Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2022-03-31
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2021

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Region Syd

Riket           

Region Syd

Riket

Brott mot liv och hälsa

17 646

89 480

8,8

8,6

Brott mot frihet och frid

36 906

173 799

18,4

16,7

Ärekränkningsbrott

2 678

11 847

1,3

1,1

Sexualbrott

5 199

27 639

2,6

2,7

Brott mot familj

240

1 529

0,1

0,1

Stöld, rån, m.m.

75 428

388 198

37,6

37,3

Bedrägeribrott

45 320

195 902

22,6

18,8

Förskingring o annan trolöshet

2 300

13 911

1,1

1,3

Brott mot borgenärer

2 704

14 155

1,3

1,4

Skadegörelsebrott

22 233

221 039

11,1

21,2

Brott mot allmänheten

3 975

19 177

2,0

1,8

Brott mot staten

5 849

36 728

2,9

3,5

Brott mot trafikbrottslagen

17 799

75 973

8,9

7,3

Brott mot narkotikastrafflagen

19 857

118 105

9,9

11,3

Övriga straffrättsliga brott

17 607

93 048

8,8

8,9

Summa brott

275 741

1 480 557

137,6

142,2

Källa: Brottsförbyggande rådet

Antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden 2011-2021

                       

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Region Syd  (Kronobergs län, Kalmar län, Blekinge län, Skåne län)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Brott mot liv och hälsa