Örebro län
Fakta & Perspektiv
306 792 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet

Senast uppdaterad 2021-09-30
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2020/2021

Kommun/Region             

Antal elever i åk 9

Andel behöriga yrkesprogram (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt  program

Ekonomi-, humanistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och  tekniskt program

Askersund

131

82,4

81,7

78,6

73,3

17,6

Degerfors

96

75,0

70,8

69,8

69,8

25,0

Hallsberg

154

72,7

70,1

69,5

64,3

27,3

Hällefors

69

73,9

73,9

73,9

73,9

26,1

Karlskoga

311

83,3

82,0

81,0

74,3

16,7

Kumla

245

89,8

86,9

86,9

82,4

10,2

Laxå

57

77,2

75,4

75,4

71,9

22,8

Lekeberg

76

85,5

81,6

78,9

80,3

14,5

Lindesberg

241

78,4

78,4

77,6

73,9

21,6

Ljusnarsberg

47

78,7

78,7

78,7

76,6

21,3

Nora

119

86,6

85,7

84,9

81,5

13,4

Örebro

1 730

82,2

81,3

79,8

80,1

17,8

Örebro län

3 276

81,9

80,6

79,4

77,7

18,1

Riket

116 359

86,2

85,0

83,4

82,0

13,8

Källa: Skolverket  *Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

Andel med gymnasiebehörighet 2012/2013-2020/2021

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Askersund 79,8 85,3 78,0 85,6 86,9 89,7 80,3 69,7 82,4
Degerfors 81,4 78,5 77,0 84,3 86,2 85,0 79,8 77,8 75,0
Hallsberg 73,4 83,3 87,5 83,6 79,3 81,5 69,9 73,1 72,7
Hällefors 83,3 78,9 74,6 80,0 72,3 76,1 85,5 80,0 73,9
Karlskoga 83,3 81,3 77,8 76,4 72,6 74,5 69,5 78,4 83,3
Kumla 82,2 84,6 81,9 80,3 76,4 81,7 76,9 88,0 89,8
Laxå 84,1 84,0 69,7 85,7 64,2 57,7 75,9 61,3 77,2
Lekeberg 85,5 92,0 100,0 85,7 92,2 83,0 80,2 85,9 85,5
Lindesberg 77,9 75,9 75,1 74,8 70,7 72,6 69,9 77,2 78,4
Ljusnarsberg 80,0 76,5 79,5 85,4 72,0 77,3 69,4 81,0 78,7
Nora 93,3 87,9 85,1 91,2 86,0 85,3 77,6 84,5 86,6
Örebro 85,1 84,7 83,0 86,4 84,1 80,1 81,3 81,2 82,2
Örebro län 83,4 83,4 81,3 83,7 80,5 79,2 77,8 80,0 81,9
Riket 87,6 86,9 85,6 87,3 82,5 84,4 84,3 85,6 86,2
Utvecklingen av andel med gymnasiebehörighet, 2012/2013-2020/2021. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Askersund 100 107 98 107 109 112 101 87 103
Degerfors 100 96 95 104 106 104 98 96 92
Hallsberg 100 113 119 114 108 111 95 100 99
Hällefors 100 95 90 96 87 91 103 96 89
Karlskoga 100 98 93 92 87 89 83 94 100
Kumla 100 103 100 98 93 99 94 107 109
Laxå 100 100 83 102 76 69 90 73 92
Lekeberg 100 108 117 100 108 97 94 100 100
Lindesberg 100 97 96 96 91 93 90 99 101
Ljusnarsberg 100 96 99 107 90 97 87 101 98
Nora 100 94 91 98 92 91 83 91 93
Örebro 100 100 98 102 99 94 96 95 97
Örebro län 100 100 97 100 97 95 93 96 98
Riket 100 99 98 100 94 96 96 98 98

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta