Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Folkmängd 31 december; ålder

Folkmängd 31 december; ålder

Senast uppdaterad 2022-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.

Folkmängd 2021-12-31 efter region och åldersgrupp. Antal

             

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Bjuv

3 291

1 576

3 868

4 144

2 963

15 842

Bromölla

2 364

1 136

2 781

3 259

3 110

12 650

Burlöv

4 295

1 999

5 508

4 618

3 333

19 753

Båstad

2 468

1 149

3 047

4 095

4 877

15 636

Eslöv

7 121

3 514

8 728

8 774

6 456

34 593

Helsingborg

28 664

15 287

40 751

37 117

28 290

150 109

Hässleholm

9 505

5 028

12 358

13 120

12 298

52 309

Höganäs

5 057

2 354

5 391

7 277

7 510

27 589

Hörby

2 908

1 374

3 745

4 097

3 621

15 745

Höör

3 409

1 422

3 948

4 491

3 684

16 954

Klippan

3 221

1 784

4 212

4 582

3 984

17 783

Kristianstad

16 408

8 785

21 186

21 233

19 029

86 641

Kävlinge

7 228

3 053

7 588

8 429

6 043

32 341

Landskrona

9 233

4 374

11 824

11 401

9 656

46 488

Lomma

5 748

2 218

4 725

6 763

5 184

24 638

Lund

22 102

21 123

35 374

26 968

21 809

127 376

Malmö

68 327

34 251

118 880

77 089

53 202

351 749

Osby

2 453

1 218

2 962

3 256

3 380

13 269

Perstorp

1 576

733

1 811

1 799

1 646

7 565

Simrishamn

2 683

1 462

3 358

5 035

6 729

19 267

Sjöbo

3 543

1 630

4 430

5 325

4 569

19 497

Skurup

3 188

1 604

3 942

4 301

3 384

16 419

Staffanstorp

6 210

2 394

6 425

6 502

4 711

26 242

Svalöv

2 993

1 388

3 680

3 718

2 633

14 412

Svedala

5 583

2 004

5 944

5 627

4 064

23 222

Tomelilla

2 482

1 222

3 124

3 338

3 546

13 712

Trelleborg

8 819

4 146

11 228

12 106

9 932

46 231

Vellinge

7 796

3 366

7 293

10 448

8 549

37 452

Ystad

5 212

2 705

6 771

8 035

8 837

31 560

Åstorp

3 659

1 662

4 116

4 026

2 845

16 308

Ängelholm

8 002

3 799

10 150

11 208

10 474

43 633

Örkelljunga

1 903

996

2 404

2 723

2 473

10 499

Östra Göinge

3 062

1 470

3 388

3 671

3 350

14 941

Skåne län

270 513

142 226

374 940

338 575

276 171

1 402 425

Riket

1 961 414

1 046 875

2 768 985

2 556 286

2 118 766

10 452 326

             

Procentuell fördelning

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Bjuv

20,8

9,9

24,4

26,2

18,7

100

Bromölla

18,7

9,0

22,0

25,8

24,6

100

Burlöv

21,7

10,1

27,9

23,4

16,9

100

Båstad

15,8

7,3

19,5

26,2

31,2

100

Eslöv

20,6

10,2

25,2

25,4

18,7

100

Helsingborg

19,1

10,2

27,1

24,7

18,8

100

Hässleholm

18,2

9,6

23,6

25,1

23,5

100

Höganäs

18,3

8,5

19,5

26,4

27,2

100

Hörby

18,5

8,7

23,8

26,0

23,0

100

Höör

20,1

8,4

23,3

26,5

21,7

100

Klippan

18,1

10,0

23,7

25,8

22,4

100

Kristianstad

18,9

10,1

24,5

24,5

22,0

100

Kävlinge

22,3

9,4

23,5

26,1

18,7

100

Landskrona

19,9

9,4

25,4

24,5

20,8

100

Lomma

23,3

9,0

19,2

27,4

21,0

100

Lund

17,4

16,6

27,8

21,2

17,1

100

Malmö

19,4

9,7

33,8

21,9

15,1

100

Osby

18,5

9,2

22,3

24,5

25,5

100

Perstorp

20,8

9,7

23,9

23,8

21,8

100

Simrishamn

13,9

7,6

17,4

26,1

34,9

100

Sjöbo

18,2

8,4

22,7

27,3

23,4

100

Skurup

19,4

9,8

24,0

26,2

20,6

100

Staffanstorp

23,7

9,1

24,5

24,8

18,0

100

Svalöv

20,8

9,6

25,5

25,8

18,3

100

Svedala

24,0

8,6

25,6

24,2

17,5

100

Tomelilla

18,1

8,9

22,8

24,3

25,9

100

Trelleborg

19,1

9,0

24,3

26,2

21,5

100

Vellinge

20,8

9,0

19,5

27,9

22,8

100

Ystad

16,5

8,6

21,5

25,5

28,0

100

Åstorp

22,4

10,2

25,2

24,7

17,4

100

Ängelholm

18,3

8,7

23,3

25,7

24,0

100

Örkelljunga

18,1

9,5

22,9

25,9

23,6

100

Östra Göinge

20,5

9,8

22,7

24,6

22,4

100

Skåne län

19,3

10,1

26,7

24,1

19,7

100

Riket

18,8

10,0

26,5

24,5

20,3

100

Källa: Statistiska centralbyrån

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta