Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 414 324 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // IN ENGLISH // Energy // Production of electric energy,…

Production of electric energy, hydro power

Last update 2022-05-18
Explanation
Svensk Energi collects and compiles data on electricity production, imports, exports and grid losses over the whole of Sweden. Gross electricity production and technical equipment are presented by industry and type of power station.
PDF
Diagram nuläge
Hydro power, production of electric energy in 2021. TWh

River Net production Percentage
Lule älv 16,7 23,6
Skellefte älv 4,9 6,9
Ume älv 8,1 11,5
Ångermanälven 8,1 11,5
Faxälven 3,7 5,2
Indalsälven 10,8 15,3
Ljungan 1,8 2,5
Ljusnan 3,2 4,5
Dalälven 5,3 7,5
Klarälven 1,8 2,5
Göta älv 1,7 2,4
Other rivers 4,6 6,5
Total 70,7 100
Hydro power, production of electric energy in 2011-2021. TWh

River 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Lule älv 12,9 16,4 15,3 13,4 14,9 15,5 14,6 14,7 14,4 14,8 16,7
Skellefte älv 3,9 5,5 4,2 3,9 4,6 4,6 4,5 4,1 3,9 3,9 4,9
Ume älv 8,0 9,4 6,7 6,8 9,0 6,8 7,8 7,5 8,0 9,2 8,1
Ångermanälven 7,5 9,0 6,8 6,8 8,8 6,4 7,5 7,3 7,2 9,0 8,1
Faxälven 4,2 4,5 3,5 3,5 4,4 2,9 3,7 3,2 4,1 4,9 3,7
Indalsälven 10,0 11,5 8,4 8,5 10,9 8,7 10,0 8,9 9,5 10,8 10,8
Ljungan 2,1 2,3 1,8 2,1 2,3 1,7 1,4 1,8 1,5 2,0 1,8
Ljusnan 4,1 4,1 3,6 4,8 4,4 3,6 3,7 3,3 3,7 3,5 3,2
Dalälven 4,8 5,8 3,8 5,6 5,7 4,3 3,9 3,8 4,9 5,0 5,3
Klarälven 1,7 2,0 1,4 1,9 2,0 1,6 1,7 1,3 1,8 1,9 1,8
Göta älv 1,7 1,9 1,6 2,1 2,0 1,5 1,2 1,3 1,4 1,9 1,7
Other rivers 5,1 5,6 3,7 4,8 5,0 3,6 3,9 3,8 4,2 4,3 4,6
Total 66,0 78,0 60,8 64,2 74,0 61,2 63,9 61,0 64,6 71,2 70,7
Hydro power, production of electric energy in 2011-2021. Index year 2011=100

River 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Lule älv 100 127 119 104 116 120 113 114 112 115 129
Skellefte älv 100 141 108 100 118 118 115 105 100 100 126
Ume älv 100 118 84 85 113 85 98 94 100 115 101
Ångermanälven 100 120 91 91 117 85 100 97 96 120 108
Faxälven 100 107 83 83 105 69 88 76 98 117 88
Indalsälven 100 115 84 85 109 87 100 89 95 108 108
Ljungan 100 110 86 100 110 81 67 86 71 95 86
Ljusnan 100 100 88 117 107 88 90 80 90 85 78
Dalälven 100 121 79 117 119 90 81 79 102 104 110
Klarälven 100 118 82 112 118 94 100 76 106 112 106
Göta älv 100 112 94 124 118 88 71 76 82 112 100
Other rivers 100 110 73 94 98 71 76 75 82 84 90
Total 100 118 92 97 112 93 97 92 98 108 107

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta