Örebro län
Fakta & Perspektiv
307 772 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Regional ekonomi // Industrins investeringar i län…

Industrins investeringar i länet

Senast uppdaterad 2016-03-08
Förklaring
Källa till statistiken är SCB:s investeringsenkät i februari. Det definitiva utfallet för investeringar inom tillverkningsindustrin hämtas från företagsstatistiken, som är en årlig totalundersökning. Då detta innebär att uppgifter om det definitiva investeringsutfallet föreligger relativt sent, i normalfallet i maj två år efter investeringsåret, måste SCB skatta uppgifterna. Den modell SCB valt för skattningen utgår från antagandet att investeringar per anställd är lika stora i företag med 10 - 19 som i företag med 20 - 49 anställda. Med ledning av uppgifter i enkäten från företag med 20 - 49 anställda, skattas investeringar per sysselsatt inom ett tiotal branschgrupper. Den framräknade uppgiften multipliceras sedan med antalet sysselsatta enligt SCB:s företagsdatabas.
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Industrins investeringar 2014-2016. Värden i miljoner kronor

         

Region

Typ

2014

2015

Planer 2016

Örebro län

 

Byggnader

101

118

125

Maskiner

1 165

1 223

1 229

Totalt

1 266

1 340

1 354

Riket

 

Byggnader

6 931

7 307

7 082

Maskiner

44 526

56 046

57 487

Totalt

51 457

63 353

64 569

Källa: Statistiska centralbyrån

Uppgifterna för 2014 samt plan för år 2015 är insamlade i februari 2015

Industrins investeringar 1991-2016. Värden i miljoner kr, löpande priser

             

År

Örebro län

Riket

Byggnader

Maskiner

Totalt

Byggnader

Maskiner

Totalt

1991

229

973

1 202

7 308

28 732

36 040

1992

72

746

818

4 947

24 553

29 500

1993

77

755

832

4 365

26 860

31 225

1994

110

981

1 091

4 862

34 263

39 125

1995

200

1 609

1 809

8 749

46 895

55 644

1996

189

1 921

2 110

9 715

51 547

61 262

1997

330

2 535

2 865

7 925

49 574

57 499

1998

186

1 490

1 676

7 926

50 154

58 080

1999

136

1 833

1 969

7 861

47 922

55 783

2000

132

2 032

2 164

8 031

48 240

56 271

2001

215

1 431

1 646

6 572

47 910

54 482

2002

119

1 165

1 284

6 081

45 059

51 140

2003

130

869

999

5 824

41 160

46 984

2004

131

1 194

1 325

5 605

40 258

45 863

2005

139

1 116

1 255

5 202

49 464

54 666

2006

237

1 497

1 734

5 719

51 080

56 799

2007

299

1 551

1 850

6 518

56 350

62 868

2008

521

1 521

2 042

9 032

56 755

65 787

2009

335

986

1 321

6 782

43 505

50 287

2010

197

1 014

1 211

4 997

41 649

46 646

2011

235

1 338

1 572

5 776

43 525

49 301

2012

252

1 341

1 593

7 513

46 917

54 430

2013

136

1 461

1 597

6 405

46 183

52 588

2014

101

1 165

1 266

6 931

44 526

51 457

2015

118

1 223

1 340

7 307

56 046

63 353

Planer 2016

125

1 229

1 354

7 082

57 487

64 569

Källa: Statistiska centralbyrån

Uppgifterna avser företag med mer än 20 anställda inom tillverkningsindustri, C och D enligt SNI 02 samt B och C enligt SNI 2007.

Utveckling av industrins investeringar 1991-2016. Index år 1991=100

             

År

Örebro län

Riket

Byggnader

Maskiner

Totalt

Byggnader

Maskiner

Totalt

1991

100

100

100

100

100

100

1992

31

77

68

68

85

82

1993

34

78

69

60

93

87

1994

48

101

91

67

119

109

1995

87

165

150

120

163

154

1996

83

197

176

133

179

170

1997

144

261

238

108

173

160

1998

81

153

139

108

175

161

1999

59

188

164

108

167

155

2000

58

209

180

110

168

156

2001

94

147

137

90

167

151

2002

52

120

107

83

157

142

2003

57

89

83

80

143

130

2004

57

123

110

77

140

127

2005

61

115

104

71

172

152

2006

103

154

144

78

178

158

2007

131

159

154

89

196

174

2008

228

156

170

124

198

183

2009

146

101

110

93

151

140

2010

86

104

101

68

145

129

2011

102

137

131

79

151

137

2012

110

138

133

103

163

151

2013

59

150

133

88

161

146

2014

44

120

105

95

155

143

2015

51

126

111

100

195

176

Planer 2016

55

126

113

97

200

179

Källa: Statistiska centralbyrån

Uppgifterna avser företag med mer än 20 anställda inom tillverkningsindustri, C och D enligt SNI 02 samt B och C enligt SNI 2007.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta