Örebro län
Fakta & Perspektiv
306 792 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Regional ekonomi // Skattekraft

Skattekraft

Senast uppdaterad 2021-12-17
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2022, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Askersund 210,8 92
Degerfors 195,3 85
Hallsberg 196,8 86
Hällefors 177,1 77
Karlskoga 211,7 93
Kumla 205,5 90
Laxå 191,2 84
Lekeberg 205,0 90
Lindesberg 199,1 87
Ljusnarsberg 178,7 78
Nora 204,0 89
Örebro 214,0 94
Örebro län 208,0 91
Riket 228,8 100
Skattekraft 2011-2022. Tusen kronor per invånare

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Askersund 163,6 165,4 170,4 167,8 179,1 183,0 190,0 195,2 203,4 206,1 209,5 210,8
Degerfors 161,5 161,3 163,7 176,5 170,5 173,2 178,5 184,1 189,0 191,1 192,4 195,3
Hallsberg 158,2 159,5 162,7 168,6 171,3 175,3 181,5 187,9 191,8 195,7 196,5 196,8
Hällefors 149,3 150,7 152,5 168,0 159,8 163,9 165,7 170,7 176,6 180,1 177,0 177,1
Karlskoga 173,8 174,2 175,2 158,2 182,3 183,2 189,2 193,7 201,8 206,0 209,2 211,7
Kumla 158,5 159,6 163,9 180,5 173,1 176,9 183,5 192,1 198,6 203,9 204,9 205,5
Laxå 161,9 165,3 168,6 168,7 174,6 171,0 177,6 183,1 189,6 191,2 190,3 191,2
Lekeberg 158,3 161,3 163,6 176,3 176,1 176,2 180,3 188,1 193,5 199,2 204,0 205,0
Lindesberg 160,3 161,2 164,8 168,0 173,0 175,4 179,8 185,7 195,7 198,4 198,3 199,1
Ljusnarsberg 148,1 150,6 150,8 171,5 156,6 158,3 162,9 165,4 172,5 175,8 177,2 178,7
Nora 166,0 164,3 168,3 156,5 176,7 180,7 184,8 190,0 196,2 200,6 201,9 204,0
Örebro 163,9 165,6 169,3 174,7 178,6 182,6 190,0 196,8 201,5 206,1 210,1 214,0
Örebro län 163,1 164,4 167,7 174,2 176,5 179,6 186,1 192,4 198,3 202,6 205,3 208,0
Riket 173,7 176,1 180,0 173,0 190,3 194,2 201,9 208,8 215,5 221,1 225,2 228,8
Utveckling av skattekraften 2011-2022. Index riket=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Askersund 94 94 95 97 94 94 94 93 94 93 93 92
Degerfors 93 92 91 102 90 89 88 88 88 86 85 85
Hallsberg 91 91 90 97 90 90 90 90 89 89 87 86
Hällefors 86 86 85 97 84 84 82 82 82 81 79 77
Karlskoga 100 99 97 91 96 94 94 93 94 93 93 93
Kumla 91 91 91 104 91 91 91 92 92 92 91 90
Laxå 93 94 94 98 92 88 88 88 88 86 84 84
Lekeberg 91 92 91 102 93 91 89 90 90 90 91 90
Lindesberg 92 92 92 97 91 90 89 89 91 90 88 87
Ljusnarsberg 85 86 84 99 82 81 81 79 80 80 79 78
Nora 96 93 93 90 93 93 92 91 91 91 90 89
Örebro 94 94 94 101 94 94 94 94 94 93 93 94
Örebro län 94 93 93 101 93 92 92 92 92 92 91 91
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta