Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Utbildning // Grundskolan // Nationella prov, Matematik åk …

Nationella prov, Matematik åk 3

Senast uppdaterad 2019-12-02
Förklaring

Nationella prov i matematik, svenska och svenska som andraspråk har genomförts i årskurs 3 sedan läsåret 2008/09. Statistiken avser elever i årskurs 3 i skolor med kommunal eller enskild huvudman och sameskolan. Även elever i svenska utlandsskolor ingår i statistiken på riksnivå. Elever i internationella skolor ingår inte.
Då proven prövar olika delar ur kursplanens centrala innehåll olika år är provresultaten inte jämförbara över tid. Vid tolkning av uppgifterna bör man även beakta att det är stora skillnader mellan skolenheter och olika huvudmän gällande flera olika aspekter, bland annat antal elever och elever i behov av särskilt stöd. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Skolverket. Uppgiftslämnare är formellt sett den som ansvarar för verksamheten, alltså kommunen eller styrelsen för respektive fristående skola.

PDF
Diagram nuläge
Nationella prov, Matematik årskurs 3. Antal elever och andel som uppnått kunskapskraven i respektive delprov*. Läsåret 2018/2019.

Region Antal elever Muntlig kommunikation Tals inbördes relation, positionssystemet Förståelse för räknesätt Tid, volym Enkla problem Skriftliga räknemetoder, addition Skriftliga räknemetoder, subtraktion Mönster, matematiska likheter Huvudräkning och likhetstecknets betydelse
Askersund 116 82,5 77,2 90,4 89,5 76,3 82,5 75,4 97,4 88,6
Degerfors 84 76,3 73,8 83,8 81,3 67,1 63,3 44,3 88,6 86,1
Hallsberg 207 91,0 82,5 91,0 79,9 83,1 84,0 76,1 90,5 88,4
Hällefors 81 81,3 54,7 54,7 62,7 57,3 48,0 28,0 66,7 70,7
Karlskoga 342 89,6 80,2 87,0 86,7 82,9 89,7 86,1 92,9 86,7
Kumla 317 93,5 84,1 88,7 87,4 85,4 87,3 79,9 93,9 90,0
Laxå 69 85,3 79,1 95,5 92,5 79,1 88,1 88,1 98,5 89,7
Lekeberg 110 94,4 94,4 92,5 86,1 89,7 94,4 88,8 96,3 91,6
Lindesberg 289 93,0 85,7 88,8 88,8 85,9 91,4 88,1 93,2 90,0
Ljusnarsberg 37 70,3 64,9 73,0 78,4 64,9 89,2 64,9 94,6 89,2
Nora 129 93,4 81,6 90,4 87,2 84,0 93,6 84,8 94,4 91,2
Örebro 1 883 90,9 84,3 88,0 86,6 83,4 85,9 72,6 94,3 90,1
Örebro län 3 664 90,2 82,7 87,7 86,0 82,5 85,9 75,6 93,4 89,2
Riket 121 691 93,1 86,3 90,4 88,8 86,2 89,3 79,2 94,3 91,0
Källa: Skolverket *Då proven prövar olika delar ur kursplanens centrala innehåll olika år, är provresultaten inte jämförbara över tid.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta