Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2021-09-14
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

     

Månad

Flygplats

Örebro län

Örebro

202101

0

0

202102

119

119

202103

0

0

202104

79

79

202105

144

144

202106

0

0

202107

0

0

202108

117

117

202109

 

 

202110

 

 

202111

 

 

202112

 

 

2021 Totalt

459

459

     

Månad

Flygplats

Örebro län

Örebro

202001

5 233

5 233

202002

5 457

5 457

202003

2 374

2 374

202004

0

0

202005

0

0

202006

0

0

202007

0

0

202008

0

0

202009

50

50

202010

0

0

202011

0

0

202012

0

0

2020 Totalt

13 114

13 114

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta