Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Utbildning // Gymnasieexamen

Gymnasieexamen

Senast uppdaterad 2021-08-31
Förklaring

Uppgifterna bygger på totalundersökningar av alla Sveriges skolor, med SCB:s register över skolor i Sverige samt Sveriges alla kommuner som utgångspunkt. Mätningen av elever i grundskola och gymnasieskola görs i oktober varje år. Resultatet av mätningen avser läsår och publiceras på våren för pågående läsår. Mätningen av betyg och provresultat görs varje vårtermins slut och resultatet redovisas vid årsskiftet för föregående läsår. Uppgiftslämnare är offentliga och enskilda huvudmän för utbildningen. De föreskrifter som anger vilka uppgifter som skall lämnas för skolan återfinns i Skolverkets författningssamling. Statistiken som redovisas i denna tabell avser skolkommun, dvs den kommun där eleven går i skola.

PDF
Diagram nuläge

Elever med gymnasieexamen i skolkommunen. Totalt antal med examen samt andelar med examen i högskoleförberedande program och yrkesprogram, läsåret 2019/2020

Kommun/Region             

Totalt antal avgångs- elever i skol- kommunen

Antal

Andel

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Elever med gymnasie examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Askersund

.

0

.

.

.

.

.

Degerfors

47

45

.

.

95,7

.

.

Hallsberg

300

271

.

.

90,3

.

.

Hällefors

26

22

.

.

84,6

.

.

Karlskoga

209

195

117

.

93,3

60,0

.

Kumla

15

10

.

.

66,7

.

.

Laxå

.

0

.

.

.

.

.

Lekeberg

.

0

.

.

.

.

.

Lindesberg

175

161

.

.

92,0

.

.

Ljusnarsberg

.

0

.

.

.

.

.

Nora

.

0

.

.

.

.

.

Örebro

1 962

1 837

1 269

568

93,6

69,1

30,9

Örebro län

2 734

2 496

1 621

920

91,3

64,9

36,9

Riket

87 776

80 298

55 222

25 076

91,5

68,8

31,2

Källa: Skolverket

Andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2019/2020

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019 2019/ 2020
Askersund . . . . . . .
Degerfors 90,3 72,7 85,7 82,1 . . .
Hallsberg 51,6 50,7 50,7 52,8 . . .
Hällefors 52,0 60,6 50,0 46,7 . . .
Karlskoga 59,4 58,2 56,9 66,8 55,8 58,9 60,0
Kumla 0,0 0,0 0,0 0,0 . . .
Laxå . . . . . . .
Lekeberg . . . . . . .
Lindesberg 51,1 51,8 43,5 60,1 . . .
Ljusnarsberg . . . . . . .
Nora . . . . . . .
Örebro 67,4 67,2 68,3 65,1 70,7 68,7 69,1
Örebro län 63,1 63,3 63,4 63,4 65,0 64,7 64,9
Riket 65,2 66,6 67,2 68,0 68,9 69,2 68,8
Utvecklingen av andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2019/2020. Index år 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020
Askersund 100 . . . . . .
Degerfors 100 81 95 91 . . .
Hallsberg 100 98 98 102 . . .
Hällefors 100 117 96 90 . . .
Karlskoga 100 98 96 112 94 99 101
Kumla 100 . . . . . .
Laxå 100 . . . . . .
Lekeberg 100 . . . . . .
Lindesberg 100 101 85 118 . . .
Ljusnarsberg 100 . . . . . .
Nora 100 . . . . . .
Örebro 100 100 101 97 105 102 103
Örebro län 100 100 100 101 103 103 103
Riket 100 102 103 104 106 106 105

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta