Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Befolkning och hushåll // Invandring och utvandring

Invandring och utvandring

Senast uppdaterad 2021-02-23
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare ska man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. Enbart personer som folkbokförs räknas som invandrare. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Flyktingar som är under utredning finns inte med i statistiken varken som invandrad eller som utländsk medborgare i befolkningen. Den som inte fått uppehållstillstånd och därför lämnar riket finns inte heller med bland utvandrarna.
PDF
Diagram tidsserie
Invandrare och utvandrare 2020. Skåne län

Kvinnor Män Totalt
Invandrare 6 719 7 006 13 725
Utvandrare 4 308 4 759 9 067
Flyttningsnetto 2 411 2 247 4 658

Invandrare och utvandrare 1990-2020

 

 

 

 

 

     

År

Skåne län

Invandrare

Utvandrare

Flyttningsnetto

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Totalt

1990

3 663

3 772

1 536

1 982

2 127

1 790

3 917

1991

3 128

3 018

1 522

1 900

1 606

1 118

2 724

1992

2 961

2 696

1 654

1 978

1 307

718

2 025

1993

3 342

3 273

2 006

2 311

1 336

962

2 298

1994

4 654

4 689

2 284

2 599

2 370

2 090

4 460

1995

3 452

3 444

2 348

2 724

1 104

720

1 824

1996

2 902

2 921

2 386

2 840

516

81

597

1997

2 964

3 011

2 735

2 884

229

127

356

1998

3 282

3 317

2 436

2 630

846

687

1 533

1999

3 442

3 283

2 249

2 420

1 193

863

2 056

2000

4 031

4 136

2 255

2 471

1 776

1 665

3 441

2001

4 405

4 782

2 171

2 319

2 234

2 463

4 697

2002

4 847

5 469

2 306

2 714

2 541

2 755

5 296

2003

5 153

5 568

2 929

3 271

2 224

2 297

4 521

2004

5 514

5 752

2 711

3 334

2 803

2 418

5 221

2005

5 700

6 218

2 973

3 604

2 727

2 614

5 341

2006

8 075

9 645

3 598

4 023

4 477

5 622

10 099

2007

8 374

10 018

3 825

4 387

4 549

5 631

10 180

2008

8 741

9 908

3 808

4 611

4 933

5 297

10 230

2009

8 687

9 433

3 582

4 313

5 105

5 120

10 225

2010

7 889

8 995

4 575

5 582

3 314

3 413

6 727

2011

7 511

8 138

4 929

5 747

2 582

2 391

4 973

2012

7 758

8 127

4 448

5 256

3 310

2 871

6 181

2013

7 893

8 289

4 773

5 430

3 120

2 859

5 979

2014

8 554

9 685

4 722

5 146

3 832

4 539

8 371

2015

8 927

10 472

5 049

5 681

3 878

4 791

8 669

2016

10 519

12 984

4 224

4 733

6 295

8 251

14 546

2017

10 601

12 012

4 178

4 647

6 423

7 365

13 788

2018

10 065

10 600

4 209

4 888

5 856

5 712

11 568

2019

8 826

9 418

4 297

4 764

4 529

4 654

9 183

2020

6 719

7 006

4 308

4 759

2 411

2 247

4 658

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta