Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // IN ENGLISH // Energy // Production of electric energy,…

Production of electric energy, hydro power

Last update 2020-05-04
Explanation
Svensk Energi collects and compiles data on electricity production, imports, exports and grid losses over the whole of Sweden. Gross electricity production and technical equipment are presented by industry and type of power station.
PDF
Diagram nuläge
Hydro power, production of electric energy in 2018. TWh

River Net production Percentage
Lule älv 14,7 24,1
Skellefte älv 4,1 6,7
Ume älv 7,5 12,3
Ångermanälven 7,3 12,0
Faxälven 3,2 5,2
Indalsälven 8,9 14,6
Ljungan 1,8 3,0
Ljusnan 3,3 5,4
Dalälven 3,8 6,2
Klarälven 1,3 2,1
Göta älv 1,3 2,1
Other rivers 3,8 6,2
Total 61,0 100
Hydro power, production of electric energy in 2008-2018. TWh

River 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Lule älv 17,0 13,0 13,0 12,9 16,4 15,3 13,4 14,9 15,5 14,6 14,7
Skellefte älv 5,0 4,0 4,0 3,9 5,5 4,2 3,9 4,6 4,6 4,5 4,1
Ume älv 7,0 7,0 8,0 8,0 9,4 6,7 6,8 9,0 6,8 7,8 7,5
Ångermanälven 7,0 7,0 8,0 7,5 9,0 6,8 6,8 8,8 6,4 7,5 7,3
Faxälven 3,0 4,0 4,0 4,2 4,5 3,5 3,5 4,4 2,9 3,7 3,2
Indalsälven 9,0 10,0 10,0 10,0 11,5 8,4 8,5 10,9 8,7 10,0 8,9
Ljungan 2,0 2,0 2,0 2,1 2,3 1,8 2,1 2,3 1,7 1,4 1,8
Ljusnan 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1 3,6 4,8 4,4 3,6 3,7 3,3
Dalälven 5,0 5,0 6,0 4,8 5,8 3,8 5,6 5,7 4,3 3,9 3,8
Klarälven 2,0 2,0 2,0 1,7 2,0 1,4 1,9 2,0 1,6 1,7 1,3
Göta älv 2,0 2,0 2,0 1,7 1,9 1,6 2,1 2,0 1,5 1,2 1,3
Other rivers 5,0 5,0 5,0 5,1 5,6 3,7 4,8 5,0 3,6 3,9 3,8
Total 68,0 65,0 68,0 66,0 78,0 60,8 64,2 74,0 61,2 63,9 61,0
Hydro power, production of electric energy in 2008-2018. Index year 2008=100

River 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Lule älv 100 76 76 76 96 90 79 88 91 86 86
Skellefte älv 100 80 80 78 110 84 78 92 92 90 82
Ume älv 100 100 114 114 134 96 97 129 97 111 107
Ångermanälven 100 100 114 107 129 97 97 126 91 107 104
Faxälven 100 133 133 140 150 117 117 147 97 123 107
Indalsälven 100 111 111 111 128 93 94 121 97 111 99
Ljungan 100 100 100 105 115 90 105 115 85 70 90
Ljusnan 100 100 100 103 103 90 120 110 90 93 83
Dalälven 100 100 120 96 116 76 112 114 86 78 76
Klarälven 100 100 100 85 100 70 95 100 80 85 65
Göta älv 100 100 100 85 95 80 105 100 75 60 65
Other rivers 100 100 100 102 112 74 96 100 72 78 76
Total 100 96 100 97 115 89 94 109 90 94 90

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta