Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2021-03-30
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2020

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Region Syd

Riket           

Region Syd

Riket

Brott mot liv och hälsa

17 847

90 105

8,9

8,7

Brott mot frihet och frid

37 686

170 069

18,9

16,4

Ärekränkningsbrott

2 812

11 949

1,4

1,2

Sexualbrott

4 667

25 030

2,3

2,4

Brott mot familj

230

1 458

0,1

0,1

Stöld, rån, m.m.

83 154

421 495

41,6

40,6

Bedrägeribrott

52 675

218 308

26,4

21,0

Förskingring o annan trolöshet

2 572

14 059

1,3

1,4

Brott mot borgenärer

3 191

18 029

1,6

1,7

Skadegörelsebrott

24 922

233 610

12,5

22,5

Brott mot allmänheten

4 213

20 628

2,1

2,0

Brott mot staten

6 099

35 669

3,1

3,4

Brott mot trafikbrottslagen

20 063

84 438

10,0

8,1

Brott mot narkotikastrafflagen

21 846

124 044

10,9

12,0

Övriga straffrättsliga brott

18 763

97 942

9,4

8,9

Summa brott

300 740

1 566 872

150,6

151,0

Källa: Brottsförbyggande rådet

         

Antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden 2010-2020

                       

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Region Syd  (Kronobergs län, Kalmar län, Blekinge län, Skåne län)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Brott mot liv och hälsa

 

 

 

 

 

9,4

9,8

9,5

8,9

9,6

8,9

Brott mot frihet och frid

 

 

 

 

 

14,6

16,2

18,1

16,2

17,8

18,9

Ärekränkningsbrott

 

 

 

 

 

1,4

1,3

1,6

1,2

1,4

1,4

Sexualbrott

 

 

 

 

 

1,8

1,9

2,0

2,2

2,2

2,3

Brott mot familj

 

 

 

 

 

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

Stöld, rån, m.m.

 

 

 

 

 

56,1

52,0

48,4

43,7

44,0

41,6

Bedrägeribrott

 

 

 

 

 

20,9

23,8

26,0

25,6

30,0

26,4

Förskingring o annan trolöshet

 

 

 

 

 

1,6

1,6

1,3

1,6

1,3

1,3

Brott mot borgenärer

 

 

 

 

 

1,2

1,0

1,2

1,7

1,3

1,6

Skadegörelsebrott

 

 

 

 

 

12,1

11,3

12,7

18,6

10,2

12,5

Brott mot allmänheten

 

 

 

 

 

1,9

1,9

2,0

1,7

1,9