Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 414 324 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Geografi // Städer

Städer

Senast uppdaterad 2021-11-25
Förklaring
I Sverige började statistik över befolkningen produceras på 1700-talet. Befolkningen, som förut redovisades på städer och landsbygd, redovisas numera på tätorter och glesbygd. Den historiska statistiken i tabellen är hämtad från SCB:s publikation Historisk statistik för Sverige, del 1. Städer har upphört som administrativt område och ingår numera i respektive kommun. Befolkningen redovisas både per kommun och per tätort. Tätort definieras som sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare.
PDF
Diagram nuläge

Städernas folkmängd 1800-2020

               

Stad/tätort

Staden grundad

1800

1900

1950

2000*

2010*

2020*

Eslöv

1911

.

.

7 138

15 521

17 748

19 794

Helsingborg

okänt

1 741

24 670

 

87 914

97 122

113 828

Hässleholm

1914

.

.

10 749

17 289

18 500

19 435

Höganäs

1936

 

 

6 928

13 401

14 107

16 001

Kristianstad

1622

2 369

10 318

24 038

31 592

35 711

41 299

Landskrona

1413

3 827

14 399

25 143

27 393

30 499

33 466

Lund

omkr. 1000

3 086

16 621

33 828

73 840

82 800

94 378

Malmö

omkr. 1250

3 962

60 857

191 783

239 689

280 415

313 125

Simrishamn

okänt

644

2 062

3 463

6 319

6 527

6 844

Skanör Falsterbo

okänt

682

933

1 002

7 087

6 937

7 452

Trelleborg

1867

.

3 037

17 186

24 850

28 290

30 808

Ystad

okänt

2 460

9 862

12 992

16 851

18 350

20 195

Ängelholm

före 1516

697

2 784

7 618

21 716

23 240

29 159

Källa: Statistiska centralbyrån

*) Folkmängden avser tätorten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta