Örebro län
Fakta & Perspektiv
306 792 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Utbildning // Studiecirkeldeltagare per 1000…

Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2022-03-08
Förklaring
Statistiken om studiecirklar redovisar antal cirklar, deltagare och studietimmar efter ämnesgrupp, studiecirkeldeltagande per 1000 invånare i kommuner och län. En individ som deltar i flera studiecirklar under ett år räknas på nytt varje gång. Därför kan, teoretiskt, antalet deltagare per 1000 invånare överstiga värdet 1000.
PDF
Diagram nuläge
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2021

Kommun/Region Cirkeldeltagare per 1000 invånare
Askersund 33
Degerfors 53
Hallsberg 43
Hällefors 13
Karlskoga 37
Kumla 45
Laxå 44
Lekeberg 25
Lindesberg 31
Ljusnarsberg 13
Nora 33
Örebro 73
Örebro län 55
Riket 50
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2011-2021

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Askersund 193 176 167 170 177 169 150 152 149 83 33
Degerfors 209 191 189 199 208 190 188 192 165 101 53
Hallsberg 200 204 195 205 221 239 232 235 245 102 43
Hällefors 140 132 131 143 174 158 127 141 113 31 13
Karlskoga 168 176 164 158 194 204 206 212 151 94 37
Kumla 301 288 232 224 230 251 228 224 226 98 45
Laxå 201 190 208 212 182 200 240 190 203 124 44
Lekeberg 156 142 160 133 148 135 135 116 91 48 25
Lindesberg 160 150 139 159 107 107 117 117 89 46 31
Ljusnarsberg 96 126 122 145 98 72 82 108 82 37 13
Nora 138 131 113 105 118 115 120 121 90 82 33
Örebro 259 271 251 250 247 238 248 248 216 130 73
Örebro län 229 226 210 212 211 208 212 212 185 106 55
Riket 189 180 169 176 171 168 166 161 150 87 50
Utveckling av antalet studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2011-2021. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Askersund 100 91 87 88 91 88 77 79 77 43 17
Degerfors 100 91 90 95 99 91 90 92 79 48 25
Hallsberg 100 102 97 103 110 119 116 117 123 51 21
Hällefors 100 94 94 102 124 113 91 100 81 22 9
Karlskoga 100 105 98 94 115 121 123 126 90 56 22
Kumla 100 96 77 74 76 83 76 74 75 33 15
Laxå 100 95 104 105 91 99 119 94 101 62 22
Lekeberg 100 91 103 85 95 86 86 74 58 30 16
Lindesberg 100 94 87 99 67 67 73 73 56 29 19
Ljusnarsberg 100 131 128 151 102 75 86 113 86 39 13
Nora 100 95 82 76 85 84 87 87 65 59 24
Örebro 100 105 97 97 95 92 96 96 83 50 28
Örebro län 100 99 92 93 92 91 93 93 81 46 24
Riket 100 95 89 93 90 89 88 85 79 46 26

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta