Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Energi // Elförbrukning per län

Elförbrukning per län

Senast uppdaterad 2021-12-01
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

PDF
Diagram nuläge
Elförbrukning 2020, GWh

Region GWh
Stockholms län 19 786
Uppsala län 2 869
Södermanlands län 3 052
Östergötlands län 6 062
Jönköpings län 4 294
Kronobergs län 2 614
Kalmar län 3 173
Gotlands län 903
Blekinge län 1 767
Skåne län 12 289
Hallands län 3 792
Västra Götalands län 17 816
Värmlands län 5 095
Örebro län 4 050
Västmanlands län 2 720
Dalarnas län 6 152
Gävleborgs län 5 224
Västernorrlands län 8 999
Jämtlands län 2 088
Västerbottens län 4 128
Norrbottens län 8 337
Riket 125 210
Elförbrukning 2009-2020, GWh

Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stockholms län 19 295 20 514 20 607 21 092 20 459 19 833 20 555 20 824 20 342 20 405 19 083 19 786
Uppsala län 2 928 2 936 2 858 2 976 2 713 2 702 2 931 3 012 3 072 2 930 2 932 2 869
Södermanlands län 3 225 3 607 3 314 3 185 3 034 2 916 3 324 3 174 3 198 3 244 3 289 3 052
Östergötlands län 6 481 7 104 6 450 6 435 6 351 6 070 6 118 6 372 6 452 6 440 6 327 6 062
Jönköpings län 4 265 4 522 4 247 4 236 4 253 4 096 4 161 4 437 4 490 4 512 4 419 4 294
Kronobergs län 1 957 3 229 3 093 2 987 3 056 2 918 2 940 2 934 2 508 2 740 2 660 2 614
Kalmar län 3 373 2 772 2 692 2 709 2 741 2 666 2 622 2 784 3 341 3 332 3 272 3 173
Gotlands län 863 886 850 873 887 912 886 928 1 023 935 1 002 903
Blekinge län 2 257 1 994 1 623 1 908 1 872 1 728 1 726 1 805 1 822 1 829 1 812 1 767
Skåne län 12 725 13 750 12 872 12 946 13 118 12 520 12 488 12 946 12 866 12 902 12 600 12 289
Hallands län 5 186 5 102 4 829 4 884 4 411 4 224 4 165 4 393 4 475 4 332 4 045 3 792
Västra Götalands län 18 517 19 435 18 939 18 701 18 487 17 994 18 737 19 005 19 227 18 910 18 408 17 816
Värmlands län 6 094 5 536 5 159 5 222 4 805 4 969 5 069 5 111 5 252 5 308 5 175 5 095
Örebro län 5 069 4 117 3 992 4 068 3 997 3 922 3 888 4 102 4 122 4 259 4 167 4 050
Västmanlands län 2 910 3 028 2 902 2 880 2 819 2 768 2 748 2 787 2 755 2 864 2 834 2 720
Dalarnas län 6 506 8 053 7 752 7 511 7 539 6 756 6 733 7 044 6 906 6 726 6 927 6 152
Gävleborgs län 4 837 5 482 5 524 5 751 5 061 5 153 5 103 5 155 5 288 5 323 5 240 5 224
Västernorrlands län 9 168 9 556 9 914 10 137 10 149 9 520 9 112 9 311 9 362 9 310 8 784 8 999
Jämtlands län 1 904 1 923 1 661 1 755 1 720 1 613 1 667 1 767 1 793 1 755 1 781 2 088
Västerbottens län 4 202 4 339 4 189 4 304 4 141 4 118 4 125 4 201 4 271 4 366 4 317 4 128
Norrbottens län 6 543 7 294 7 111 7 345 7 577 7 643 7 700 8 003 7 896 8 150 8 297 8 337
Riket 128 303 135 178 130 579 131 904 129 192 125 041 126 797 130 095 130 095 130 572 127 372 125 210
Elförbrukningens utveckling 2009-2020. Index år 2009=100

Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stockholms län 100 106 107 109 106 103 107 108 105 106 99 103
Uppsala län 101 100 98 102 93 92 100 103 105 100 100 98
Södermanlands län 102 112 103 99 94 90 103 98 99 101 102 95
Östergötlands län 103 110 100 99 98 94 94 98 100 99 98 94
Jönköpings län 104 106 100 99 100 96 98 104 105 106 104 101
Kronobergs län 105 165 158 153 156 149 150 150 128 140 136 134
Kalmar län 106 82 80 80 81 79 78 83 99 99 97 94
Gotlands län 107 103 98 101 103 106 103 108 119 108 116 105
Blekinge län 108 88 72 85 83 77 76 80 81 81 80 78
Skåne län 109 108 101 102 103 98 98 102 101 101 99 97
Hallands län 110 98 93 94 85 81 80 85 86 84 78 73
Västra Götalands län* 111 105 102 101 100 97 101 103 104 102 99 96
Värmlands län 112 91 85 86 79 82 83 84 86 87 85 84
Örebro län 113 81 79 80 79 77 77 81 81 84 82 80
Västmanlands län 114 104 100 99 97 95 94 96 95 98 97 93
Dalarnas län 115 124 119 115 116 104 103 108 106 103 106 95
Gävleborgs län 116 113 114 119 105 107 105 107 109 110 108 108
Västernorrlands län 117 104 108 111 111 104 99 102 102 102 96 98
Jämtlands län 118 101 87 92 90 85 88 93 94 92 94 110
Västerbottens län 119 103 100 102 99 98 98 100 102 104 103 98
Norrbottens län 120 111 109 112 116 117 118 122 121 125 127 127
Riket 121 105 102 103 101 97 99 101 101 102 99 98

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta