Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Folkmängd 31 december; ålder

Folkmängd 31 december; ålder

Senast uppdaterad 2021-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.

Folkmängd 2020-12-31 efter region och åldersgrupp. Antal

             

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Bjuv

3 268

1 574

3 817

4 132

2 906

15 697

Bromölla

2 406

1 167

2 803

3 236

3 147

12 759

Burlöv

4 168

1 988

5 280

4 563

3 313

19 312

Båstad

2 401

1 165

3 020

4 025

4 802

15 413

Eslöv

7 014

3 428

8 615

8 677

6 389

34 123

Helsingborg

28 545

15 185

40 806

36 797

27 947

149 280

Hässleholm

9 384

5 072

12 158

13 192

12 204

52 010

Höganäs

5 040

2 256

5 333

7 186

7 353

27 168

Hörby

2 904

1 375

3 773

4 047

3 554

15 653

Höör

3 347

1 469

3 928

4 473

3 613

16 830

Klippan

3 222

1 800

4 147

4 587

3 982

17 738

Kristianstad

16 307

8 856

21 036

21 198

18 820

86 217

Kävlinge

7 272

2 932

7 571

8 268

5 977

32 020

Landskrona

9 168

4 454

11 836

11 308

9 539

46 305

Lomma

5 860

2 236

4 935

6 657

5 188

24 876

Lund

22 126

20 302

35 412

26 689

21 412

125 941

Malmö

67 838

33 580

117 670

76 229

52 632

347 949

Osby

2 444

1 230

2 903

3 261

3 360

13 198

Perstorp

1 499

759

1 765

1 835

1 618

7 476

Simrishamn

2 696

1 485

3 357

5 082

6 607

19 227

Sjöbo

3 494

1 642

4 459

5 287

4 530

19 412

Skurup

3 119

1 574

3 774

4 253

3 322

16 042

Staffanstorp

6 180

2 345

6 376

6 327

4 655

25 883

Svalöv

2 980

1 327

3 679

3 688

2 602

14 276

Svedala

5 411

1 964

5 770

5 517

4 003

22 665

Tomelilla

2 451

1 269

3 111

3 369

3 463

13 663

Trelleborg

8 729

4 153

11 154

11 999

9 842

45 877

Vellinge

7 707

3 325

7 208

10 202

8 473

36 915

Ystad

5 067

2 706

6 581

7 988

8 628

30 970

Åstorp

3 604

1 627

4 027

3 963

2 842

16 063

Ängelholm

7 937

3 724

9 993

11 001

10 255

42 910

Örkelljunga

1 915

996

2 369

2 696

2 475

10 451

Östra Göinge

3 113

1 474

3 421

3 712

3 297

15 017

Skåne län

268 616

140 439

372 087

335 444

272 750

1 389 336

Riket

1 955 716

1 038 122

2 750 673

2 546 698

2 088 086

10 379 295

             

Procentuell fördelning

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Bjuv

20,8

10,0

24,3

26,3

18,5

100

Bromölla

18,9

9,1

22,0

25,4

24,7

100

Burlöv

21,6

10,3

27,3

23,6

17,2

100

Båstad

15,6

7,6

19,6

26,1

31,2

100

Eslöv

20,6

10,0

25,2

25,4

18,7

100

Helsingborg

19,1

10,2

27,3

24,6

18,7

100

Hässleholm

18,0

9,8

23,4

25,4

23,5

100

Höganäs

18,6

8,3

19,6

26,5

27,1

100

Hörby

18,6

8,8

24,1

25,9

22,7

100

Höör

19,9

8,7

23,3

26,6

21,5

100

Klippan

18,2

10,1

23,4

25,9

22,4

100

Kristianstad

18,9

10,3

24,4

24,6

21,8

100

Kävlinge

22,7

9,2

23,6

25,8

18,7

100

Landskrona

19,8

9,6

25,6

24,4

20,6

100

Lomma

23,6

9,0

19,8

26,8

20,9

100

Lund

17,6

16,1

28,1

21,2

17,0

100

Malmö

19,5

9,7

33,8

21,9

15,1

100

Osby

18,5

9,3

22,0

24,7

25,5

100

Perstorp

20,1

10,2

23,6

24,5

21,6

100

Simrishamn

14,0

7,7

17,5

26,4

34,4

100

Sjöbo

18,0

8,5

23,0

27,2

23,3

100

Skurup

19,4

9,8

23,5

26,5

20,7

100

Staffanstorp

23,9

9,1

24,6

24,4

18,0

100

Svalöv

20,9

9,3

25,8

25,8

18,2

100

Svedala

23,9

8,7

25,5

24,3

17,7

100

Tomelilla

17,9

9,3

22,8

24,7

25,3

100

Trelleborg

19,0

9,1

24,3

26,2

21,5

100

Vellinge

20,9

9,0

19,5

27,6

23,0

100

Ystad

16,4

8,7

21,2

25,8

27,9

100

Åstorp

22,4

10,1

25,1

24,7

17,7

100

Ängelholm

18,5

8,7

23,3

25,6

23,9

100

Örkelljunga

18,3

9,5

22,7

25,8

23,7

100

Östra Göinge

20,7

9,8

22,8

24,7

22,0

100

Skåne län

19,3

10,1

26,8

24,1

19,6

100

Riket

18,8

10,0

26,5

24,5

20,1

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta