Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Regional ekonomi // BRP per invånare, kommun

BRP per invånare, kommun

Senast uppdaterad 2020-12-21
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
Bruttoregionprodukt per invånare 2018

Kommun/Region BRP per invånare tusental kronor Index riket=100
Askersund 427 90
Degerfors 226 48
Hallsberg 450 95
Hällefors 298 63
Karlskoga 402 85
Kumla 279 59
Laxå 330 69
Lekeberg 207 44
Lindesberg 353 74
Ljusnarsberg 295 62
Nora 232 49
Örebro 481 101
Örebro län 410 86
Riket 475 100
BRP per invånare 2007-2018. Tusental kronor

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017
Askersund 293 306 235 255 320 304 280 318 311 380 418 427
Degerfors 214 288 247 158 156 186 177 172 179 191 188 226
Hallsberg 269 232 247 264 319 370 342 344 390 396 429 450
Hällefors 244 293 238 196 241 258 275 247 268 260 289 298
Karlskoga 339 365 336 310 318 368 354 347 366 378 401 402
Kumla 254 251 269 323 316 302 359 374 287 281 264 279
Laxå 290 317 305 240 304 278 285 256 275 284 296 330
Lekeberg 121 132 141 132 143 157 159 162 174 187 196 207
Lindesberg 253 260 261 250 267 289 285 308 331 338 350 353
Ljusnarsberg 176 194 198 189 199 226 225 240 278 278 271 295
Nora 164 186 199 179 188 211 194 202 189 217 236 232
Örebro 323 336 352 323 350 407 386 396 423 455 482 481
Örebro län 315 313 300 324 340 349 339 347 362 384 404 410
Riket 363 370 359 381 395 393 398 412 435 445 460 475

Utveckling av BRP per invånare. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2017

Askersund

81

83

65

67

81

77

70

77

71

85

91

90

Degerfors

59

78

69

42

39

47

44

42

41

43

41

48

Hallsberg

74

63

69

69

81

94

86

83

90

89

93

95

Hällefors

67

79

66

51

61

66

69

60

62

58

63

63

Karlskoga

93

99

94

81

80

94

89

84

84

85

87

85

Kumla

70

68

75

85

80

77

90

91

66

63

57

59

Laxå

80

86

85

63

77

71

72

62

63

64

64

69

Lekeberg

33

36

39

35

36

40

40

39

40

42

43

44

Lindesberg

70

70

73

66

68

74

72

75

76

76

76

74

Ljusnarsberg

48

52

55

50

50

58

57

58

64

62

59

62

Nora

45

50

55

47

48

54

49

49

43

49

51

49

Örebro

89

91

98

85

89

104

97

96

97

102

105

101

Örebro län

87

85

84

85

86

89

85

84

83

86

88

86

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av BRP per invånare. Index år 2007=100

                         

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2017

Askersund

100

104

80

87

109

104

96

109

106

130

143

146

Degerfors

100

135

115

74

73

87

83

80

84

89

88

106

Hallsberg

100

86

92

98

119

138

127

128

145

147

159

167

Hällefors

100

120

98

80

99

106

113

101

110

107

118

122

Karlskoga

100

108

99

92

94

109

104

102

108

112

118

119

Kumla

100

99

106

127

124

119

141

147

113

111

104

110

Laxå

100

109

105

83

105

96

98

88

95

98

102

114

Lekeberg

100

109

117

109

118

130

131

134

144

155

162

171

Lindesberg

100

103

103

99

106

114

113

122

131

134

138

140

Ljusnarsberg

100

110

113

107

113

128

128

136

158

158

154

168

Nora

100

113

121

109

115

129

118

123

115

132

144

141

Örebro

100

104

109

100

108

126

120

123

131

141

149

149

Örebro län

100

99

95

103

108

111

108

110

115

122

128

130

Riket

100

102

99

105

109

108

110

113

120

123

127

131

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta