Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Regional ekonomi // BRP per invånare, kommun

BRP per invånare, kommun

Senast uppdaterad 2023-12-15
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
Bruttoregionprodukt per invånare 2021

Kommun/Region BRP per invånare tusental kronor Index riket=100
Askersund 479 91
Degerfors 200 38
Hallsberg 496 94
Hällefors 322 61
Karlskoga 493 94
Kumla 322 61
Laxå 381 72
Lekeberg 229 43
Lindesberg 426 81
Ljusnarsberg 287 54
Nora 250 47
Örebro 522 99
Örebro län 456 87
Riket 527 100
BRP per invånare 2010-2021. Tusental kronor

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Askersund 255 320 304 280 318 311 380 418 427 439 352 479
Degerfors 158 156 186 177 172 179 191 188 226 236 248 200
Hallsberg 264 319 370 342 344 390 396 429 450 459 437 496
Hällefors 196 241 258 275 247 268 260 289 298 284 281 322
Karlskoga 310 318 368 354 347 366 378 401 402 443 487 493
Kumla 323 316 302 359 374 287 281 264 279 292 294 322
Laxå 240 304 278 285 256 275 284 296 330 323 324 381
Lekeberg 132 143 157 159 162 174 187 196 207 210 214 229
Lindesberg 250 267 289 285 308 331 338 350 353 356 367 426
Ljusnarsberg 189 199 226 225 240 278 278 271 295 299 288 287
Nora 179 188 211 194 202 189 217 236 232 234 238 250
Örebro 323 350 407 386 396 423 455 482 481 484 493 522
Örebro län 324 340 349 339 347 362 384 404 410 419 425 456
Riket 381 395 393 398 412 435 445 460 475 491 487 527

Utveckling av BRP per invånare. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Askersund

67

81

77

70

77

71

85

91

90

89

72

91

Degerfors

42

39

47

44

42

41

43

41

48

48

51

38

Hallsberg

69

81

94

86

83

90

89

93

95

93

90

94

Hällefors

51

61

66

69

60

62

58

63

63

58

58

61

Karlskoga

81

80

94

89

84

84

85

87

85

90

100

94

Kumla

85

80

77

90

91

66

63

57

59

59

60

61

Laxå

63

77

71

72

62

63

64

64

69

66

67

72

Lekeberg

35

36

40

40

39

40

42

43

44

43

44

43

Lindesberg

66

68

74

72

75

76

76

76

74

73

75

81

Ljusnarsberg

50

50

58

57

58

64

62

59

62

61

59

54

Nora

47

48

54

49

49

43

49

51

49

48

49

47

Örebro

85

89

104

97

96

97

102

105

101

99

101

99

Örebro län

85

86

89

85

84

83

86

88

86

85

87

87

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av BRP per invånare. Index år 2010=100

                         

Kommun/Region

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Askersund

100

125

119

110

125

122

149

164

167

172

138

188

Degerfors

100

98

117

112

109

113

121

119

143

149

156

126

Hallsberg

100

121

140

130

130

148

150

162

170

174

165

188

Hällefors

100

123

132

140

126

137

133

147

152

145

143

164

Karlskoga

100

102

119

114

112

118

122

129

129

143

157

159

Kumla

100

98

93

111

116

89

87

82

86

90

91

100

Laxå

100

127

116

119

107

115

119

124

138

135

135

159

Lekeberg

100

108

119

120

122

131

141

148

156

159

162

173

Lindesberg

100

107

116

114

123

133

135

140

141

143

147

171

Ljusnarsberg

100

105

120

119

127

147

147

143

156

158

152

152

Nora

100

105

118

109

113

106

122

132

130

131

133

140

Örebro

100

108

126

119

122

131

141

149

149

150

152

161

Örebro län

100

105

108

105

107

112

119

125

127

129

131

141

Riket

100

104

103

104

108

114

117

121

125

129

128

138

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.

                         

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta