Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2021-01-22
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Skåne län till övriga län i riket 2019. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 3 763 5 785 9 548
Kronobergs län 2 274 3 149 5 423
Västra Götalands län 1 446 2 868 4 314
Blekinge län 1 312 2 102 3 414
Hallands län 1 139 1 874 3 013
Jönköpings län 243 601 844
Östergötlands län 242 475 717
Kalmar län 182 336 518
Uppsala län 169 243 412
Örebro län 95 185 280
Södermanlands län 84 174 258
Västmanlands län 70 179 249
Dalarnas län 76 172 248
Värmlands län 61 149 210
Västerbottens län 78 132 210
Västernorrlands län 72 120 192
Norrbottens län 68 117 185
Gävleborgs län 46 107 153
Jämtlands län 46 62 108
Gotlands län 31 45 76
Totalt 11 497 18 875 30 372

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta