Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet

Senast uppdaterad 2021-08-31
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2019/2020

Kommun/Region             

Antal elever i åk 9

Andel behöriga yrkesprogram (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt  program

Ekonomi-, humanistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och  tekniskt program

Askersund

109

69,7

65,1

64,2

58,7

30,3

Degerfors

90

77,8

75,6

73,3

61,1

22,2

Hallsberg

156

73,1

69,2

66,0

62,8

26,9

Hällefors

75

80,0

78,7

78,7

70,7

20,0

Karlskoga

319

78,4

77,4

75,9

72,7

21,6

Kumla

250

88,0

84,4

83,2

79,6

12,0

Laxå

75

61,3

60,0

60,0

56,0

38,7

Lekeberg

71

85,9

85,9

83,1

83,1

14,1

Lindesberg

254

77,2

75,2

74,0

72,0

22,8

Ljusnarsberg

42

81,0

78,6

73,8

71,4

..

Nora

116

84,5

80,2

80,2

76,7

15,5

Örebro

1 733

81,2

80,6

79,3

78,4

18,8

Örebro län

3 290

80,0

78,5

77,1

74,8

20,0

Riket

115 023

85,6

84,4

82,9

81,5

14,4

Källa: Skolverket  *Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2018/2019

Kommun/Region             

Antal elever i åk 9

Andel behöriga yrkesprogram (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt  program

Ekonomi-, humanistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och  tekniskt program

Askersund

117

80,3

77,8

77,8

72,6

19,7

Degerfors

109

79,8

78,9

77,1

62,4

20,2

Hallsberg

166

69,9

69,9

69,9

65,1

30,1

Hällefors

62

85,5

85,5

85,5

74,2

..

Karlskoga

357

69,5

67,5

67,2

64,7

30,5

Kumla

238

76,9

75,2

73,5

73,1

23,1

Laxå

54

75,9

75,9

75,9

64,8

24,1

Lekeberg

91

80,2

78,0

75,8

74,7

19,8

Lindesberg

266

69,9

69,2

68,8

65,4

30,1

Ljusnarsberg

49

69,4

61,2

59,2

57,1

30,6

Nora

116

77,6

76,7

75,9

70,7

22,4

Örebro

1 699

81,3

80,6

79,2

78,8

18,7

Örebro län

3 324

77,8

76,7

75,7

73,3

22,2

Riket

112 731

84,3

83,3

81,8

80,8

15,7

Källa: Skolverket  *Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

 

Andel med gymnasiebehörighet 2012/2013-2019/2020

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020
Askersund 79,8 85,3 78,0 85,6 86,9 89,7 80,3 69,7
Degerfors 81,4 78,5 77,0 84,3 86,2 85,0 79,8 77,8
Hallsberg 73,4 83,3 87,5 83,6 79,3 81,5 69,9 73,1
Hällefors 83,3 78,9 74,6 80,0 72,3 76,1 85,5 80,0
Karlskoga 83,3 81,3 77,8 76,4 72,6 74,5 69,5 78,4
Kumla 82,2 84,6 81,9 80,3 76,4 81,7 76,9 88,0
Laxå 84,1 84,0 69,7 85,7 64,2 57,7 75,9 61,3
Lekeberg 85,5 92,0 100,0 85,7 92,2 83,0 80,2 85,9
Lindesberg 77,9 75,9 75,1 74,8 70,7 72,6 69,9 77,2
Ljusnarsberg 80,0 76,5 79,5 85,4 72,0 77,3 69,4 81,0
Nora 93,3 87,9 85,1 91,2 86,0 85,3 77,6 84,5
Örebro 85,1 84,7 83,0 86,4 84,1 80,1 81,3 81,2
Örebro län 83,4 83,4 81,3 83,7 80,5 79,2 77,8 80,0
Riket 87,6 86,9 85,6 87,3 82,5 84,4 84,3 85,6
Utvecklingen av andel med gymnasiebehörighet, 2012/2013-2019/2020. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020
Askersund 100 107 98 107 109 112 101 87
Degerfors 100 96 95 104 106 104 98 96
Hallsberg 100 113 119 114 108 111 95 100
Hällefors 100 95 90 96 87 91 103 96
Karlskoga 100 98 93 92 87 89 83 94
Kumla 100 103 100 98 93 99 94 107
Laxå 100 100 83 102 76 69 90 73
Lekeberg 100 108 117 100 108 97 94 100
Lindesberg 100 97 96 96 91 93 90 99
Ljusnarsberg 100 96 99 107 90 97 87 101
Nora 100 94 91 98 92 91 83 91
Örebro 100 100 98 102 99 94 96 95
Örebro län 100 100 97 100 97 95 93 96
Riket 100 99 98 100 94 96 96 98

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta