Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2021-06-10
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2020 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Skåne län

Riket

Kvinnor

Män  

Kvinnor

Män  

Cirkulationsorganens sjukdomar

262

253

271

269

Tumörer

228

242

217

237

Covid­19 (virus påvisat och ej påvisat)

53

64

85

97

Andningsorganens sjukdomar

59

54

54

53

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

68

42

80

47

Sjukdomar i nervsystemet

60

47

66

49

Symtom, sjukdomstecken och onormala fynd som ej klassificeras annorstädes

47

45

33

32

Yttre orsaker till sjukdom och död (skador och förgiftningar)

36

54

35

58

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

30

29

29

30

Matsmältningsorganens sjukdomar

27

29

27

29

Vissa infektions­ och parasitsjukdomar

23

23

22

22

Sjukdomar i urin­ och könsorganen

14

18

13

15

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

6

3

6

3

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

6

2

4

2

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

2

2

2

3

Hudens och underhudens sjukdomar

1

3

2

2

Vissa perinatala tillstånd

1

2

1

2

Graviditet, förlossning och barnsängstid

0

 -

0

 -

Samtliga dödsorsaker

924

913

948

949

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta