Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år

Senast uppdaterad 2021-05-24
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet. Procent

Examensår Örebro län Riket
1995/1996 31,5 37,0
1996/1997 35,4 38,2
1997/1998 38,0 39,6
1998/1999 40,9 42,7
1999/2000 40,0 42,7
2000/2001 42,3 45,9
2001/2002 44,0 44,8
2002/2003 42,2 43,9
2003/2004 39,2 42,3
2004/2005 37,2 40,9
2005/2006 40,1 41,1
2006/2007 39,9 42,5
2007/2008 41,6 43,9
2008/2009 40,8 45,1
2009/2010 39,8 43,0
2010/2011 42,5 43,0
2011/2012 36,1 42,2
2012/2013 37,2 42,5
2013/2014 40,4 45,1
2014/2015 40,6 44,9
2015/2016 41,3 45,5
2016/2017 40,2 46,4

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta