Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2021-05-06
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2020

                 

Högsta utbildningsnivå

Örebro län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

6 436

10,7

3 918

24,3

208 721

10,4

123 160

18,0

Gymn högst 2 år

15 522

25,8

3 574

22,1

441 705

21,9

134 446

19,6

Gymn mer än 2 år

19 093

31,7

2 435

15,1

580 815

28,8

95 878

14,0

Eftergymn mindre än 3 år

8 660

14,4

2 117

13,1

313 936

15,6

99 085

14,5

Eftergymn 3 år eller mer

9 766

16,2

2 767

17,1

432 515

21,5

150 543

22,0

Forskarutbildning

375

0,6

237

1,5

24 072

1,2

16 485

2,4

Uppgift saknas

346

0,6

1 102

6,8

11 809

0,6

64 890

9,5

Befolkning 25-64 år

60 198

100

16 150

100

2 013 573

100

684 487

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Örebro län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

3 953

6,9

3 890

24,0

115 965

6,0

120 216

17,8

Gymn högst 2 år

10 806

18,9

2 874

17,7

316 365

16,4

114 002

16,9

Gymn mer än 2 år

14 897

26,0

2 529

15,6

471 958

24,5

92 655

13,7

Eftergymn mindre än 3 år

8 948

15,6

2 129

13,1

315 263

16,4

96 695

14,3

Eftergymn 3 år eller mer

18 080

31,6

3 759

23,2

677 728

35,2

196 647

29,1

Forskarutbildning

319

0,6

189

1,2

19 018

1,0

12 666

1,9

Uppgift saknas

253

0,4

854

5,3

8 096

0,4

42 037

6,2

Befolkning 25-64 år

57 256

100

16 224

100

1 924 393

100

674 918

100

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta