Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2022-11-28
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Skåne län till övriga län i riket 2021. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 4 710 6 958 11 668
Kronobergs län 2 411 3 334 5 745
Västra Götalands län 1 621 3 162 4 783
Blekinge län 1 339 2 146 3 485
Hallands län 1 221 2 063 3 284
Jönköpings län 269 661 930
Östergötlands län 265 545 810
Uppsala län 205 384 589
Kalmar län 192 344 536
Örebro län 138 269 407
Värmlands län 93 227 320
Västmanlands län 100 185 285
Södermanlands län 98 170 268
Dalarnas län 96 155 251
Västerbottens län 66 149 215
Västernorrlands län 81 112 193
Gävleborgs län 58 126 184
Norrbottens län 69 110 179
Jämtlands län 48 74 122
Gotlands län 31 44 75
Totalt 13 111 21 218 34 329

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta