Örebro län
Fakta & Perspektiv
307 772 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Regional ekonomi // Skattekraft

Skattekraft

Senast uppdaterad 2022-12-16
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2023, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Askersund 221,8 93
Degerfors 202,4 85
Hallsberg 203,9 85
Hällefors 183,8 77
Karlskoga 220,3 92
Kumla 211,9 89
Laxå 202,1 84
Lekeberg 213,5 89
Lindesberg 210,1 88
Ljusnarsberg 187,2 78
Nora 213,0 89
Örebro 223,3 93
Örebro län 217,0 91
Riket 239,2 100
Skattekraft 2012-2023. Tusen kronor per invånare

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Askersund 165,4 170,4 167,8 179,1 183,0 190,0 195,2 203,4 206,1 209,5 210,8 221,8
Degerfors 161,3 163,7 176,5 170,5 173,2 178,5 184,1 189,0 191,1 192,4 195,3 202,4
Hallsberg 159,5 162,7 168,6 171,3 175,3 181,5 187,9 191,8 195,7 196,5 196,8 203,9
Hällefors 150,7 152,5 168,0 159,8 163,9 165,7 170,7 176,6 180,1 177,0 177,1 183,8
Karlskoga 174,2 175,2 158,2 182,3 183,2 189,2 193,7 201,8 206,0 209,2 211,7 220,3
Kumla 159,6 163,9 180,5 173,1 176,9 183,5 192,1 198,6 203,9 204,9 205,5 211,9
Laxå 165,3 168,6 168,7 174,6 171,0 177,6 183,1 189,6 191,2 190,3 191,2 202,1
Lekeberg 161,3 163,6 176,3 176,1 176,2 180,3 188,1 193,5 199,2 204,0 205,0 213,5
Lindesberg 161,2 164,8 168,0 173,0 175,4 179,8 185,7 195,7 198,4 198,3 199,1 210,1
Ljusnarsberg 150,6 150,8 171,5 156,6 158,3 162,9 165,4 172,5 175,8 177,2 178,7 187,2
Nora 164,3 168,3 156,5 176,7 180,7 184,8 190,0 196,2 200,6 201,9 204,0 213,0
Örebro 165,6 169,3 174,7 178,6 182,6 190,0 196,8 201,5 206,1 210,1 214,0 223,3
Örebro län 164,4 167,7 174,2 176,5 179,6 186,1 192,4 198,3 202,6 205,3 208,0 217,0
Riket 176,1 180,0 173,0 190,3 194,2 201,9 208,8 215,5 221,1 225,2 228,8 239,2
Utveckling av skattekraften 2012-2023. Index riket=100

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Askersund 94 95 97 94 94 94 93 94 93 93 92 93
Degerfors 92 91 102 90 89 88 88 88 86 85 85 85
Hallsberg 91 90 97 90 90 90 90 89 89 87 86 85
Hällefors 86 85 97 84 84 82 82 82 81 79 77 77
Karlskoga 99 97 91 96 94 94 93 94 93 93 93 92
Kumla 91 91 104 91 91 91 92 92 92 91 90 89
Laxå 94 94 98 92 88 88 88 88 86 84 84 84
Lekeberg 92 91 102 93 91 89 90 90 90 91 90 89
Lindesberg 92 92 97 91 90 89 89 91 90 88 87 88
Ljusnarsberg 86 84 99 82 81 81 79 80 80 79 78 78
Nora 93 93 90 93 93 92 91 91 91 90 89 89
Örebro 94 94 101 94 94 94 94 94 93 93 94 93
Örebro län 93 93 101 93 92 92 92 92 92 91 91 91
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta