Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2024-02-19
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

     

Månad

Flygplats

Örebro län

Örebro

202401

5 512

5 512

202402

 

 

202403

 

 

202404

 

 

202405

 

 

202406

 

 

202407

 

 

202408

 

 

202409

 

 

202410

 

 

202411

 

 

202412

 

 

2024 Totalt

5 512

5 512

     

Månad

Flygplats

Örebro län

Örebro

202301

3 260

3 260

202302

3 472

3 472

202303

4 196

4 196

202304

5 644

5 644

202305

7 781

7 781

202306

9 424

9 424

202307

9 795

9 795

202308

9 363

9 363

202309

9 976

9 976

202310

4 751

4 751

202311

5 684

5 684

202312

7 348

7 348

2023 Totalt

80 694

80 694

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta