Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2022-06-22
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2021 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Skåne län

Riket

Kvinnor

Män  

Kvinnor

Män  

Cirkulationsorganens sjukdomar

256

253

263

265

Tumörer

214

227

217

226

Covid­19 (virus påvisat och virus ej påvisat)

55

75

43

59

Andningsorganens sjukdomar

51

50

48

48

Sjukdomar i nervsystemet

54

45

63

48

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

59

37

70

41

Yttre orsaker till sjukdom och död

35

56

36

59

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras på annan plats

42

41

34

31

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

27

30

28

30

Matsmältningsorganens sjukdomar

25

29

28

30

Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

27

25

23

23

Sjukdomar i urin­ och könsorganen

16

14

13

16

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

6

3

6

3

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

5

3

3

3

Hudens och underhudens sjukdomar

3

2

3

2

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

2

3

2

3

Vissa perinatala tillstånd

1

1

1

1

Graviditet, förlossning och barnsängstid

0

 -

0

 -

Sjukdomar i ögat och närliggande organ

0

0

0

0

Sjukdomar i örat och mastoidutskottet

0

0

0

0

Samtliga dödsorsaker

879

894

880

888

Källa: Socialstyrelsen

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta