Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsutveckling 1805-202…

Befolkningsutveckling 1805-2020

Senast uppdaterad 2021-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge
Folkmängd 1805-2020 (5-års intervall)

År Kristianstad län Malmöhus län Skåne län Riket
1805 120 547 149 892 2 412 772
1810 120 511 153 824 2 377 851
1815 126 119 165 432 2 465 066
1820 134 683 176 637 2 584 690
1825 145 380 192 199 2 771 252
1830 150 372 200 103 2 888 082
1835 157 933 209 584 3 025 439
1840 165 880 221 670 3 138 887
1845 177 767 234 207 3 316 536
1850 189 627 253 084 3 482 541
1855 196 206 268 579 3 641 011
1860 209 581 284 430 3 859 728
1865 222 235 305 261 4 114 141
1870 221 957 316 042 4 168 525
1875 229 176 333 924 4 383 291
1880 230 619 349 310 4 565 668
1885 226 787 358 178 4 682 769
1890 221 691 368 817 4 784 981
1895 219 858 383 203 4 919 260
1900 219 166 409 304 5 136 441
1905 220 104 430 955 5 294 885
1910 228 307 457 214 5 522 403
1915 234 994 475 893 5 712 740
1920 241 018 487 459 5 904 489
1925 244 747 501 769 6 053 562
1930 245 928 510 607 6 142 191
1935 248 627 518 903 6 250 506
1940 248 247 530 185 6 371 432
1945 253 277 551 610 6 673 749
1950 258 734 582 333 7 041 829
1955 259 047 601 974 7 290 112
1960 256 395 626 086 7 497 967
1965 261 759 667 164 7 772 506
1970 264 170 719 597 8 081 229
1975 272 014 740 069 8 208 442
1980 280 193 743 286 8 317 937
1985 280 354 750 140 8 358 139
1990 289 278 779 309 8 590 630
1995 294 709 817 022 8 837 496
2000 289 447 839 977 8 882 792
2005 1 169 464 9 047 752
2010 1 243 329 9 415 570
2015 1 303 627 9 851 017
2020 1 389 336 10 379 295

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta