Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; kommuner

Senast uppdaterad 2021-05-24
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2016/2017 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Askersund 40,0 25,5 32,3
Degerfors 35,1 23,3 28,8
Hallsberg 48,3 43,8 45,9
Hällefors 30,8 13,8 21,8
Karlskoga 51,0 31,4 42,9
Kumla 45,5 38,5 42,1
Laxå 41,2 20,8 29,3
Lekeberg 12,5 15,6 14,1
Lindesberg 39,1 22,5 30,4
Ljusnarsberg 31,3 25,0 28,6
Nora 44,0 27,7 36,1
Örebro 50,2 39,7 45,0
Örebro län 46,1 34,1 40,2
Riket 52,5 40,3 46,4
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2006/07-2016/17 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/2012 2012/2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017
Askersund 34,5 38,4 35,5 39,4 27,6 29,8 16,3 36,7 30,7 25,3 32,3
Degerfors 41,3 33,3 36,5 26,8 31,9 29,1 30,6 22,8 34,5 31,3 28,8
Hallsberg 34,7 38,3 36,6 42,1 32,3 37,0 42,0 36,7 34,4 43,7 45,9
Hällefors 36,1 27,7 33,3 39,3 29,5 28,2 35,7 30,3 41,9 37,5 21,8
Karlskoga 40,1 42,4 39,9 32,9 34,4 32,6 32,2 37,7 45,8 39,6 42,9
Kumla 39,4 39,4 42,1 43,8 29,8 36,5 45,1 35,5 36,5 39,3 42,1
Laxå 35,5 35,7 34,7 27,5 37,3 37,5 25,5 34,0 37,8 48,0 29,3
Lekeberg 24,7 29,6 29,2 28,6 31,3 30,5 31,3 44,2 26,8 25,5 14,1
Lindesberg 34,9 33,9 33,5 36,6 11,5 23,9 31,3 31,3 27,7 27,2 30,4
Ljusnarsberg 17,8 23,2 32,2 27,7 26,9 25,9 6,3 22,9 20,7 13,3 28,6
Nora 38,7 45,1 44,6 40,7 41,9 30,8 34,3 36,4 33,0 38,9 36,1
Örebro 44,1 46,5 45,3 43,7 35,6 41,2 41,1 47,1 45,4 46,9 45,0
Örebro län 39,9 41,6 40,8 39,8 42,5 36,1 37,2 40,4 40,6 41,3 40,2
Riket 42,5 43,9 45,1 43,0 43,0 42,2 42,5 45,1 44,9 45,5 46,4
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2006/07-2016/17 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2006/07=100

Kommun/Region 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017
Askersund 100 111 103 114 80 86 47 106 89 73 94
Degerfors 100 81 88 65 77 71 74 55 83 76 70
Hallsberg 100 110 106 121 93 107 121 106 99 126 132
Hällefors 100 77 92 109 82 78 99 84 116 104 60
Karlskoga 100 106 99 82 86 81 80 94 114 99 107
Kumla 100 100 107 111 76 93 115 90 93 100 107
Laxå 100 101 98 78 105 106 72 96 106 135 83
Lekeberg 100 120 118 116 127 124 127 179 108 103 57
Lindesberg 100 97 96 105 33 68 90 90 79 78 87
Ljusnarsberg 100 130 181 155 151 146 35 128 116 75 161
Nora 100 117 115 105 108 80 89 94 85 101 93
Örebro 100 105 103 99 81 93 93 107 103 106 102
Örebro län 100 104 102 100 107 91 93 101 102 104 101
Riket 100 103 106 101 101 99 100 106 106 107 109

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta