Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // IN ENGLISH // Environment // Sales of fertilizers, Potassiu…

Sales of fertilizers, Potassium (K)

Last update 2022-04-28
Explanation
The statistics are intended to illustrate regional sales to agriculture and horticulture of nitrogen, phosphorus and potassium in commercial fertilizer and continuously to monitor developments.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
Sales of fertilizers for agricultural and horticultural purposes in 2020/2021. Potassium (K) in kg per hectare of utilized arable land

Region Potassium (K) in kg per hectare of utilized arable land
Stockholm County 7
Uppsala County 11
Södermanland County 5
Östergötland County 8
Jönköping County 6
Kronoberg County 7
Kalmar County 5
Gotland County 16
Blekinge County 11
Skåne County 29
Halland County 14
Västra Götaland County 14
Värmland County 13
Örebro County 17
Västmanland County 10
Dalarna County 17
Gävleborg County 7
Västernorrland County 3
Jämtland County 3
Västerbotten County 6
Norrbotten County 9
Sweden 14
Sales of fertilizers for agricultural and horticultural purposes in 2001/2002-2020/2021. Potassium (K) in kg per hectare of utilized arable land

Year Skåne County Sweden
2001/2002 28 16
2002/2003 28 16
2003/2004 29 16
2004/2005 27 14
2005/2006 28 13
2006/2007 25 13
2007/2008 27 14
2008/2009 15 7
2009/2010 18 9
2010/2011 20 9
2011/2012 16 9
2012/2013 23 11
2013/2014 22 11
2014/2015 21 11
2015/2016 23 11
2016/2017 23 11
2017/2018 23 12
2018/2019 21 11
2019/2020 26 13
2020/2021 29 14
Sales of fertilizers for agricultural and horticultural purposes in 2001/2002-2020/2021. Potassium (K) in kg per hectare of utilized arable land. Index year 2001/2002=100

Year Skåne County Sweden
2001/2002 100 100
2002/2003 100 100
2003/2004 104 100
2004/2005 96 88
2005/2006 100 81
2006/2007 89 81
2007/2008 96 88
2008/2009 54 44
2009/2010 64 56
2010/2011 71 56
2011/2012 57 56
2012/2013 82 69
2013/2014 79 69
2014/2015 75 69
2015/2016 82 69
2016/2017 82 69
2017/2018 82 75
2018/2019 75 69
2019/2020 93 81
2020/2021 104 88

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta