Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Snabbstatistik // Påbörjade bostadslägenheter

Påbörjade bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2024-05-27
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Påbörjade bostadslägenheter, Örebro län 2012 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2024K1 13 33 46
2023K4 119 40 159
2023K3 19 42 61
2023K2 0 23 23
2023K1 249 67 316
2022K4 333 19 352
2022K3 244 36 280
2022K2 214 74 288
2022K1 9 73 82
2021K4 0 49 49
2021K3 106 50 156
2021K2 237 56 293
2021K1 68 81 149
2020K4 208 37 245
2020K3 412 64 476
2020K2 532 35 567
2020K1 305 106 411
2019K4 45 169 214
2019K3 144 83 227
2019K2 402 71 473
2019K1 68 38 106
2018K4 364 74 438
2018K3 145 55 200
2018K2 12 83 95
2018K1 195 96 291
2017K4 249 119 368
2017K3 108 95 203
2017K2 400 97 497
2017K1 845 133 978
2016K4 116 167 283
2016K3 169 69 238
2016K2 911 281 1 192
2016K1 374 101 475
2015K4 268 32 300
2015K3 348 40 388
2015K2 343 62 405
2015K1 484 39 523
2014K4 423 70 493
2014K3 74 14 88
2014K2 0 50 50
2014K1 41 30 71
2013K4 364 32 396
2013K3 97 21 118
2013K2 38 45 83
2013K1 206 40 246
2012K4 20 39 59
2012K3 0 31 31
2012K2 0 17 17
2012K1 2 8 10

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta