Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Regional ekonomi // Skattekraft

Skattekraft

Senast uppdaterad 2019-12-17
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2021, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Askersund 209,5 93
Degerfors 192,4 85
Hallsberg 196,5 87
Hällefors 177,0 79
Karlskoga 209,2 93
Kumla 204,9 91
Laxå 190,3 84
Lekeberg 204,0 91
Lindesberg 198,3 88
Ljusnarsberg 177,2 79
Nora 201,9 90
Örebro 210,1 93
Örebro län 205,3 91
Riket 225,2 100
Skattekraft 2010-2021. Tusen kronor per invånare

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Askersund 160,4 163,6 165,4 170,4 167,8 179,1 183,0 190,0 195,2 203,4 206,1 209,5
Degerfors 161,8 161,5 161,3 163,7 176,5 170,5 173,2 178,5 184,1 189,0 191,1 192,4
Hallsberg 157,9 158,2 159,5 162,7 168,6 171,3 175,3 181,5 187,9 191,8 195,7 196,5
Hällefors 153,6 149,3 150,7 152,5 168,0 159,8 163,9 165,7 170,7 176,6 180,1 177,0
Karlskoga 173,2 173,8 174,2 175,2 158,2 182,3 183,2 189,2 193,7 201,8 206,0 209,2
Kumla 154,6 158,5 159,6 163,9 180,5 173,1 176,9 183,5 192,1 198,6 203,9 204,9
Laxå 160,9 161,9 165,3 168,6 168,7 174,6 171,0 177,6 183,1 189,6 191,2 190,3
Lekeberg 157,0 158,3 161,3 163,6 176,3 176,1 176,2 180,3 188,1 193,5 199,2 204,0
Lindesberg 160,0 160,3 161,2 164,8 168,0 173,0 175,4 179,8 185,7 195,7 198,4 198,3
Ljusnarsberg 147,2 148,1 150,6 150,8 171,5 156,6 158,3 162,9 165,4 172,5 175,8 177,2
Nora 165,3 166,0 164,3 168,3 156,5 176,7 180,7 184,8 190,0 196,2 200,6 201,9
Örebro 162,7 163,9 165,6 169,3 174,7 178,6 182,6 190,0 196,8 201,5 206,1 210,1
Örebro län 162,0 163,1 164,4 167,7 174,2 176,5 179,6 186,1 192,4 198,3 202,6 205,3
Riket 173,0 173,7 176,1 180,0 173,0 190,3 194,2 201,9 208,8 215,5 221,1 225,2
Utveckling av skattekraften 2010-2021. Index riket=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Askersund 93 94 94 95 97 94 94 94 93 94 93 93
Degerfors 94 93 92 91 102 90 89 88 88 88 86 85
Hallsberg 91 91 91 90 97 90 90 90 90 89 89 87
Hällefors 89 86 86 85 97 84 84 82 82 82 81 79
Karlskoga 100 100 99 97 91 96 94 94 93 94 93 93
Kumla 89 91 91 91 104 91 91 91 92 92 92 91
Laxå 93 93 94 94 98 92 88 88 88 88 86 84
Lekeberg 91 91 92 91 102 93 91 89 90 90 90 91
Lindesberg 92 92 92 92 97 91 90 89 89 91 90 88
Ljusnarsberg 85 85 86 84 99 82 81 81 79 80 80 79
Nora 96 96 93 93 90 93 93 92 91 91 91 90
Örebro 94 94 94 94 101 94 94 94 94 94 93 93
Örebro län 94 94 93 93 101 93 92 92 92 92 92 91
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta