Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // IN ENGLISH // Education // Transition to tertiary educati…

Transition to tertiary education, county

Last update 2021-05-24
Explanation
The statistics refer to school-leavers registered in the municipality on 1 January in the last academic year, irrespective of upper secondary school.
PDF
Diagram nuläge
Completed upper secondary school and begun tertiary education within 3 years (%)

School year Skåne County Sweden
1995/1996 40,3 37,0
1996/1997 40,0 38,2
1997/1998 41,2 39,6
1998/1999 44,9 42,7
1999/2000 45,7 42,7
2000/2001 48,9 45,9
2001/2002 47,7 44,8
2002/2003 46,4 43,9
2003/2004 44,1 42,3
2004/2005 42,5 40,9
2005/2006 43,3 41,1
2006/2007 44,1 42,5
2007/2008 45,4 43,9
2008/2009 47,1 45,1
2009/2010 46,1 43,0
2010/2011 44,4 42,5
2011/2012 44,6 42,2
2012/2013 44,9 42,5
2013/2014 48,2 45,1
2014/2015 48,1 44,9
2015/2016 49,3 45,5
2016/2017 49,5 46,4

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta