Örebro län
Fakta & Perspektiv
306 792 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2022-11-17
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

     

Månad

Flygplats

Örebro län

Örebro

202201

1 637

1 637

202202

1 430

1 430

202203

1 559

1 559

202204

4 598

4 598

202205

7 250

7 250

202206

7 981

7 981

202207

10 481

10 481

202208

9 285

9 285

202209

9 998

9 998

202210

4 939

4 939

202211

 

 

202212

 

 

2022 Totalt

59 158

59 158

     

Månad

Flygplats

Örebro län

Örebro

202101

0

0

202102

119

119

202103

0

0

202104

79

79

202105

144

144

202106

0

0

202107

0

0

202108

117

117

202109

493

493

202110

446

446

202111

1 605

1 605

202112

1 785

1 785

2021 Totalt

4 788

4 788

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta