Örebro län
Fakta & Perspektiv
307 772 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Regional ekonomi // BRP per invånare, kommun

BRP per invånare, kommun

Senast uppdaterad 2022-12-14
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
Bruttoregionprodukt per invånare 2020

Kommun/Region BRP per invånare tusental kronor Index riket=100
Askersund 352 72
Degerfors 248 51
Hallsberg 437 90
Hällefors 281 58
Karlskoga 487 100
Kumla 294 60
Laxå 324 67
Lekeberg 214 44
Lindesberg 367 75
Ljusnarsberg 288 59
Nora 238 49
Örebro 493 101
Örebro län 425 87
Riket 487 100
BRP per invånare 2008-2020. Tusental kronor

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Askersund 235 255 320 304 280 318 311 380 418 427 439 352
Degerfors 247 158 156 186 177 172 179 191 188 226 236 248
Hallsberg 247 264 319 370 342 344 390 396 429 450 459 437
Hällefors 238 196 241 258 275 247 268 260 289 298 284 281
Karlskoga 336 310 318 368 354 347 366 378 401 402 443 487
Kumla 269 323 316 302 359 374 287 281 264 279 292 294
Laxå 305 240 304 278 285 256 275 284 296 330 323 324
Lekeberg 141 132 143 157 159 162 174 187 196 207 210 214
Lindesberg 261 250 267 289 285 308 331 338 350 353 356 367
Ljusnarsberg 198 189 199 226 225 240 278 278 271 295 299 288
Nora 199 179 188 211 194 202 189 217 236 232 234 238
Örebro 352 323 350 407 386 396 423 455 482 481 484 493
Örebro län 300 324 340 349 339 347 362 384 404 410 419 425
Riket 359 381 395 393 398 412 435 445 460 475 491 487

Utveckling av BRP per invånare. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Askersund

65

67

81

77

70

77

71

85

91

90

89

72

Degerfors

69

42

39

47

44

42

41

43

41

48

48

51

Hallsberg

69

69

81

94

86

83

90

89

93

95

93

90

Hällefors

66

51

61

66

69

60

62

58

63

63

58

58

Karlskoga

94

81

80

94

89

84

84

85

87

85

90

100

Kumla

75

85

80

77

90

91

66

63

57

59

59

60

Laxå

85

63

77

71

72

62

63

64

64

69

66

67

Lekeberg

39

35

36

40

40

39

40

42

43

44

43

44

Lindesberg

73

66

68

74

72

75

76

76

76

74

73

75

Ljusnarsberg

55

50

50

58

57

58

64

62

59

62

61

59

Nora

55

47

48

54

49

49

43

49

51

49

48

49

Örebro

98

85

89

104

97

96

97

102

105

101

99

101

Örebro län

84

85

86

89

85

84

83

86

88

86

85

87

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av BRP per invånare. Index år 2009=100

                         

Kommun/Region

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Askersund

100

109

136

129

119

135

132

162

178

182

187

150

Degerfors

100

64

63

75

72

70

72

77

76

91

96

100

Hallsberg

100

107

129

150

138

139

158

160

174

182

186

177

Hällefors

100

82

101

108

116

104

113

109

121

125

119

118

Karlskoga

100

92

95

110

105

103

109

113

119

120

132

145

Kumla

100

120

117

112

133

139

107

104

98

104

109

109

Laxå

100

79

100

91

93

84

90

93

97

108

106

106

Lekeberg

100

94

102

111

113

115

123

133

139

147

149

152

Lindesberg

100

96

102

111

109

118

127

130

134

135

136

141

Ljusnarsberg

100

96

100

114

114

121

140

140

137

149

151

145

Nora

100

90

94

106

97

102

95

109

119

117

118

120

Örebro

100

92

99

116

110

113

120

129

137

137

138

140

Örebro län

100

108

113

116

113

116

121

128

135

137

140

142

Riket

100

106

110

109

111

115

121

124

128

132

137

136

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta