Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Befolkning och hushåll // Medborgarskap, in- och utvandr…

Medborgarskap, in- och utvandrare

Senast uppdaterad 2021-03-22
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Invandrare och utvandrare 2020 efter medborgarskap

                 

Invandrare

 

Utvandrare

Medborgarskapsland

Skåne län

Riket

 

Medborgarskapsland

Skåne län

Riket

Antal

Procent

Procent

 

Antal

Procent

Procent

Afghanistan

3 409

24,8

28,6

 

Sverige

4 097

45,2

45,4

Sverige

2 961

21,6

20,3

 

Danmark

1 102

12,2

3,5

Tyskland

1 750

12,8

11,1

 

Afghanistan

977

10,8

12,4

Danmark

1 216

8,9

2,3

 

Tyskland

359

4,0

4,4

Nordamerika

765

5,6

9,3

 

Polen

333

3,7

4,5

Irak

574

4,2

4,9

 

Storbritannien och Nordirland

259

2,9

3,1

Syrien

459

3,3

3,9

 

Irak

221

2,4

3,9

Polen

430

3,1

3,0

 

Sydamerika

167

1,8

2,0

Pakistan

422

3,1

2,9

 

Rumänien

161

1,8

1,6

Storbritannien och Nordirland

358

2,6

2,8

 

Nordamerika

161

1,8

2,1

Indien

356

2,6

3,1

 

Finland

143

1,6

3,9

Sydamerika

316

2,3

2,3

 

Europa utom EU28 och Norden

131

1,4

1,9

Europa utom EU28 och Norden

287

2,1

2,2

 

Norge

103

1,1

2,5

Kina

270

2,0

2,1

 

Kina

102

1,1

2,0

Iran

268

2,0

2,0

 

Iran

94

1,0

1,0

Rumänien

267

1,9

1,7

 

Island

90

1,0

0,7

Eritrea

260

1,9

2,0

 

Eritrea

78

0,9

0,7

Finland

144

1,0

2,1

 

Syrien

74

0,8

0,8

Norge

117

0,9

1,6

 

Pakistan

40

0,4

0,5

Island

101

0,7

0,5

 

Oceanien

37

0,4

0,4

Oceanien

49

0,4

0,3

 

Indien

31

0,3

0,2

Statslös

139

1,0

0,6

 

Statslös

33

0,4

0,2

Okänt

51

0,4

0,3

 

Okänt

23

0,3

0,3

Samtliga                                   

13 725

100

100

 

Samtliga                                   

9 067

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta