Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // IN ENGLISH // Education // Transition to tertiary educati…

Transition to tertiary education by municipality

Last update 2021-05-24
Explanation
The statistics refer to school-leavers registered in the municipality on 1 January in the last academic year, irrespective of upper secondary school.
PDF
Diagram nuläge
Completed upper secondary school in 2017 and begun tertiary education within 3 years (%)

Municipality/Region Women Men Total
Bjuv 41,9 24,6 33,1
Bromölla 50,0 37,7 43,7
Burlöv 54,5 40,8 47,7
Båstad 57,9 49,3 53,1
Eslöv 54,4 39,0 47,0
Helsingborg 59,5 43,4 51,9
Hässleholm 52,6 38,7 46,2
Höganäs 52,4 43,3 48,0
Hörby 45,5 28,0 37,1
Höör 56,5 37,7 48,4
Klippan 49,3 16,5 32,0
Kristianstad 54,3 38,8 46,6
Kävlinge 49,6 40,4 45,2
Landskrona 59,6 41,5 50,8
Lomma 76,4 58,6 66,3
Lund 72,6 66,5 69,6
Malmö 62,0 49,1 55,5
Osby 47,4 30,4 38,9
Perstorp 63,0 33,3 47,4
Simrishamn 46,9 33,8 41,7
Sjöbo 42,0 19,6 33,0
Skurup 50,8 26,2 38,5
Staffanstorp 44,7 39,8 42,6
Svalöv 34,8 30,6 32,6
Svedala 47,2 31,4 37,9
Tomelilla 38,0 21,3 29,9
Trelleborg 57,6 31,9 45,8
Vellinge 55,7 50,8 53,1
Ystad 44,8 29,4 36,9
Åstorp 47,0 25,3 34,9
Ängelholm 52,3 36,0 44,2
Örkelljunga 37,5 17,1 26,0
Östra Göinge 34,6 38,5 36,5
Skåne County 56,4 42,5 49,5
Sweden 52,5 40,3 46,4
Completed upper secondary school in 2006-2017 and begun tertiary education within 3 years.

Municipality/Region 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017
Bjuv 30,5 26,6 38,9 31,3 30,5 33,6 33,6 36,9 33,3 28,9 33,1
Bromölla 32,0 36,0 43,8 46,9 26,2 33,1 33,1 47,2 36,7 33,3 43,7
Burlöv 46,2 50,5 56,9 41,8 44,8 49,7 49,7 51,2 54,3 52,5 47,7
Båstad 45,7 39,4 42,2 49,4 42,4 37,5 37,5 40,5 39,4 46,2 53,1
Eslöv 45,9 45,7 50,5 39,4 47,2 45,3 45,3 40,9 42,6 53,4 47,0
Helsingborg 40,9 41,5 47,6 45,0 45,0 42,1 42,1 46,6 49,0 45,6 51,9
Hässleholm 38,7 43,1 44,0 44,6 40,9 45,1 45,1 42,3 40,1 41,0 46,2
Höganäs 45,7 54,9 46,4 50,6 42,7 50,8 50,8 55,1 48,5 45,6 48,0
Hörby 34,0 34,3 37,3 29,7 33,8 26,6 26,6 31,0 38,4 26,9 37,1
Höör 40,1 41,8 48,9 43,4 44,5 42,3 42,3 47,7 46,0 44,3 48,4
Klippan 32,9 38,7 35,8 44,2 36,6 34,3 34,3 41,1 30,7 37,8 32,0
Kristianstad 42,8 44,7 41,9 43,2 41,1 43,1 43,1 44,8 43,3 43,1 46,6
Kävlinge 34,7 39,8 46,3 40,3 44,2 37,2 37,2 43,0 50,2 53,0 45,2
Landskrona 44,7 38,0 46,4 40,7 39,6 35,9 35,9 52,5 51,1 52,8 50,8
Lomma 60,5 66,2 58,6 60,4 59,5 57,1 57,1 64,8 66,8 66,0 66,3
Lund 68,5 68,2 64,7 65,5 62,1 63,1 63,1 65,2 66,1 64,7 69,6
Malmö 46,3 46,8 49,5 50,9 49,7 50,3 50,3 57,3 55,2 57,3 55,5
Osby 41,8 35,7 45,5 41,7 35,9 35,1 35,1 37,4 40,4 41,0 38,9
Perstorp 35,4 44,0 39,4 37,1 28,6 37,7 37,7 45,3 39,0 37,3 47,4
Simrishamn 39,4 43,6 43,4 34,6 47,1 33,6 33,6 34,8 31,2 30,3 41,7
Sjöbo 35,2 36,3 32,9 31,3 30,6 33,7 33,7 33,3 28,6 44,0 33,0
Skurup 32,0 34,6 36,8 36,9 40,6 34,5 34,5 35,6 27,7 36,2 38,5
Staffanstorp 49,4 47,5 49,6 49,8 39,8 42,3 42,3 44,7 44,6 48,3 42,6
Svalöv 32,2 41,3 43,9 33,6 30,4 33,5 33,5 39,5 43,0 41,6 32,6
Svedala 37,5 42,5 34,4 43,5 40,1 40,9 40,9 37,5 44,6 46,8 37,9
Tomelilla 39,3 27,5 28,6 33,7 35,2 25,0 25,0 31,4 31,0 42,1 29,9
Trelleborg 35,3 38,9 39,8 43,0 38,9 38,6 38,6 44,3 44,4 47,7 45,8
Vellinge 47,0 52,4 53,8 45,9 47,1 52,4 52,4 51,7 53,2 55,0 53,1
Ystad 32,9 39,2 40,5 39,3 38,1 42,1 42,1 28,9 35,9 41,3 36,9
Åstorp 37,6 36,2 39,3 42,7 39,3 40,8 40,8 36,4 44,4 32,2 34,9
Ängelholm 44,1 41,5 45,6 45,2 40,0 41,9 41,9 45,6 43,4 48,6 44,2
Örkelljunga 27,5 37,2 41,0 41,5 30,8 40,0 40,0 39,2 38,6 28,8 26,0
Östra Göinge 33,3 36,7 34,3 29,0 32,4 28,7 28,7 29,4 30,7 39,7 36,5
Skåne County 44,1 45,4 47,1 46,1 44,4 44,6 44,6 48,2 48,1 49,3 49,5
Sweden 42,5 43,9 45,1 43,0 42,5 42,2 42,2 45,1 44,9 45,5 46,4
Completed upper secondary school and begun tertiary education within 3 years. Index year 2006/07=100

Municipality/Region 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017
Bjuv 100 87 128 103 100 110 110 121 109 95 109
Bromölla 100 113 137 146 82 103 103 147 115 104 137
Burlöv 100 109 123 91 97 108 108 111 118 114 103
Båstad 100 86 92 108 93 82 82 89 86 101 116
Eslöv 100 100 110 86 103 99 99 89 93 116 102
Helsingborg 100 102 116 110 110 103 103 114 120 111 127
Hässleholm 100 111 114 115 106 116 116 109 104 106 119
Höganäs 100 120 102 111 93 111 111 121 106 100 105
Hörby 100 101 110 87 99 78 78 91 113 79 109
Höör 100 104 122 108 111 106 106 119 115 110 121
Klippan 100 118 109 134 111 104 104 125 93 115 97
Kristianstad 100 105 98 101 96 101 101 105 101 101 109
Kävlinge 100 115 133 116 127 107 107 124 145 153 130
Landskrona 100 85 104 91 88 80 80 117 114 118 114
Lomma 100 109 97 100 98 94 94 107 110 109 110
Lund 100 100 94 96 91 92 92 95 97 94 102
Malmö 100 101 107 110 107 109 109 124 119 124 120
Osby 100 85 109 100 86 84 84 89 97 98 93
Perstorp 100 124 111 105 81 106 106 128 110 105 134
Simrishamn 100 111 110 88 120 85 85 88 79 77 106
Sjöbo 100 103 93 89 87 96 96 95 81 125 94
Skurup 100 108 115 115 127 108 108 111 87 113 120
Staffanstorp 100 96 100 101 81 86 86 91 90 98 86
Svalöv 100 128 136 104 94 104 104 123 134 129 101
Svedala 100 113 92 116 107 109 109 100 119 125 101
Tomelilla 100 70 73 86 89 64 64 80 79 107 76
Trelleborg 100 110 113 122 110 109 109 126 126 135 130
Vellinge 100 112 114 98 100 111 111 110 113 117 113
Ystad 100 119 123 119 116 128 128 88 109 126 112
Åstorp 100 96 105 113 105 108 108 97 118 86 93
Ängelholm 100 94 103 102 91 95 95 103 98 110 100
Örkelljunga 100 135 149 151 112 145 145 143 140 105 95
Östra Göinge 100 110 103 87 97 86 86 88 92 119 110
Skåne County 100 103 107 104 101 101 101 109 109 112 112
Sweden 100 103 106 101 100 99 99 106 106 107 109

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta