Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Befolkning och hushåll // Bilars genomsnittsålder

Bilars genomsnittsålder

Senast uppdaterad 2009-11-30
Förklaring
En bils ålder beräknas utifrån det år som den blev nyregistrerad, då detta kan variera för samma årsmodell.

Personbilar i trafik samt bilarnas genomsnittsålder 2010

     

Kommun/Region

Personbilar i trafik

Genomsnittlig ålder från år för första registrering

Bjuv

7 644

10,5

Bromölla

6 282

10,1

Burlöv

7 029

9,2

Båstad

8 282

9,2

Eslöv

15 372

9,9

Helsingborg

55 820

8,6

Hässleholm

25 799

10,4

Höganäs

12 742

9,3

Hörby

8 403

10,7

Höör

8 187

10,2

Klippan

8 950

11,0

Kristianstad

38 231

9,7

Kävlinge

15 464

9,3

Landskrona

16 634

9,6

Lomma

10 719

8,4

Lund

40 837

8,9

Malmö

117 991

8,1

Osby

6 794

10,5

Perstorp

3 230

10,8

Simrishamn

10 509

9,8

Sjöbo

10 429

10,2

Skurup

8 157

10,3

Staffanstorp

11 056

9,0

Svalöv

7 166

10,8

Svedala

10 533

9,1

Tomelilla

7 342

11,3

Trelleborg

21 120

10,2

Vellinge

18 301

8,5

Ystad

14 375

9,1

Åstorp

7 250

10,2

Ängelholm

20 813

9,2

Örkelljunga

5 422

10,7

Östra Göinge

7 224

10,4

Skåne län

574 107

9,3

Riket

4 335 182

9,6

Källa: Statistiska centralbyrån

Personbilar i trafik samt bilarnas genomsnittsålder 1990, 2000, 2010

             

Kommun/Region

Personbilar i trafik

Genomsnittlig ålder från år för första registrering

1990

2000

2010

1990

2000

2010

Bjuv

6 442

6 951

7 644

7,8

9,8

10,5

Bromölla

5 772

5 764

6 282

7,7

9,7

10,1

Burlöv

6 138

6 165

7 029

7,1

8,8

9,2

Båstad

6 778

7 663

8 282

7,2

8,7

9,2

Eslöv

12 264

13 295

15 372

7,6

9,6

9,9

Helsingborg

43 946

48 516

55 820

6,9

8,4

8,6

Hässleholm

22 715

23 888

25 799

7,8

9,5

10,4

Höganäs

10 090

11 084

12 742

7,0

8,7

9,3

Hörby

6 563

7 337

8 403

7,9

9,7

10,7

Höör

6 160

6 838

8 187

7,5

9,7

10,2

Klippan

7 951

8 198

8 950

8,5

10,1

11,0

Kristianstad

32 954

35 493

38 231

7,4

9,1

9,7

Kävlinge

10 623

12 615

15 464

7,2

8,8

9,3

Landskrona

14 142

14 592

16 634

7,3

8,9

9,6

Lomma

7 725

8 976

10 719

6,4

8,0

8,4

Lund

32 629

36 123

40 837

7,1

8,7

8,9

Malmö

85 987

90 093

117 991

6,8

8,5

8,1

Osby

6 380

6 497

6 794

7,7

9,3

10,5

Perstorp

3 191

3 122

3 230

8,1

9,4

10,8

Simrishamn

9 326

9 743

10 509

7,4

9,4

9,8

Sjöbo

7 824

8 857

10 429

7,8

9,8

10,2

Skurup

6 327

6 925

8 157

7,9

9,9

10,3

Staffanstorp

7 863

10 527

11 056

6,8

7,8

9,0

Svalöv

6 070

6 642

7 166

8,1

9,8

10,8

Svedala

7 624

8 844

10 533

7,2

9,0

9,1

Tomelilla

6 068

6 647

7 342

8,2

10,3

11,3

Trelleborg

15 778

17 529

21 120

7,6

9,6

10,2

Vellinge

12 893

15 606

18 301

6,4

7,9

8,5

Ystad

10 987

12 276

14 375

7,3

9,0

9,1

Åstorp

5 992

6 305

7 250

7,8

9,6

10,2

Ängelholm

16 444

18 842

20 813

7,2

8,9

9,2

Örkelljunga

4 492

4 958

5 422

7,9

9,7

10,7

Östra Göinge

6 740

6 886

7 224

7,8

9,6

10,4

Skåne län

452 886

493 799

574 107

7,4

8,9

9,3

Riket

3 600 518

3 890 159

4 335 182

7,5

9,1

9,6

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av bilarnas genomsnittliga ålder 1990-2010. Index år 1990=100

       

Kommun/Region

Index år 1990=100

1990

2000

2010

Bjuv

100

126

135

Bromölla

100

126

132

Burlöv

100

124

130

Båstad

100

120

127

Eslöv

100

126

130

Helsingborg

100

122

125

Hässleholm

100

122

134

Höganäs

100

124

133

Hörby

100

123

136

Höör

100

129

137

Klippan

100

119

129

Kristianstad

100

123

130

Kävlinge

100

122

129

Landskrona

100

123

132

Lomma

100

124

131

Lund

100

122

125

Malmö

100

125

119

Osby

100

120

135

Perstorp

100

117

133

Simrishamn

100

126

132

Sjöbo

100

127

132

Skurup

100

124

130

Staffanstorp

100

115

131

Svalöv

100

122

134

Svedala

100

124

126

Tomelilla

100

125

138

Trelleborg

100

126

134

Vellinge

100

123

134

Ystad

100

123

126

Åstorp

100

122

130

Ängelholm

100

123

127

Örkelljunga

100

124

136

Östra Göinge

100

122

132

Skåne län

100

121

126

Riket

100

122

129

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta