Örebro län
Fakta & Perspektiv
307 772 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Regional ekonomi // BRP per sysselsatt efter brans…

BRP per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2022-12-14
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Bruttoregionprodukt per sysselsatt efter branschgrupp 2020. Tusental kronor, löpande priser.

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Örebro län 1 056 947 507 894
Riket 1 048 1 011 617 1 008

BRP per sysselsatt 2001-2020. Tusental kronor, löpande priser

         

Örebro län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

530

491

302

488

2002

564

519

321

515

2003

619

540

351

552

2004

706

562

379

598

2005

705

582

377

606

2006

802

605

410

657

2007

812

614

414

592

2008

741

656

403

587

2009

688

682

407

656

2010

824

692

412

704

2011

866

715

428

733

2012

909

722

444

754

2013

841

739

451

741

2014

845

766

453

749

2015

887

788

446

761

2016

923

845

472

808

2017

1 019

851

485

841

2018

1 002

872

485

848

2019

1 048

889

487

862

2020

1 056

947

507

894

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

607

556

338

565

2002

630

577

350

586

2003

666

604

368

614

2004

730

634

378

647

2005

741

658

391

669

2006

803

683

402

702

2007

819

728

423

651

2008

798

742

449

663

2009

757

750

463

749

2010

865

776

475

796

2011

870

797

489

812

2012

850

795

503

809

2013

838

814

513

818

2014

862

844

525

843

2015

938

885

535

886

2016

958

892

548

902

2017

987

905

566

922

2018

1 000

930

588

947

2019

1 042

974

605

985

2020

1 048

1 011

617

1 008

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av BRP per sysselsatt 2001-2020. Index år 2001=100

         

Örebro län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

106

106

106

106

2003

117

110

116

113

2004

133

114

125

123

2005

133

118

125

124

2006

151

123

136

135

2007

153

125

137

121

2008

140

133

134

120

2009

130

139

135

134

2010

156

141

136

144

2011

163

145

142

150

2012

172

147

147

155

2013

159

150

149

152

2014

159

156

150

154

2015

167

160

148

156

2016

174

172

156

166

2017

192

173

161

172

2018

189

177

161

174

2019

198

181

161

177

2020

199

193

168

183

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

104

104

104

2003

110

109

109

109

2004

120

114

112

115

2005

122

118

116

118

2006

132

123

119

124

2007

135

131

125

115

2008

131

133

133

117

2009

125

135

137

133

2010

143

140

141

141

2011

143

143

145

144

2012

140

143

149

143

2013

138

146

152

145

2014

142

152

155

149

2015

155

159

159

157

2016

158

160

162

160

2017

163

163

168

163

2018

165

167

174

168

2019

172

175

179

174

2020

173

182

183

178

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta