Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Energi // Elförbrukning i bostäder

Elförbrukning i bostäder

Senast uppdaterad 2021-12-01
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

PDF
Diagram nuläge
Elförbrukning i bostäder 2020, MWh per invånare

Region Elförbrukning bostäder (GWh) Folkmängd Elförbrukning per inv. (MWh)
Stockholms län 5 885 2 391 990 2,5
Uppsala län 842 388 394 2,2
Södermanlands län 885 299 401 3,0
Östergötlands län 989 467 158 2,1
Jönköpings län 1 171 365 010 3,2
Kronobergs län 563 202 263 2,8
Kalmar län 777 246 010 3,2
Gotlands län 197 60 124 3,3
Blekinge län 573 159 056 3,6
Skåne län 3 962 1 389 336 2,9
Hallands län 1 231 336 748 3,7
Västra Götalands län 5 185 1 734 443 3,0
Värmlands län 1 068 282 885 3,8
Örebro län 976 305 643 3,2
Västmanlands län 708 277 141 2,6
Dalarnas län 1 204 287 676 4,2
Gävleborgs län 1 036 287 502 3,6
Västernorrlands län 963 244 554 3,9
Jämtlands län 514 131 155 3,9
Västerbottens län 1 072 273 192 3,9
Norrbottens län 1 016 249 614 4,1
Riket 31 143 10 379 295 3,0
Elförbrukning i bostäder 2009-2020, MWh per invånare

Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stockholms län 2,9 3,2 2,9 2,9 2,8 2,6 2,6 2,6 2,5 2,6 2,6 2,5
Uppsala län 2,8 2,9 2,9 3,2 3,0 2,9 3,0 3,0 3,0 2,7 2,8 2,2
Södermanlands län 3,2 3,6 3,5 3,7 3,4 3,2 3,2 3,2 3,3 3,1 3,2 3,0
Östergötlands län 2,8 3,2 2,8 2,9 2,9 2,7 2,7 2,8 2,7 2,7 2,6 2,1
Jönköpings län 3,5 4,0 3,5 3,6 3,4 3,2 3,4 3,4 3,5 3,4 3,2 3,2
Kronobergs län 3,1 3,4 3,0 3,1 3,1 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8
Kalmar län 3,3 3,5 3,3 3,3 3,3 3,1 3,1 3,1 3,0 3,3 3,1 3,2
Gotlands län 3,4 3,9 3,6 3,6 4,9 3,0 .. 2,8 3,4 2,6 3,5 3,3
Blekinge län 4,1 3,7 3,4 4,0 4,0 3,5 3,2 3,8 3,6 3,8 .. 3,6
Skåne län 3,3 3,6 3,2 3,3 3,2 2,9 3,0 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9
Hallands län 4,2 4,4 4,0 4,1 4,0 3,7 3,9 3,2 3,9 3,7 3,7 3,7
Västra Götalands län 3,2 3,4 3,1 3,2 3,1 2,9 3,1 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0
Värmlands län 3,6 4,2 3,6 3,7 3,8 3,5 3,5 3,7 .. .. 4,0 3,8
Örebro län 3,5 3,8 3,4 3,5 3,5 3,3 3,3 3,5 3,3 3,4 3,3 3,2
Västmanlands län 2,9 3,1 2,7 2,9 2,7 2,7 2,6 2,2 2,7 2,7 2,7 2,6
Dalarnas län 4,1 4,6 4,0 4,3 4,2 4,0 4,1 4,2 4,5 4,3 4,3 4,2
Gävleborgs län 3,5 3,8 3,4 3,5 3,5 3,3 3,4 3,5 3,7 3,8 3,8 3,6
Västernorrlands län 4,1 4,6 3,9 4,2 4,1 3,9 4,0 4,1 4,0 4,2 4,2 3,9
Jämtlands län 4,5 4,7 3,9 4,2 4,0 3,8 .. 4,2 4,2 4,2 4,1 3,9
Västerbottens län 4,5 4,7 4,1 4,3 4,1 3,9 4,0 4,2 .. .. .. 3,9
Norrbottens län 4,2 4,6 4,2 4,4 4,2 4,2 4,2 4,6 4,6 4,4 4,4 4,1
Riket 3,3 3,6 3,3 3,4 3,3 3,1 3,1 3,2 .. 3,2 3,1 3,0
Utveckling av elförbrukningen i bostäder 2009-2020 per invånare. Index år 2009=100

Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stockholms län 100 110 100 100 97 90 90 90 86 90 90 86
Uppsala län 100 104 104 114 107 104 107 107 107 96 100 79
Södermanlands län 100 113 109 116 106 100 100 100 103 97 100 94
Östergötlands län 100 114 100 104 104 96 96 100 96 96 93 75
Jönköpings län 100 114 100 103 97 91 97 97 100 97 91 91
Kronobergs län 100 110 97 100 100 90 90 94 94 94 90 90
Kalmar län 100 106 100 100 100 94 94 94 91 100 94 97
Gotlands län 100 115 106 106 144 88 .. 82 100 76 103 97
Blekinge län 100 90 83 98 98 85 78 93 88 93 .. 88
Skåne län 100 109 97 100 97 88 91 94 94 91 88 88
Hallands län 100 105 95 98 95 88 93 76 93 88 88 88
Västra Götalands län 100 106 97 100 97 91 97 100 97 97 97 94
Värmlands län 100 117 100 103 106 97 97 103 .. .. 111 106
Örebro län 100 109 97 100 100 94 94 100 94 97 94 91
Västmanlands län 100 107 93 100 93 93 90 76 93 93 93 90
Dalarnas län 100 112 98 105 102 98 100 102 110 105 105 102
Gävleborgs län 100 109 97 100 100 94 97 100 106 109 109 103
Västernorrlands län 100 112 95 102 100 95 98 100 98 102 102 95
Jämtlands län 100 104 87 93 89 84 .. 93 93 93 91 87
Västerbottens län 100 104 91 96 91 87 89 93 .. .. .. 87
Norrbottens län 100 110 100 105 100 100 100 110 110 105 105 98
Riket 100 109 100 103 100 94 94 97 .. 97 94 91

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta