Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Regional ekonomi // Lönesumma dag- och nattbefolkn…

Lönesumma dag- och nattbefolkning

Senast uppdaterad 2020-01-30
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik (KU) baserad på sysselsatt natt- respektive dagbefolkning 16+ år. I tabellen redovisas även länens självförsörjningskvot som är uträknad genom att ta lönesumma för nattbefolkningen dividerad med lönesumma för dagbefolkningen. Ett län med exakt samma lönesumma för natt- respektive dagbefolkning får 1 i självförsörjningskvot.

Lönesumma dag- och nattbefolkning skiljer sig från tabell "Lönesumma per sysselsatt" där även beräkningar görs för svarta löner samt under- och överåriga arbetstagare.

Lönesumma dag- och nattbefolkning per sysselsatt 2018. Tusental kronor

Region Dagbefolkning lönesumma per sysselsatt*, tusental kr Nattbefolkning lönesumma per sysselsatt*, tusental kr Själv- försörjnings- kvot
Stockholms län 418 412 0,99
Uppsala län 347 360 1,04
Södermanlands län 327 339 1,04
Östergötlands län 346 346 1,00
Jönköpings län 332 330 0,99
Kronobergs län 336 328 0,98
Kalmar län 321 322 1,00
Gotlands län 293 293 1,00
Blekinge län 339 338 1,00
Skåne län 350 349 1,00
Hallands län 323 347 1,07
Västra Götalands län 358 353 0,99
Värmlands län 325 325 1,00
Örebro län 337 336 1,00
Västmanlands län 348 352 1,01
Dalarnas län 327 326 1,00
Gävleborgs län 328 329 1,00
Västernorrlands län 336 335 1,00
Jämtlands län 303 304 1,00
Västerbottens län 330 328 0,99
Norrbottens län 343 341 0,99
Riket 361 359 0,99
Källa: Statistiska centralbyrån

 

Lönesumma per sysselsatt dagbefolkning 2006-2018. Tusental kronor

   
                           

Region

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stockholms län

295

308

324

332

334

345

352

358

369

379

390

403

418

Uppsala län

244

252

264

273

274

286

292

298

309

319

327

336

347

Södermanlands län

231

241

256

264

265

275

281

283

292

299

306

314

327

Östergötlands län

244

254

269

280

282

290

297

302

311

320

327

337

346

Jönköpings län

236

247

259

266

267

276

284

288

297

304

312

321

332

Kronobergs län

238

247

259

270

270

278

283

287

297

306

315

325

336

Kalmar län

227

238

251

258

259

268

273

278

287

294

301

310

321

Gotlands län

208

216

227

236

239

242

248

254

261

268

276

284

293

Blekinge län

242

254

266

273

276

282

291

296

305

311

317

327

339

Skåne län

245

256

271

281

282

290

297

303

311

319

328

338

350

Hallands län

223

234

246

256

258

266

274

280

286

295

303

311

323

Västra Götalands län

250

261

276

284

285

295

302

308

317

326

334

345

358

Värmlands län

231

242

257

265

267

273

279

283

290

297

305

313

325

Örebro län

237

248

261

272

272

281

289

293

302

309

316

326

337

Västmanlands län

247

258

274

283

284

294

302

307

316

323

330

338

348

Dalarnas län

232

244

257

267

269

275

282

287

295

301

309

316

327

Gävleborgs län

234

246

260

268

272

279

284

289

297

303

310

319

328

Västernorrlands län

239

251

264

276

277

283

289

294

301

308

316

325

336

Jämtlands län

214

222

236

245

246

249

256

261

268

273

283

292

303

Västerbottens län

234

245

259

268

269

276

283

288

296

303

310

318

330

Norrbottens län

240

251

266

276

281

287

295

301

310

317

323

331

343

Riket

253

265

279

288

290

299

306

312

321

329

339

348

361

                           

Lönesumma per sysselsatt nattbefolkning 2006-2018. Tusental kronor

   
                           

Region

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stockholms län

292

304

320

328

330

341

348

355

365

376

386

398

412

Uppsala län

257

265

280

290

290

301

307

313

323

331

339

348

360

Södermanlands län

242

253

267

276

277

286

293

296

305

312

319

327