Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Regional ekonomi // Kommunalskatt

Kommunalskatt

Senast uppdaterad 2023-12-18
Förklaring
Den årliga statistiken över kommunala skattesatser och skatteunderlag baseras på uppgifter från Skatteverket. Fr.o.m. år 2000 ingår inte kyrkoskatt i kommunalskatten.
PDF
Diagram nuläge
Kommunal skatt 2024, kronor

Kommun/Region Primär- kommunal skatt Landstings-kommunal skatt Total kom- munal skatt
Askersund 21,85 12,30 34,15
Degerfors 23,00 12,30 35,30
Hallsberg 21,55 12,30 33,85
Hällefors 22,05 12,30 34,35
Karlskoga 22,00 12,30 34,30
Kumla 21,54 12,30 33,84
Laxå 22,18 12,30 34,48
Lekeberg 22,43 12,30 34,73
Lindesberg 22,30 12,30 34,60
Ljusnarsberg 21,50 12,30 33,80
Nora 22,25 12,30 34,55
Örebro 21,35 12,30 33,65
Örebro län 21,67 12,30 33,97
Riket 20,70 11,67 32,37

Primärkommunal skattesats 2013-2024

                         

Kommun/Region

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Askersund

21,38

21,38

21,95

21,95

21,95

21,95

21,95

21,95

21,95

21,85

21,85

21,85

Degerfors

22,33

22,33

22,30

22,30

22,30

22,30

22,30

22,30

23,00

23,00

23,00

23,00

Hallsberg

21,08

21,08

21,05

21,55

21,55

21,55

21,55

21,55

21,55

21,55

21,55

21,55

Hällefors

22,08

22,08

22,05

22,05

22,05

22,05

22,05

22,05

22,05

22,05

22,05

22,05

Karlskoga

22,03

22,03

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

Kumla

20,83

20,83

20,80

20,80

21,60

21,60

21,60

21,60

21,60

21,60

21,60

21,54

Laxå

22,21

22,21

22,18

22,18

22,18

22,18

22,18

22,18

22,18

22,18

22,18

22,18

Lekeberg

21,46

21,46

21,43

21,43

22,43

22,43

22,43

22,43

22,43

22,43

22,43

22,43

Lindesberg

22,33

22,33

22,30

22,30

22,30

22,30

22,30

22,30

22,30

22,30

22,30

22,30

Ljusnarsberg

21,08

21,08

21,05

21,05

21,04

21,04

21,02

21,02

21,02

21,02

21,50

21,50

Nora

21,78

21,78

21,75

21,75

22,25

22,25

22,25

22,25

22,25

22,25

22,25

22,25

Örebro

20,88

20,88

20,85

21,35

21,35

21,35

21,35

21,35

21,35

21,35

21,35

21,35

Örebro län

21,30

21,30

21,29

21,56

21,66

21,66

21,66

21,65

21,67

21,66

21,67

21,67

Riket

20,61

20,65

20,70

20,75

20,75

20,74

20,70

20,72

20,71

20,67

20,67

20,70

                         

Landstingskommunal skattesats 2013-2024

                         

Kommun/Region

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Örebro län

11,02

11,52

11,55

11,55

11,55

11,55

11,55

11,55

11,55

11,55

11,55

12,30

Riket

11,11

11,20

11,29

11,35

11,36

11,39

11,49

11,56

11,56

11,56

11,57

11,67

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av primärkommunal skattesats 2013-2024. Index år 2013=100

                         

Kommun/Region

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Askersund

100

100

103

103

103

103

103

103

103

102

102

102

Degerfors

100

100

100

100

100

100

100

100

103

103

103

103

Hallsberg

100

100

100

102

102

102

102

102

102

102

102

102

Hällefors

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Karlskoga

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Kumla

100

100

100

100

104

104

104

104

104

104

104

103

Laxå

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Lekeberg

100

100

100

100

105

105

105

105

105

105

105

105

Lindesberg

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Ljusnarsberg

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

102

102

Nora

100

100

100

100

102

102

102

102

102

102

102

102

Örebro

100

100

100

102

102

102

102

102

102

102

102

102

Örebro län

100

100

100

101

102

102

102

102

102

102

102

102

Riket

100

100

100

101

101

101

100

101

100

100

100

100

                         

Utveckling av landstingskommunal skattesats 2013-2024. Index år 2013=100

                         

Kommun/Region

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Örebro län

100

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

112

Riket

100

101

102

102

102

103

103

104

104

104

104

105

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta