Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 414 324 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Geografi // Öar efter storleksklass

Öar efter storleksklass

Senast uppdaterad 2009-11-25
Förklaring
Med antalet öar per kommun avses öar som helt eller delvis ligger i kommunen. Ö som delas av kommungräns är medräknad i båda kommunerna. I summeringen på länsnivå ingår en sådan ö endast en gång. Olika benämningar kan förekomma på ö, såsom holmar, kobbar och skär. I redovisningen benämns alla som ö. De smalaste vattendragen som ingår i underlaget är 6 meter breda. Också landområde som omsluts av sådana smala vattendrag har klassats som ö. Av lokalbefolkningen betraktas inte alltid ett sådant område som ö, även om det definitionsmässigt är en ö. Grundmaterialet utgörs av Lantmäteriets digitala s.k. vattenmask i skalan 1:10 000 (för delar av fjällkedjan i skala 1:50 000), samt deras s över vattendrag som är upp till sex meter.

Öar i hav och insjöar efter storleksklass

                   

Kommun/Region

Storleksklass, landareal

<100 m2

100- 1000 m2

0,1-1 ha

1-10 ha

10- 100 ha

1-10 km2

10- 100 km2

>100 km2

Summa öar

Bjuv

35

90

26

4

-

1

-

-

156

Bromölla

6

5

1

-

-

-

-

-

12

Burlöv

33

56

21

7

-

-

-

-

117

Båstad

1

-

-

-

-

-

-

-

1

Eslöv

9

26

6

1

-

-

-

-

42

Helsingborg

13

16

7

2

-

-

-

-

38

Hässleholm

160

282

89

11

1

-

-

-

543

Höganäs

16

17

5

1

-

-

-

-

39

Hörby

7

16

4

-

-

-

-

-

27

Höör

41

41

9

-

-

-

-

-

91

Klippan

44

94

23

2

-

-

-

-

163

Kristianstad

184

270

106

38

9

1

1

-

609

Kävlinge

-

3

7

-

-

-

-

-

10

Landskrona

6

17

6

2

1

1

-

-

33

Lomma

1

2

-

-

-

-

-

-

3

Lund

5

3

6

5

-

-

-

-

19

Malmö

9

15

6

2

-

-

-

-

32

Osby

68

108

44

15

3

-

-

-

238

Perstorp

14

47

28

2

-

-

-

-

91

Simrishamn

20

25

3

-

-

-

-

-

48

Sjöbo

13

40

16

4

-

-

-

-

73

Skurup

2

8

4

-

-

-

-

-

14

Staffanstorp

2

1

-

-

-

-

-

-

3

Svalöv

11

19

2

-

-

-

-

-

32

Svedala

6

19

10

1

1

-

-

-

37

Tomelilla

18

14

3

-

-

-

-

-

35

Trelleborg

3

7

3

-

-

-

-

-

13

Vellinge

2

18

15

6

1

-

-

-

42

Ystad

7

10

5

1

-

-

-

-

23

Åstorp

1

3

-

-

-

-

-

-

4

Ängelholm

52

61

11

2

-

-

-

-

126

Örkelljunga

41

65

17

2

-

-

-

-

125

Östra Göinge

91

118

51

11

-

-

-

-

271

Skåne län

912

1 501

529

115

17

3

1

-

3 110

Riket

59 252

90 659

51 733

16 499

3 095

513

72

8

221 831

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta