Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Regional ekonomi // Regionernas investeringar

Regionernas investeringar

Senast uppdaterad 2020-08-24
Förklaring
Redovisning av landstingens investeringar samt resultat- och balansräkning, m.m. sammanställdes årligen av Sveriges kommuner och landsting fram till 2007. Från och med 2008-01-01 har SCB ansvaret. För närvarande finns 20 landsting i Sverige samt en kommun utom landsting, Gotlands kommun. Landstingsområdena sammanfaller i regel med länen. Landstingens huvudsakliga uppgift är hälso- och sjukvård. Gotlands kommun svarar själv för de uppgifter som annars handhas av landsting.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Regionernas investeringar 2019. Kronor per invånare

Region Mark och byggnader Inventarier Immateriella tillgångar Totalt
Region Stockholm 654 2 413 3 3 069
Region Uppsala 2 213 1 366 36 3 609
Region Sörmland 2 632 662 47 3 267
Region Östergötland 2 607 1 234 34 3 875
Region Jönköpings län 2 056 1 129 6 3 198
Region Kronoberg 1 181 462 94 1 817
Region Kalmar län 2 017 591 49 2 656
Region Blekinge 1 786 1 264 156 3 206
Region Skåne 2 226 567 49 3 077
Region Halland 676 488 16 1 179
Västra Götalandsregionen 2 191 1 213 3 3 452
Region Värmland 241 305 0 846
Region Örebro län 3 327 718 52 4 098
Region Västmanland 808 609 4 1 425
Region Dalarna 1 170 752 0 1 945
Region Gävleborg 372 407 0 779
Region Västernorrland 542 406 0 941
Region Jämtland Härjedalen 425 508 0 932
Region Västerbotten 4 503 803 64 5 385
Region Norrbotten 896 644 0 1 535
Samtliga regioner 1 610 1 188 21 2 867
Landstingens/regionernas investeringar 2009-2019. Kronor per invånare

Landsting/region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stockholm 2 040 3 272 2 375 2 229 2 507 3 108 3 397 3 776 3 597 3 178 3 069
Uppsala 2 543 1 239 2 383 4 120 2 669 3 946 4 464 3 880 4 672 5 264 3 609
Södermanland 1 299 1 521 1 645 968 1 196 1 931 1 854 1 947 2 399 3 156 3 267
Östergötland 1 904 1 785 1 960 2 334 2 869 3 508 3 211 3 132 3 284 3 477 3 875
Jönköping 1 313 1 388 1 358 1 231 1 061 1 824 1 343 1 758 2 115 2 379 3 198
Kronoberg 755 1 071 953 1 321 1 195 1 339 1 270 1 475 1 592 3 022 1 817
Kalmar 1 618 2 068 1 956 1 571 1 120 1 244 1 010 1 317 1 527 2 914 2 656
Blekinge 1 674 1 190 1 042 611 1 532 1 504 1 504 1 729 1 463 3 065 3 206
Skåne 1 170 2 336 1 961 1 702 1 428 1 427 1 808 1 987 2 072 3 100 3 077
Halland 1 324 952 1 137 931 850 860 1 131 1 514 1 099 1 033 1 179
Västra Götaland 1 135 1 307 1 373 1 242 1 214 1 550 1 662 1 802 2 099 2 568 3 452
Värmland 2 309 2 847 1 566 2 051 2 155 2 341 2 012 1 486 1 384 1 275 846
Örebro 1 680 1 595 1 801 1 486 1 601 1 342 1 577 1 824 2 992 4 526 4 098
Västmanland 2 272 2 241 1 497 1 421 1 100 1 093 1 332 1 297 1 365 1 179 1 425
Dalarna 1 190 1 772 2 321 1 775 1 702 1 474 1 370 1 040 1 350 1 616 1 945
Gävleborg 1 032 2 300 2 604 1 135 1 388 1 482 983 1 191 655 757 779
Västernorrland 1 056 587 603 1 177 1 447 960 595 1 116 1 255 944 941
Jämtland Härjedalen 2 353 2 313 1 156 702 764 1 222 1 233 847 742 1 337 932
Västerbotten 2 263 1 793 1 325 1 213 1 393 1 380 1 796 2 170 4 056 4 305 5 385
Norrbotten 783 905 845 969 1 359 1 148 993 1 149 1 130 1 665 1 535
Samtliga landsting/regioner 1 560 2 024 1 785 1 690 1 710 2 015 2 125 2 290 2 431 2 783 2 867
Landstingens/regionernas investeringar 2009-2019 per invånare. Index år 2009=100

Landsting/region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stockholm 100 160 116 109 123 152 167 185 176 156 150
Uppsala 100 49 94 162 105 155 176 153 184 207 142
Södermanland 100 117 127 75 92 149 143 150 185 243 252
Östergötland 100 94 103 123 151 184 169 164 172 183 204
Jönköping 100 106 103 94 81 139 102 134 161 181 244
Kronoberg 100 142 126 175 158 177 168 195 211 400 241
Kalmar 100 128 121 97 69 77 62 81 94 180 164
Blekinge 100 71 62 36 92 90 90 103 87 183 192
Skåne 100 200 168 145 122 122 155 170 177 265 263
Halland 100 72 86 70 64 65 85 114 83 78 89
Västra Götaland 100 115 121 109 107 137 146 159 185 226 304
Värmland 100 123 68 89 93 101 87 64 60 55 37
Örebro 100 95 107 88 95 80 94 109 178 269 244
Västmanland 100 99 66 63 48 48 59 57 60 52 63
Dalarna 100 149 195 149 143 124 115 87 113 136 163
Gävleborg 100 223 252 110 134 144 95 115 63 73 75
Västernorrland 100 56 57 111 137 91 56 106 119 89 89
Jämtland Härjedalen 100 98 49 30 32 52 52 36 32 57 40
Västerbotten 100 79 59 54 62 61 79 96 179 190 238
Norrbotten 100 116 108 124 174 147 127 147 144 213 196
Samtliga landsting/regioner 100 130 114 108 110 129 136 147 156 178 184

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta