Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Utbildning // Befolkningens studiedeltagande

Befolkningens studiedeltagande

Senast uppdaterad 2020-12-15
Förklaring
Uppgifterna om studiedeltagande sammanställs av SCB höstterminen varje år. Statistiken bygger på en bearbetning av registerinformation från ett flertal av SCB:s register, samt från CSN, Arbetsmarknadsverket och dåvarande KY-myndigheten. Alla personer folkbokförda i Sverige i åldern 16-64 år ingår. Uppgifter om studiedeltagande täcker studerande i reguljär svensk gymnasieutbildning, kommunal vuxenutbildning, universitets- och högskoleutbildning, tekniskt basår, kvalificerad yrkesutbildning (KY) samt övriga med studiemedel från CSN.

Befolkning 2019-12-31 i åldern 16-64 år efter folkbokföringskommun och studiedeltagande höstterminen 2019

                   

Kommun/Region

Befolkning 16-64 år

Studiedeltagande

Gymnasie-utbildning

Högskole-utbildning

Komvux-utbildning

Övriga studerande

Antal       

Pro- cent

Antal       

Pro- cent

Antal       

Pro- cent

Antal       

Pro- cent

Askersund

6 247

364

5,8

108

1,7

112

1,8

153

2,4

Degerfors

5 456

368

6,7

105

1,9

123

2,3

213

3,9

Hallsberg

9 223

550

6,0

189

2,0

316

3,4

372

4,0

Hällefors

3 820

249

6,5

148

3,9

125

3,3

199

5,2

Karlskoga

17 704

1 138

6,4

493

2,8

559

3,2

714

4,0

Kumla

12 825

851

6,6

354

2,8

341

2,7

355

2,8

Laxå

3 132

199

6,4

66

2,1

85

2,7

120

3,8

Lekeberg

4 656

262

5,6

90

1,9

103

2,2

127

2,7

Lindesberg

13 481

818

6,1

298

2,2

328

2,4

514

3,8

Ljusnarsberg

2 653

145

5,5

41

1,5

128

4,8

97

3,7

Nora

5 859

366

6,2

183

3,1

171

2,9

226

3,9

Örebro

97 751

5 210

5,3

8 873

9,1

2 707

2,8

2 456

2,5

Örebro län

182 807

10 520

5,8

10 948

6,0

5 098

2,8

5 546

3,0

Riket

6 310 457

347 776

5,5

356 073

5,6

171 152

2,7

231 836

3,7

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta