972

25 441

18 018

8 647

76 078

2006

27 349

26 879

19 825

9 312

83 365

2007

28 355

28 663

20 359

9 289

86 666

2008

26 985

30 681

19 401

9 568

86 635

2009

23 408

31 013

19 503

9 592

83 516

2010

27 854

32 602

19 730

10 431

90 617

2011

30 486

34 090

20 279

10 719

95 574

2012

31 917

34 462

21 276

10 876

98 531

2013

28 577

35 238

21 777

10 700

96 292

2014

28 128

37 919

22 674

10 831

99 552

2015

29 812

40 118

23 739

11 125

104 794

2016

31 660

42 993

25 469

12 282

112 404

2017

35 673

44 338

27 021

13 030

120 062

2018

36 373

46 194

27 228

13 540

123 335

2019

37 196

48 017

28 202

13 669

127 084

2020

37 070

49 151

29 459

13 972

129 652

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch-fördelat

Summa

2001

697 688

1 014 987

478 403

290 838

2 481 916

2002

712 357

1 053 072

503 444

305 086

2 573 959

2003

734 182

1 096 403

533 209

317 069

2 680 863

2004

780 286

1 148 767

551 186

328 164

2 808 403

2005

789 217

1 204 601

567 946

348 919

2 910 683

2006

861 062

1 282 251

591 485

368 036

3 102 834

2007

897 115

1 424 559

622 897

375 707

3 320 278

2008

888 812

1 484 847

647 880

390 714

3 412 253

2009

796 407

1 494 730

656 351

393 679

3 341 167

2010

907 648

1 575 658

669 746

420 529

3 573 581

2011

943 141

1 668 938

691 186

424 640

3 727 905

2012

918 825

1 683 535

718 247

422 479

3 743 086

2013

899 561

1 751 778

741 100

430 232

3 822 671

2014

927 397

1 853 788

768 798

442 747

3 992 730

2015

1 005 691

1 980 377

801 975

472 427

4 260 470

2016

1 020 299

2 047 749

842 770

504 213

4 415 031

2017

1 090 184

2 124 933

885 529

524 448

4 625 094

2018

1 129 548

2 220 960

928 410

549 388

4 828 306

2019

1 176 279

2 346 056

962 280

565 004

5 049 619

2020

1 154 735

2 339 150

978 510

566 143

5 038 538

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av värdet av BRP per branschgrupp 2001-2020. Index år 2001=100

           

Örebro län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch-fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

104

106

110

107

106

2003

110

110

119

112

112

2004

121

114

127

117

119

2005

118

120

126

123

121

2006

135

126

139

132

132

2007

140

135

142

132

138

2008

133

144

136

136

138

2009

115

146

136

136

133

2010

137

153

138

148

144

2011

150

160

142

152

152

2012

157

162

149

154

157

2013

141

166

152

152

153

2014

139

178

159

153

158

2015

147

189

166

158

167

2016

156

202

178

174

179

2017

176

208

189

185

191

2018

179

217

190

192

196

2019

183

226

197

194

202

2020

183

231

206

198

206

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch-fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

102

104

105

105

104

2003

105

108

111

109

108

2004

112

113

115

113

113

2005

113

119

119

120

117

2006

123

126

124

127

125

2007

129

140

130

129

134

2008

127

146

135

134

137

2009

114

147

137

135

135

2010

130

155

140

145

144

2011

135

164

144

146

150

2012

132

166

150

145

151

2013

129

173

155

148

154

2014

133

183

161

152

161

2015

144

195

168

162

172

2016

146

202

176

173

178

2017

156

209

185

180

186

2018

162

219

194

189

195

2019

169

231

201

194

203

2020

166

230

205

195

203

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta