Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 9

Betyg årskurs 9

Senast uppdaterad 2021-09-30
Förklaring

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Statistiken redovisar fr om 2015 värden för samtliga exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund. Med nyinvandrade avses elever som folkbokförts i Sverige de senaste fyra åren och som inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare. Elever med okänd bakgrund är elever med tillfälligt personnummer samt elever med hemligt personnummer.

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär för att en elev ska vara behörig till  gymnasieskolans nationella program krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande  program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge
Slutbetyg samtliga elever årskurs 9, läsåret 2020/2021.

Kommun/Region Antal elever Andel som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen Andel behörig yrkesprogram Genomsnittsligt meritvärde**
Askersund .. 71,2 85,6 211,9
Degerfors .. 67,7 77,4 211,7
Hallsberg .. 63,8 74,5 204,7
Hällefors 56 75,0 87,5 232,4
Karlskoga 285 74,7 88,1 221,8
Kumla .. 76,3 90,9 232,2
Laxå .. 78,4 84,3 226,7
Lekeberg .. 74,3 86,5 209,1
Lindesberg 227 71,4 81,5 217,8
Ljusnarsberg .. 63,0 80,4 208,2
Nora .. 76,1 88,0 218,8
Örebro 1 653 75,4 84,8 230,1
Örebro län 3 117 74,0 84,8 224,9
Riket 111 354 78,3 88,4 235,9
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2012/2013-2020/2021

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Askersund 65,4 70,7 61,0 72,0 80,0 80,0 69,2 50,5 71,2
Degerfors 68,0 62,4 61,9 73,5 65,6 71,7 59,6 59,5 67,7
Hallsberg 63,3 71,4 80,6 72,6 80,6 69,0 60,2 65,9 63,8
Hällefors 76,7 61,8 66,2 60,0 71,9 71,7 71,0 73,8 75,0
Karlskoga 74,5 69,8 71,1 64,7 73,8 72,3 62,2 73,3 74,7
Kumla 71,7 76,8 71,9 69,5 70,4 74,4 71,0 78,1 76,3
Laxå 73,9 74,0 62,1 77,6 71,7 57,1 61,1 65,0 78,4
Lekeberg 72,7 74,7 76,6 82,1 98,3 81,4 65,9 78,6 74,3
Lindesberg 66,0 61,7 64,7 66,1 69,9 72,1 60,9 66,5 71,4
Ljusnarsberg 60,0 47,1 61,5 68,8 61,5 63,9 51,0 57,9 63,0
Nora 81,5 78,0 78,2 82,5 72,8 80,9 68,1 78,0 76,1
Örebro 74,3 77,1 73,3 79,0 80,6 76,2 74,3 75,6 75,4
Örebro län 72,4 72,9 71,5 74,5 77,3 74,6 69,3 72,9 74,0
Riket 77,0 77,4 77,0 78,1 80,2 80,1 75,5 78,9 78,3
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2012/2013-2020/2021. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Askersund 100 108 93 110 122 122 106 77 109
Degerfors 100 92 91 108 96 105 88 88 100
Hallsberg 100 113 127 115 127 109 95 104 101
Hällefors 100 81 86 78 94 93 93 96 98
Karlskoga 100 94 95 87 99 97 83 98 100
Kumla 100 107 100 97 98 104 99 109 106
Laxå 100 100 84 105 97 77 83 88 106
Lekeberg 100 103 105 113 135 112 91 108 102
Lindesberg 100 93 98 100 106 109 92 101 108
Ljusnarsberg 100 79 103 115 103 107 85 97 105
Nora 100 96 96 101 89 99 84 96 93
Örebro 100 104 99 106 108 103 100 102 101
Örebro län 100 101 99 103 107 103 96 101 102
Riket 100 101 100 101 104 104 98 102 102

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta